fazy-rozwoju-organizacji-wyklad-6

advertisement
GREINER L.E. Greiner jest jedynym badaczem, który rozwój organizacji odnosi wyłącznie do fazy
wzrostu. Rosnącą wielkość przedsiębiorstwa, definiuje on wzrostem liczby zatrudnionych i obrotu.
Wzrost przedsiębiorstwa przechodzi przez 5 zróżnicowanych faz rozwoju
Każda faza składa się z fazy ewolucji ( wzrostu liniowego) i rewolucji (kryzysu)
Rozwiązanie kryzysu polega na przeprowadzeniu rewolucji
Po rozwiązaniu kryzysu organizacja może przejść w nową fazę Faza kreatywności W GÓRĘ:
Wzrost przez kreatywność:
- Kreatywność pracowników,
- Koncentracja energii na produkcji i marketingu.
W DÓŁ
Kryzys przywództwa:
- Nadmierne przeciążenie szefa,
- Utrudnienia w komunikacji, - Brak organizacji pracy i podziału kompetencji Faza formalizacji W
górę Wzrost przez formalizację:
- Precyzyjna struktura organizacyjna, -Sformułowanie celów organizacji.
W dół
Kryzys autonomii:
- Centralizacja władzy,
-Ograniczenie uprawnień i odpowiedzialności kierowników niższych. Faza delegowania uprawnień
Wzrost przez delegowanie uprawnień:
- Nowe uprawnienia menadżerów,
- Wzrasta elastyczność firmy w reagowaniu na potrzeby klienta
W dół:
Kryzys sterowania:
- Konflikt między menadżerem a właścicielem,
- Wymykanie się firmy spod kierownictwa zarządu. `
Model Greinera
Przyczyny zmian - omówienie
projektowanie organizacji firmy
Nauki o organizacji - wykłady
Podstawy zarządzania - wykład 10
Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji
Reklama



























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego




.
Download