Minera*y

advertisement
Minerały
Autorstwo:
Jackowiak Maciej
Kamiński Kamil
Wróblewska Natalia
Klasyfikacja minerałów ze względu
na skałę macierzystą
• Minerały skał magmowych
• Minerały skał osadowych
• Minerały skał metamorficznych
1. Skały magmowe - powstały wskutek
krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy
w głębi skorupy ziemskiej lub lawy na
powierzchni Ziemi.
1.1 Głębinowe (skały plutoniczne) skały których stygnięcie i krystalizacja
odbywały się na dużych głębokościach.
• a) Geody - tworzą się w skałach wulkanicznych
kiedy pęcherzyk gazu zostaje uwięziony w
stygnącej lawie.
• b) Labradoryt (na zdj.)
1.2 Wylewne- powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a
ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w
skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości
nie można ich rozpoznać gołym okiem.
• a) Kwarce: kryształ górski (ditlenek krzemu SiO2), ametyst, kwarc
różowy, cytryn, kwarc dymny, morion, awenturyn, kwarc
mleczny, ametryn - krystalizują się z magmy. Migotliwe odmiany
kwarcu - kwarcowe tygrysie oko, kwarcowe sokole oko. Kwarc
skrytokrystaliczny (krzemionka) - chalcedon: agat: zielony
chryzopraz, jaspis, karneol, krzemień. Kwarc bezpostaciowy:
opal.
• b) Beryl - powstaje w fazie pegmatytowo - pneumatolicznej
zastygania skał magmowych.
• 1.3 Żyłowe- przyjmujące formę żył
magmowych (intruzji), powstają w szczelinach
i żyłach, którymi magma przeciska się przez
powierzchniowe warstwy skorupy ziemskiej
zbudowane przeważnie ze skał osadowych.
• a)Kwarc mleczny (na zdj.)
2.Skały osadowe - powstają przez
nagromadzenie się materiału
przynoszonego przez czynniki
zewnętrzne (np. wodę, lodowiec,
wiatr), na skutek jego osadzania się lub
wytrącania z roztworu wodnego.
2.1 Okruchowe - powstałe w wyniku
nagromadzenia materiału
pochodzącego z rozkruszenia starszych
skał, jego przetransportowania i
osadzenia przez wodę, wiatr lub lód.
2.2 Organogeniczne - powstałe na
skutek nagromadzenia szczątków
organicznych lub wytrącenia substancji
chemicznych powstałych na skutek
przemian fizjologicznych organizmów.
2.3 Rezydualne - skały powstałe przez
przekształcenie chemiczne materiału
skalnego nagromadzonego w wyniku
intensywnego wietrzenia w miejscu
trwania procesu.
• a)Hematyt
2.4 Piroklastyczne - powstałe z
materiałów wyrzuconych w powietrze
w czasie erupcji wulkanicznej.
2.5 Chemogeniczne (pochodzenia
chemicznego)- powstałe w wyniku
rozpuszczenia składników skał starszych i
ponownego wytrącenia osadu wskutek
parowania lub reakcji chemicznych z
udziałem (albo bez) organizmów
żywych.
a)Halit - jest produktem krystalizacji wód
morskich lub słonych jezior.
b) Gips, selenit - tworzy się jako produkt
ewaporacji (odparowania) wód słonych
jezior lub mórz poniżej 42 °C.
c) Dolomit - powstaje z morskich wapieni, które zostały
przeobrażone przez bogatą w magnez wodę (atomy magnezu
zastąpiły część atomów wapnia).
d) Magnezyt
f) Krzemień- Może mieć bardzo różną genezę. Krzemienie powstałe
równowiekowo z osadem, który je otacza (syngenetyczne) mają
często krzemionkę organiczną, pochodzącą z rozpuszczania
szkieletów bezkręgowców, m.in. igieł gąbek krzemionkowych. Mogą
też powstawać wtórnie, w obrębie skał znacznie starszych, w
wyniku wytrącania się krzemionki z roztworów krążących
szczelinami i pęknięciami.
g) Róża pustyni- Powstaje na skutek odparowania silnie
zmineralizowanych wód słonych jezior lub gruntowych, które
podciągane są z większych głębokości ku powierzchni ziemi,
stopniowo odparowują i krystalizują w przypowierzchniowej
warstwie sypkiego piasku w formie róży pustyni.
3.Skały metamorficzne - powstałe ze skał magmowych
bądź osadowych (jak również niekiedy innych
metamorficznych) na skutek przeobrażenia
(metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur
(np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia
(np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi
procesów chemicznych.
• Talk- jest pochodzenia metamorficznego, występuje
głównie w skałach powstałych w średnio wysokich
temperaturach (300-400 stopni Celsjusza).
•
•
•
•
•
•
•
•
W wyniku metamorfizmu dochodzi do przeobrażenia np.:
a) wapienia w marmur
b) piaskowca w kwarcyt
c) granitu w gnejs
d) skał ilastych w łupki ilaste
e) mułowców w fyllity
f) węgla w grafit
g) syderytu w magnetyt
Ametyst
Aragonit
Beryl
Chryzopraz
Kamień telewizyjny
Lapis lazuli
Tygrysie oko
Źródła
•
•
•
•
•
http://diamondsourcesa.pl
http://karnet.up.wroc.pl
http://scholaris.pl
http://swietokrzyskie.travel.pl
http://wikipedia.org
DZIĘKUJEMY ZA
OGLĄDANIE
Download