Spadek swobodny

advertisement
Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie,
prezentacja
Odtwarzanie treści
multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Spadek swobodny:
Jerzy Wiernicki
Dawid Figarski
2
Spadek swobodny
Co to jest spadek swobodny ?
w sensie ścisłym jest to każdy ruch odbywający się wyłącznie
pod wpływem siły grawitacji.
Oznacza to, że:
1) spadek swobodny jest ruchem prostoliniowym;
2) spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym o
przyspieszeniu równym g.
Jako przykład służyć mogą:
spadek ciała w pobliżu powierzchni Ziemi, po umieszczeniu tego
ciała w próżni w celu wyeliminowania oporów powietrza.
3
Spadek swobodny
Ciało w spadku swobodnym porusza się ruchem
jednostajnie przyspieszonym. Możemy więc stosować
wzory na przyspieszenie:
a=V/t
oraz
s = a*t2 / 2
z małą zmianą przyspieszenie a zastąpimy przyspieszeniem
ziemskim g, natomiast przebytą drogę s zamienimy na przebytą
wysokość h.
4
Spadek swobodny
Prędkość
Prędkość ciała rośnie proporcjonalnie
czasu. Prędkość wyrażana jest w m/s.
V=g*t
5
do
Spadek swobodny
Przyspieszenie
W spadku swobodnym rolę przyspieszenie
pełni przyspieszenie ziemskie, które w
przybliżeniu wynosi 10m/s2.
Przyspieszenie jest stałe, skierowane w dół.
g = Vk / t
6
Spadek swobodny
Przyspieszenie ziemskie jest spowodowane
grawitacją, czyli zjawiskiem przyciągania
się wszelkich ciał obdarzonych masą.
Planeta Ziemia ma masę wielu miliardów
bilionów ton, więc przyciąga do swojego
środka wszystko w jej pobliżu - czyli każde
ciało
znajdujące
się
pobliżu
jej
powierzchni.
7
Spadek swobodny
W pewnym drobnym stopniu przyciąganie
grawitacyjne na Ziemi modyfikuje siła
odśrodkowa wynikająca z ruchu wirowego
naszej Planety. Siła ta jest największa dla
ciał znajdujących się w pobliżu równika, co
powoduje, że wartość g może się wahać od
9,82 m/s2 (na biegunie) do 9,80 m/s2 (na
równiku).
8
Spadek swobodny
Droga
W spadku swobodnym wysokość z jakiej
spada przedmiot. Droga przyrasta coraz
szybciej - w większym tempie niż prędkość.
h = g*t2/2
9
Spadek swobodny
SWOBODNY SPADEK CIAŁA
Piłka puszczona z wysokości h spada swobodnie pod
wpływem siły
grawitacji. Jest to rodzaj ruchu
jednostajnie przyspieszonego bez
prędkości
początkowej. Przyspieszenie jest równe g.
Droga, którą przebyła piłka w czasie t jest równa:
h = gt2 / 2
Natomiast wysokość na jakiej znajduje się piłka po
upływie tego samego czasu:
h(t) = h - s = h - gt2 / 2
10
Spadek swobodny
Rysunki opisujące spadek swobodny
11
Download