RAPORT Open Finance, 23

advertisement
KOMENTARZ Open Finance, 03.02.2011 r.
Garstka banków decyduje o atrakcyjności depozytów
Banki licytują coraz wyżej, żeby zachęcić klientów do zakładania nowych lokat. Przeciętnie
oprocentowanie na dwuletnich depozytach jest już niemal 0,6 pkt proc. wyżej niż przed rokiem.
Kolejny miesiąc z rzędu rośnie średnie oprocentowanie lokat. Dodatkowo decyzja o podwyżce stóp
procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze bardziej rozpaliła nadzieje klientów na wyższe
odsetki od oszczędności. Stawki na 24-miesięcznych depozytach rosną nieprzerwanie od maja 2010
r., a od trzech miesięcy w ślad za nimi podążają również lokaty o krótszych terminach zapadalności.
Średnie oprocentowanie brutto najlepszych depozytów (lokat i poliso-lokat) w ostatnim roku
Źródło: Open Finance
Rosnące przeciętne zyski z lokat klienci zawdzięczają zaledwie kilku instytucjom finansowym, które
stale konkurują o prym na rynku depozytów. Ścisk w czołówce banków, które najwięcej płacą za
oszczędności klientów indywidualnych powoduje, że co chwilę któraś z instytucji podnosząc
oprocentowanie próbuje choć nieznacznie przebić konkurencję. Najaktywniejsi w tej walce to FM
Bank, Meritum Bank i instytucje z grupy Getinu (Getin Bank, Noble Bank, Idea Bank). I to właśnie
Open Finance SA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
[email protected], www.open.pl
1
wśród nich toczy się rozgrywka o oszczędności klientów. Widać to po częstych zmianach w tabelach
oprocentowania, których nie brakowało również w styczniu. Meritum Bank już na sześć dni przed
decyzją RPP podniósł oprocentowanie większości lokat i wprowadził kwartalny depozyt z kapitalizacją
dzienną. Podwyżki nie ominęły też dwóch banków dla przedsiębiorców, które zbierają depozyty
również od klientów indywidualnych – FM Bank i Idea Bank. Więcej za lokaty w styczniu zaczął też
płacić Bank Gospodarstwa Krajowego. Z kolei na obniżkę stawek zdecydowały się ING Bank Śląski i
Noble Bank, a Nordea Bank po raz pierwszy od długiego czasu zmniejszył oprocentowanie polis
lokacyjnych.
Najlepsze lokaty na miesiąc, kwartał i pół roku. Kwota 5 tys. zł
1 miesiąc
Nazwa Banku
3 miesiące
Oproc. brutto
Oproc. netto
Oproc. brutto
Oproc. netto
Oproc. brutto
Oproc. netto
Allianz
4,51 dz
3,65
Idea Bank
6,23 dz / i
5,05
Idea Bank
6,42 dz / i
5,20
Inteligo
4,44 dz / i
3,60
Getin Bank
5,99 dz / i
4,85
Getin Bank
6,17 dz / i
5,00
4,05
3,28
FM Bank
4i
3,24
Meritum Bank
3,20
Noble Bank
Euro Bank
Toyota Bank
VW Bank direct
3,95 i
Nazwa Banku
6 miesięcy
Nazwa Banku
5,56 dz
4,50
Meritum Bank
5,93 dz / i
4,80
5,43 dz / i
4,40
Invest Bank
5,68 dz
4,60
5,31 dz
4,30
Noble Bank
5,68 dz
4,60
dz – lokata z dzienną kapitalizacją (oprocentowanie brutto). i – lokata zakładana przez internet
Źródło: Open Finance, Stan na 2 lutego 2011 r.
Styczniowe zmiany oprocentowania lokat nie zaprowadziły istotnych zmian w czołówce. Wciąż
znajdują się tam te same instytucje, a jedynie zmieniła się ich kolejność. Niewielkie przetasowania w
pierwszej piątce potrwają aż do czasu kiedy do gry włączą się pozostałe banki. Na to jednak przyjdzie
jeszcze poczekać, ponieważ sektor bankowy nie narzeka na brak płynności. Dlatego przyciąganie
oszczędności klientów nie musi odbywać się w pośpiechu, co powodowałoby dodatkowe
wywindowanie kosztów odsetkowych.
Najlepsze lokaty na rok i dwa lata. Kwota 5 tys. zł
12 miesięcy
Nazwa Banku
24 miesiące
Oproc. brutto
Oproc. netto
FM Bank
6,73 dz
5,45
Noble Bank
Idea Bank
6,73 dz / i
5,45
Meritum Bank
6,54 dz / i
Getin Bank
6,48 dz / i
6,25 dz
5,06
Allianz
Nazwa Banku
Oproc. brutto
Oproc. netto
7 dz
5,67
FM Bank
6,91 dz
5,6
5,3
Idea Bank
6,89 dz / i
5,58
5,25
Meritum Bank
6,79 dz / i
5,5
Getin Bank
6,64 dz / i
5,38
dz – lokata z dzienną kapitalizacją (oprocentowanie brutto). i – lokata zakładana przez internet
Źródło: Open Finance, Stan na 2 lutego 2011 r.
Oprócz stałych podwyżek banki coraz częściej sięgają po ograniczone czasowo promocje. Instytucjom
finansowym pozwala to regulować przyrost bazy depozytowej w kluczowych dla nich momentach. W
Open Finance SA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
[email protected], www.open.pl
2
styczniu na takie rozwiązanie zdecydowały się chociażby Citi Handlowy, Getin Bank, Meritum Bank,
czy MultiBank.
Styczniowa podwyżka stóp procentowych zapowiada, że prawdopodobnie jesteśmy na początku cyklu
zacieśniania polityki monetarnej. Dlatego należy oczekiwać, że przeciętnie oprocentowanie depozytów
wciąż będzie rosło. I choć na razie niewiele banków podejmuje próbę konkurowania z czołówką, to
takich instytucji będzie przybywać.
Z powodu oczekiwań wobec stóp procentowych największe zmiany wciąż będą dotyczyć
długoterminowych lokat. Klienci, którzy chcą skorzystać na wyższych stopach powinni powstrzymać
się z zamrażaniem oszczędności na dłużej niż pół roku. Pozwoli to założyć zyskowniejszą lokatę w
drugiej części 2011 r.
Michał Sadrak, Open Finance
Zestawienie nie obejmuje lokat zakładanych przez serwis internetowy Open Finance.
Open Finance SA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
[email protected], www.open.pl
3
Download