promocja zdrowia w więzieniu

advertisement
PROMOCJA ZDROWIA W WIĘZIENIU
Więzienie jest miejscem, gdzie ludzie żyją i pracują i może być siedliskiem dla promocji
zdrowia. Inicjatywę tworzenia takiego więzienia podjęto w 1993 roku w Anglii w Lancaster
Farm, więzieniu dla młodych mężczyzn w wieku 18 - 21 lat. Styl życia więźniów przed
osadzeniem w więzieniu budził poważne zastrzeżenia: większość używała substancji
psychoaktywnych (90%), prowadziła życie seksualne w sposób zagrażający zdrowiu,
wadliwie żywiła się, nie przestrzegała podstawowych zasad higieny, zachowywała się w
sposób aspołeczny, nie uczyła się. Młodym więźniom oferuje się bardzo bogaty program
edukacyjny w tym także, obok kształcenia zawodowego, edukację zdrowotną (np.
przygotowywanie posiłków i zasady racjonalnego żywienia, przygotowanie do życia w
rodzinie i społeczności, opieka nad dzieckiem, dokonywanie zdrowych wyborów w aspekcie
profilaktyki uzależnień, zapobieganie przemocy, depresji, samobójstwu, HIV/AIDS. Dla
wielu więźniów pobyt w więzieniu jest pierwszą okazją do edukacji i praktykowania
zdrowego stylu życia. Zachęca się także pracowników więzienia do modyfikowania
własnych zachowań zdrowotnych aby pełnili rolę edukatorów i wzorców zachowań dla
więźniów. (Barbara Woynarowska)
Download