Trzcianne, 26 marca 2009 r - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony

advertisement
Marki, 11 lipca 2013
Komisja ds. środowiska - biopaliwa bardziej efektywne i zrównoważone
Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego pojawiła się realna
szansa na uczynienie unijnej polityki biopaliwowej bardziej przyjazną dla klimatu, środowiska
naturalnego oraz efektywniej wykorzystującą publiczne środki finansowe. Komisja przyjęła limit dla
tzw. biopaliw pierwszej generacji [1] na poziomie 5,5 proc. oraz uwzględnianie wartości emisji
spowodowanej pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC) [2].
Dzisiejsze głosowanie było kolejnym elementem debaty nad propozycją Komisji Europejskiej
z października 2012. KE zaproponowała, by w ramach obowiązku osiągnięcia 10 proc. energii
odnawialnej w transporcie, nałożonego przez dyrektywę o odnawialnych źródłach energii, połowę tej
wartości można było uzyskać przez biopaliwa pierwszej generacji. W propozycji znalazł się również
zapis dotyczący uwzględniania emisji z ILUC w ostatecznym bilansie.
Wynik głosowania otwiera drogę do całkowitej rezygnacji ze wspierania biopaliw, które prowadzą do
emisji wyższej niż paliwa kopalne. Dodatkowo konkurują one na globalnym rynku surowców
z żywnością, powodując wzrost jej cen. W UE coraz silniej rozwija się produkcja zaawansowanych
biopaliw produkowanych w bardziej zrównoważony sposób, uzyskiwanych m.in. z przetwórstwa
odpadów czy z hodowli alg.
Rozwiązanie przyjęte przez posłów z Komisji Środowiska pozwala mieć nadzieję na efektywną politykę,
faktycznie ograniczającą emisję i ograniczającą presję na rynek żywności oraz naturalne ekosystemy
zagrożone przekształcaniem w pola uprawne – mówi Nusa Urbancic z organizacji Transport and
Environment.
Głosując za limitem na poziomie 5,5 proc. dla tzw. biopaliw pierwszej generacji, europosłowie poparli
rozwiązanie korzystnie także dla borykającej się z poważnym kryzysem ekonomicznym gospodarki
Unii. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego
Rozwoju (IISD) [3], w samym tylko roku 2011 z budżetów krajowych i kieszeni konsumentów na
wsparcie biopaliw wydano 10 mld euro. Przy braku przyjętego limitu kwota ta rosłaby z każdym
kolejnym rokiem.
Bardzo ważnym elementem zatwierdzonego dzisiaj raportu jest zastąpienie po roku 2020 wskaźników
opartych na udziale energii z biopaliw faktyczną oszczędnością emisji CO2. To zdecydowanie lepszy
wyznacznik efektywności polityki UE niż dotychczasowe rozwiązania. Potwierdzają to również wyniki
licznych opracowań naukowych, które są zgodne co do tego, że pominięcie ILUC oznaczałoby
wspierania działań przyspieszających, a nie łagodzących skutki zmian klimatycznych. – mówi
Urbancic. Przyjęte rozwiązania będą przedmiotem głosowania w czasie wrześniowej sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego. Przed wejściem w życie będą je musiały zatwierdzić jeszcze Komisja i Rada
Europejska.
Nota redakcyjna:
[1] Biopaliwa pierwszej generacji - rośliny uprawne, takie jak kukurydza, trzcina cukrowa, rzepak czy buraki
cukrowe, z których produkuje się bioetanol (fermentacja alkoholowa) lub biodiesel (estryfikacja olejów
roślinnych).
[2] Z pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC) mamy do czynienia, gdy dotychczasowe uprawy roślin
spożywczych zostają zastąpione roślinami do produkcji biopaliw, a powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na
dodatkową powierzchnię pod uprawy żywności zaspokaja się przez przekształcanie naturalnych, bogatych w
węgiel ekosystemów (lasów, mokradeł). Film na ten temat dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/14kIQ0x
[3] Pełna, angielskojęzyczna wersja raportu IISD, jego polskie streszczenie oraz inne materiały poświęcone
koniecznym zmianom w unijnej polityce biopaliwowej znajdują się na stronie: http://bit.ly/133yxvb
Kontakt:
 Wojciech Makowski, Instytut Spraw Obywatelskich, [email protected], 519 300 635
 Antoni Marczewski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 508 065 029
[email protected]
Download