Krwawienia i krwotoki w ciąży, łożysko przodujące, przedwczesne

advertisement
Krwawienia i krwotoki
w ciąży, łożysko
przodujące,
przedwcześnie oddzielenie
się łożyska prawidłowo
usadowionego
Zgony matek w Polsce
1991- 2000
Położnicze (462) 10,5 na 100 tys żywych urodzeń
 krwotoki
3,1
 zakażenia
2,5
 zatory
2,0
 gestozy
1,5
 pośrednie
1,4
Niepołożnicze (218) 4,9 na 100 tys żywych
urodzeń
Troszyński M. i wsp.2003
Zgony matek w Polsce
w 1991r i w 2000r
Położnicze
 krwotoki
 zakażenia
 zatory
 gestozy

ogółem
Niepołożnicze
1991r
5,2
3,0
3,6
3,2
2000r
2,7
1,6
1,6
0,5
15
6,7
8,4
3,2
na 100 tys żywych urodzeń
Troszyński M.i wsp 2003
Przyczyny zgonów Matek
1991-2000
Krwotoki
Powikłania łożyskowe
ł. przodujące/wrośnięte
ł. przedwcześnie oddz.
inne powikł. łożyskowe
zaśniad groniasty
Atonia macicy
Urazy macicy
Ciąża ektopowa
Inne krwotoki
135
65
100%
48,1%
33
27
3
2
37
12
10
11
27,4%
8,8%
7,4%
8,2%
Troszyński M. i wsp.2003
Zgony matek w Polsce
1993-2000
n






Ciąża
Poród
I doba po porodzie
2-7 doby po porodzie
8-42 doby po porodzie
brak danych
RAZEM
%
17
32
85
83
88
19
5,3
9,9
26,3
25,6
27,2
5,7
324
100
Troszyński M. i wsp.2003
Zgony matek w Polsce
1994-2000
n
%

poniżej 16 tyg.
16-27 tydz.
28-36 tydz.
Powyżej 37 tyg.
Brak danych
21
44
66
117
16
7,9
16,7
25,0
44,3
6,1

RAZEM
264
100




Troszyński M. i wsp.2003
Hysterectomia okołoporodowa
1992-2001
Hysterectomia okołoporodowa 2,5/1000 porodów

ze wskazań nagłych









91,11%
Łożysko przodujące
Przedwczesne oddzielenie ł.
Patologia przylegania łożyska
Atonia
Pęknięcie macicy
Zespół HELLP
Rak jajnika
Pęknięcie szyjki macicy
Wynicowanie macicy
(41)
12
9
6
4
4
1
1
3
1
Welfel J. i wsp. 2002
Łożysko przodujące
1/200 porodów
Łożysko
 Łożysko
 Łożysko
 Łożysko

przodujące zupełnie
przodujące częściowo
przodujące brzeżnie
nisko usadowione
Łożysko przodujące

Ze strony matki



etiologia
Wieloródki
Powyżej 35 r.ż
Związane z patologią łożyska



Zmiany bliznowate endometrium
(poporodowe, po c.c., pooperacyjne,
pozapalne)
Zaburzenia unaczynienia macicy
 powierzchni łożyska (c. bliźniacza,
erytroblastoza płodowa)
Łożysko przodujące

objawy
Bezbolesne krwawienie z dróg
rodnych
W czasie spoczynku
 W czasie aktywności
 Bez objawów poprzedzających
 Po urazie, stosunku, po badaniu gin.

Łożysko przodujące
powikłania
bezpośrednie - wczesne

Krwotok poporodowy (łożysko
wrośnięte)
późne

Martwica przysadki (Zespół Sheehana)

Uszkodzenie nerek
Przedwczesne oddzielenie
łożyska prawidłowo
usadowionego 1/150 porodów

Krwotok zewnętrzny
Brzeżne oddzielenie się łożyska

Krwotok utajony
Krwiak pozałożyskowy
Przedwczesne oddzielenie
łożyska etiologia
Nadciśnienie tętnicze
 Uraz
 Gwałtowne obkurczenie się macicy

Po pęknięciu pęcherza płodowego
 Po urodzeniu pierwszego bliźniaka

Przedwczesne oddzielenie
łożyska objawy
Postać ciężka
Krwawienie utajone lub 500 ml
 Oddzielenie  ½ powierzchni łożyska
 Ostry przeszywający ból
 Macica deskowata
 Zagrożenie życia płodu
 Wstrząs, koagulopatia ze zużycia
u matki

Przedwczesne oddzielenie
łożyska objawy
Postać pośrednia
 Krwawienie 500 – 1000 ml
 Oddzielenie ¼- ½ powierzchni łożyska
 Ciągły ból brzucha
 Stały skurcz macicy
 Objawy zagrożenia płodu
 Początek koagulopatii ze zużycia
u matki
Przedwczesne oddzielenie
łożyska objawy
Postać łagodna
Krwawienie  500 ml
 Oddzielenie  ¼ powierzchni łożyska
 Tkliwość podbrzusza
 Wzmożone napięcie macicy
 Brak objawów zagrożenia płodu
 Zmiany w układzie krzepnięcia u matki

Inne przyczyny krwawień
Krwawienie związane z rozwieraniem
się szyjki macicy
 Uszkodzenie zatoki brzeżnej łożyska
 Polip szyjkowy
 Uszkodzenia ścian pochwy lub szyjki
 Ciało obce
 Pęknięcie żylaka w pochwie

Diagnostyka krwawień,
czynności wstępne, warunki







Droga dożylna
Monitorowanie czynności serca płodu
USG (lokalizacja łożyska)
Cewnik do pęcherza moczowego
Wziernikowanie (wykluczenie porodu w toku,
urazu, zmiany na szyjce macicy)
Badanie dwuręczne (w warunkach gotowości
bloku operacyjnego)
Badania laboratoryjne:
morfologia, grupa krwi, próba krzyżowa, białko, elektrolity,
płytki, fibrynogen, czas protrombinowy (PT), czas
częściowej tromboplastyny(PTT), mocznik, kreatynina,
mocz
Terapia krwawień

Usunięcie przyczyny krwawienia –
postępowanie operacyjne,
najczęściej rozwiązanie cięciem
cesarskim
Postępowanie zachowawcze
Głównym wskazaniem postępowania
zachowawczego – wyczekującego
jest ciąża niedonoszona
 Zawsze trzeba być przygotowanym
na zmianę trybu postępowania i
wykonanie operacji w trybie
pilnym/nagłym (zabezpieczenie
adekwatnej liczby jednostek k.k.cz.)

Download