2. Narzędzia marketingu internetowego.

advertisement
Nazwa ośrodka:
OTS “Wolna Przedsiębiorczość” Centrum Wspierania Biznesu
w Świdnicy
Tytuł pakietu:
Narzędzia marketingu internetowego w rozwoju małej firmy
Grupa:
Internet
Autor:
Tomasz Bednarski
Data opracowania:
20-08-2007
Marketing internetowy w swej istocie nie różni się od marketingu tradycyjnego.
Podstawową różnicą jest fakt wykorzystywania narzędzi, które są typowe dla tego
nowoczesnego medium komunikacyjnego. Co więcej nie można rozdzielać funkcji
marketingu tradycyjnego od funkcji marketingu internetowego. Należy je rozumieć jako
element
spójnej
całości
obejmującej
marketing firmy w
sposób
całościowy,
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków technicznych. Marketing internetowy
jest zatem elementem strategii marketingowej firmy, który uzupełnia komunikację
tradycyjną i wykorzystuje możliwości technologiczne jakie daje Internet, do lepszej
realizacji celów firmy.
Internet jest szczególnie interesującym kanałem promocji i sprzedaży produktów i usług
małych i średnich firm. Umożliwia nawiązanie walki konkurencyjnej z większymi
przeciwnikami na rynku, poszerzenie rynków zbytu, prowadzenie badań preferencji
klientów, prowadzenie sprzedaży eksportowej bez konieczności angażowania wielkiego
kapitału finansowego i technicznego. Internet zmniejsza dystans między firmą a jej
klientem i daje możliwość zaistnienia na szerokim rynku firmie lokalnej.
1.
Wchodzić czy nie wchodzić?
Należy pamiętać, że Internet nie jest cudownym środkiem na wszystkie bolączki i nie
rozwiąże wszystkich problemów firmy. Jest narzędziem, które trzeba wykorzystywać
w sposób przemyślany i systematyczny. Tylko w ten sposób może przynieść spodziewane
efekty i stać się prawdziwym źródłem przychodów. Wiedzę na temat właściwego
wykorzystania Internetu daje plan rozwoju firmy (biznes plan) oraz opracowana strategia
1
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
marketingowa. Te dwa dokumenty pozwolą nam dobrać właściwy model istnienia
i działania w sieci.
Mikro firma nie zawsze ma czas, środki i wiedzę na wykonanie tego typu dokumentów
i analiz. W takim przypadku można zadać sobie kilka pytań, które dadzą podstawę do
podjęcia decyzji:

Czy będę mógł dotrzeć do mojej grupy docelowej?

Czy uda mi się zdobyć nowych klientów lub zatrzymać dotychczasowych?

Czy moje produkty/usługi nadają się do marketingu internetowego?

Czy moja konkurencja prowadzi działania marketingowe w Internecie?
Dwa pierwsze pytania odnoszą się do odbiorców firmy. Jeżeli osoby korzystające
z produktów / usług firmy korzystają z Internetu to prawdopodobnie nasza obecność w sieci
bardzo nam pomoże i ułatwi utrzymywanie stałego kontaktu z klientami. Umiejętne
wykorzystanie kontaktu przełoży się na wzrost sprzedaży i budowanie lojalności klientów.
Odpowiedź na pytanie trzecie wydaje się oczywista. Wszystkie produkty i usługi nadają się
do promowania w Internecie. Strona internetowa to narzędzie o dużych możliwościach w
zakresie prezentacji oferty, tworzenia świadomości, budzenia potrzeby u klientów
i zachęcania do podjęcia konkretnych działań (rezerwacji miejsca, zakupu, zaangażowania).
Nawet zakład fryzjerski, gabinet lekarski, szewc czy serwis agd może promować swoje usługi
w Internecie. Co prawda zrealizowanie usługi jest niemożliwe wirtualnie, ale możliwe jest
zachęcenie i pozyskanie klienta.
Odpowiadając na pytanie czy produkt/usługa nadaje się do marketingu internetowego: tak
nadaje się, należy jednak wybrać optymalny zestaw narzędzi oraz strategię ich wykorzystania
do realizacji celów firmy.
Warto się także zastanowić nad przyszłością i konkurencją. Jeżeli konkurencja już jest w sieci
to jesteśmy narażeni na utratę klientów aktywnie korzystających z Internetu. Jeżeli jej nie ma
to być może niedługo się tam pojawi i lepiej być tym pierwszym, który wejdzie
do wirtualnego świata i zyska miano innowatora w danej branży.
2
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Jeżeli nasza krótka analiza wskazuje, że nasi klienci obecni i potencjalni korzystają
z Internetu, wiemy jak chcemy go wykorzystać do wzrostu sprzedaży i wiemy z kim
będziemy konkurować pozostaje dobrać odpowiednie narzędzia, które wykorzystamy
w procesie pozyskiwania klientów i powiększania sprzedaży.
2.
Narzędzia marketingu internetowego.
Realizację
celów
marketingowych
firmy
wspiera
szereg
narzędzi
dostępnych
w Internecie. Najważniejsze z nich to:

Strona internetowa,

Sklep internetowy,

Statystyki ruchu na witrynie,

Wyszukiwarki,

Społeczności i programy lojalnościowe,

Publicity i public relations,

Reklama.
Dobór odpowiedniego zestawu i zaplanowanie działań ułatwi nam zapoznanie się
z etapami jakie napotykamy w kontaktach z każdym klientem:

budowanie świadomości istnienia produktu,

budowanie zainteresowania przez przekazywanie informacji,

budowanie pożądania przez promocję,

prowadzenie sprzedaży,

wspieranie powtórnych, regularnych zakupów.
Poniższa tabela podpowiada jakie narzędzia wykorzystać do realizacji poszczególnych zadań.
Ma ona charakter pomocniczy. Nie wszystkie narzędzia będziemy wykorzystywać
we wszystkich działaniach. Prawdopodobnie każda firm wybierze zestaw optymalny dla
siebie.
3
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Tabela 1. Narzędzia marketingowe na poszczególnych etapach sprzedaży.
Budowanie
Budowanie
Wspieranie
zainteresowania
świadomości
Budowanie Prowadzenie powtórnych,
przez
istnienia
pożądania
sprzedaży
regularnych
przekazywanie
produktu
zakupów
informacji
Strona
internetowa
X
X
Sklep
internetowy
X
X
Statystyki ruchu
na witrynie
X
Budowanie
społeczności i
program
lojalnościowy
Newslettery
Budowanie
wizerunku i
bezplatna
reklama Publicity i PR
Reklama
Wyszukiwarki
Program
partnerski
Fora
internetowe,
grupy
dyskusyjne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
2.1. Strona internetowa i sklep internetowy.
Strona internetowa to najważniejszy element strategii marketingowej w Internecie. To tutaj
trafiają internauci skuszeni reklamą, odesłani przez wyszukiwarki oraz stali klienci.
Korzystając z niej wyrabiają sobie pogląd na temat firmy, produktów i usług. Strona jest
wizytówką i sprzedawcą jednocześnie. Odpowiedni układ funkcjonalny, estetyka i zawartość
składają się na całość, która tworzy określony wizerunek oraz organizuje proces sprzedaży.
Strona internetowa ma pochwycić i poprowadzić internautę, którzy został wstępnie
przyciągnięty przez komunikaty jakie generowaliśmy z wykorzystaniem innych narzędzi:
publicity, newslettery i reklamę.
Zadaniem strony internetowej jest skłonienie odwiedzającego do zadziałania w określony
sposób np:

zakład fryzjerski będzie przekonywał do odwiedzenia zakładu lub rezerwacji godziny
wizyty (telefonicznej lub internetowej),

sklep z muzyką będzie zachęcał do zamówienia płyt,

zakład produkcyjny będzie zachęcał do kontaktu w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków oferty.
Pożądane akcje, jakie ma podjąć przyszły klient przekładają się na osiągnięte wyniki.
Ich podjęcie powinno być możliwie łatwe, wygodne i tak przedstawione, aby w żaden sposób
nie zniechęcić klienta.
Jak przygotować witrynę, która pomoże nam zrealizować cele i będzie charakteryzowała się
cechami o których mowa powyżej?
Można postępować według poniższej procedury:
1.
Wyznaczenie celów szczegółowych i zadań jakie stawiamy przed stroną internetową.
2.
Identyfikacja odbiorców.
3.
Określenie korzyści dla użytkownika.
4.
Określenie pożądanych akcji internautów.
5.
Projekt koncepcji wizualnej i funkcjonalnej.
6.
Wykonanie.
5
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
7.
Wdrożenie.
8.
Kontrola funkcjonowania i skuteczności.
Jakie aspekty techniczne należy uwzględnić?
1.
Planowane techniki promocji.
2.
Współpraca z innymi systemami.
3.
Plany rozwoju w przyszłości.
4.
Stan infrastruktury informatycznej w firmie.
5.
Wymogi prawne odnośnie bezpieczeństwa.
6.
Wymogi bezpieczeństwa przyjęte w firmie.
7.
Wymogi bezpieczeństwa wymagane przez klientów.
Projekt i wykonanie najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, której poczynania należy
kontrolować i weryfikować z założeniami jakie poczyniliśmy na początku. Jaki pożytek z
witryny, która będzie ładna i migająca jeżeli nie wpłynie na wzrost sprzedaży? Niewielki.
Zatem istotne jest monitorowanie i analiza zachowania klienta na stronie internetowej i
sklepie. Analiza tego typu jest źródłem informacji na temat jak optymalnie zorganizować
układ witryny, jak dobierać treść oraz prowadzić klienta przez poszczególne etapy
zapoznawania się z produktem i proces zakupu. Informacje na temat zachowań klienta na
witrynie oraz skuteczności poszczególnych form reklamy możemy pozyskać ze statystyk
ruchu.
Sukces w marketingu internetowym jest mocno uzależniony od partnerów, z którymi
zdecydujemy się współpracować w zakresie budowy strony internetowej i realizacji działań
związanych z promocją. Czym się kierować przy poszukiwaniu wykonawcy? Warto zadać
sobie i firmie internetowej następujące pytania:

Jakie ma doświadczenie potwierdzone portfolio?

Jaki typ współpracy oferuje? Bierny wykonawca czy aktywny doradca?
6
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl

Czy stara się zrozumieć koncepcję przed rozpoczęciem prac?

Kto z naszej strony będzie odpowiedzialny za koordynację projektu?
Najkorzystniej będzie związać się z firmą, która ma duże doświadczenie i aktywnie
uczestniczy w procesie projektowania koncepcji marketingu internetowego z osobą z naszej
firmy. Takie działanie daje dużą pewność, że efekt końcowy będzie zgodny z założeniami.
2.2 Statystyki ruchu na witrynie.
Statystyki ruchu na witrynie to nieodzowny element marketingu internetowego. Dzięki
informacji na temat odwiedzin i zachowania użytkowników możemy stworzyć witrynę, która
zacznie generować dla nas przychody. Statystki tworzone są dzięki małym programom, które
zaszywa się w kod witryny. Systemy obsługujące statyki dostarczają wyspecjalizowane firmy.
Najbardziej popularne w Polsce to Stat.pl, Gemius.pl oraz Google. Różnią się one interfejsem
oraz oferowanymi funkcjami, ale cel mają wspólny – dostarczyć maksymalnie dużo
informacji do analizy.
Podstawowe funkcje statystyk to zbieranie, przetwarzanie i prezentowania informacji o:

ilości, długości odwiedzin,

sposobie zachowania użytkownika – czyli jakie strony po kolei przeglądał, które
odnośniki otwierał, ile czasu spędził na witrynie, na której witrynie opuścił stronę,

tym jak internauta trafił na nasza stronę – z jakiej strony internetowej, z jakiej
wyszukiwarki, jakich użył słów kluczowych,

gdzie mieszka użytkownik strony, jakiego systemu operacyjnego i przeglądarki używa i
wiele innych informacji technicznych.
7
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Wyniki prezentowane są w różnej formie. Widać to na poniższych rysunkach.
Rys. 1. Informacje ogólne o odwiedzinach w systemie statystyk Google
Rys. 2. Panel narzędziowy w statystykach Google
8
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Rys. 3. Mapa lokalizacji internatów odwiedzających stronę internetową
Strona internetowa jest miejscem, w którym mamy szansę zaprezentować się, sprzedać
produkt lub usługę. Mamy niemal nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia
„wirtualnego salonu sprzedaży”. Możemy dowolnie kształtować zawartość, wygląd i sposób
działania witryny. Jednak nawet najciekawsza, najbardziej przyjazna, najbardziej efektowna
witryna niewiele nam da jeżeli nikt jej nie będzie odwiedzał. W tym celu należy dobrać
odpowiedni zestaw narzędzi i strategię „przyciągania” klientów.
2.3 Wyszukiwarki.
Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której
zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci.
(Źródło: Wikipedia)
Wyszukiwarki są bardzo ważnym narzędziem, dzięki któremu możemy dotrzeć do naszych
przyszłych klientów. W polskim Internecie liczą się trzy wyszukiwarki: Google (ok. 85%),
9
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Onet.pl (ok. 5%), Wp.pl (ok. 5%). Więcej informacji na temat popularności wyszukiwarek
znajduje się na stronie ranking.pl.
Aby nasza witryna pojawiła się w wyszukiwarce trzeba ją odpowiednio przygotować. Proces
przygotowania strony internetowej do współpracy z wyszukiwarką, a następnie kompleksowa
promocja w wyszukiwarkach powinien być jednym z priorytetów marketingu internetowego.
Dlaczego? Ponieważ zależy na jak najlepszej pozycji w wyszukiwarce. Im lepsza pozycja tym
więcej odwiedzających. Większość osób nie wchodzi dalej niż na 2 stronę wyników. Nie
trzeba wspominać że nr 1 jest marzeniem każdej firmy.
Proces przygotowania składa się z dwóch etapów. Etapy traktujemy umownie ponieważ
działania przeplatają się i mają charakter ciągły.

Pozycjonowanie – oddziaływanie strony na wyszukiwarki, tak aby premiowały ją
wysokimi miejscami. Zazwyczaj kilka lub kilkanaście haseł.

Optymalizacja – szereg działań mających na celu przygotowanie danej strony do
współpracy z wyszukiwarką. Wstęp do promocji w wyszukiwarkach. Najlepiej już na
etapie projektowania.
Bardzo
łatwo
spowodować
niewłaściwymi
technikami
zdyskwalifikować
witrynę
w wyszukiwarce. Dlatego warto związać się z dobrymi partnerami, którzy mają
doświadczenie i mają na uwadze długookresową współpracę.
Page Rank Googla
Page Rank to specjalna skala ocen, które Google nadaje stronom internetowym. Im wyższy
page rank tym wyżej w wynikach. Page Rank zależy od ilości odnośników do naszej strony,
które znajdują się na innych stronach. „Waga” danego głosu (czyli odnośnika) zależy również
od jego PR.
10
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
2.4. Przygotowanie witryny.
Wyszukiwarki coraz lepiej sobie radzą z oceną witryny. Liczy się wiele czynników:

zgodność ze standardami np. XHTML, CSS - lepsze działanie witryny i lepsze
penetrowanie przez wyszukiwarkę,

właściwe określenie znaczników <title> i <description> dla podstroi,

właściwe określenie słów kluczowych,

zastosowanie „przyjaznych” adresów internetowych, które są lepiej rozpoznawane przez
wyszukiwarki,

wykorzystanie mapy witryny, czyli spisu treści stron podany na tacy prosto do rąk
wyszukiwarki,

rejestracja witryny w wyszukiwarkach,

dodawanie odnośników na różnych stronach internetowych.
Zestaw właściwych słów kluczowych można dobrać analizując zachowanie internatów
i monitorowanie haseł jakich poszukują. Informacje na ten temat możemy pozyskiwać z kilku
źródeł:

z wyszukiwarek, które publikują rankingi słów kluczowych oraz informacje na temat
ilości zapytań,

ze statystyk własnych stron internetowych,

z analizy stron konkurencji.
Odpowiednio dobrany zestaw słów kluczowych, właściwe ich zamieszczenie w kodzie
źródłowym strony, prawidłowe przygotowanie całości witryny oraz mapa witryny
(umieszczona na serwerze jest odczytywana przez wyszukiwarkę i dzięki temu lepiej
indeksowana) daje dobre podstawy do rozpoczęcia pozycjonowania. Do sukcesu brakuje
jeszcze odpowiedniej liczby odnośników do naszej strony, które publikowane są na innych
stronach internetowych. Możemy je pozyskać na zasadzie komercyjnej (wykupując linki) lub
przyjmując odpowiednią strategię informacyjną, która polega na publikowaniu lub
nakłanianiu redaktorów różnych portali do publikowania aktualności, artykułów, analiz
i innych materiałów informacyjnych. Jest to trudna i czasochłonna metoda, ale pozwala nie
11
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
tylko na podbicie wartości PageRank, ale także sprzyja dotarciu do większej liczby
potencjalnych klientów i zwiększeniu świadomości istnienia naszej firmy i produktów.
2.5. Budowanie społeczności i programy lojalnościowe
Co jest tańsze - zdobycie nowego klienta czy utrzymanie dotychczasowego? Czy łatwiej
sprzedać coś osobie, która już zna twoją firmę i korzystała z usług/ produktów czy
przyciągnąć nową, zaprezentować jej ofertę i przekonać do zakupu? Odpowiedź jest prosta –
oczywiście tańsze i łatwiejsze jest przekonanie dotychczasowego klienta do dalszej
współpracy niż pozyskiwanie kolejnych. Nie można oczywiście zrezygnować z poszukiwania
nowych odbiorców, ale utrzymanie dotychczasowych pozwoli nam na osiągnięcie lepszych
wyników finansowych i zastosowanie bardziej wyrafinowanych technik marketingowych.
Bardzo dobrym sposobem na związanie klientów z firmą jest stworzenie wirtualnej
społeczności. Utrzymanie dużego grona stałych klientów i stworzenie społeczności wokół
firmy i jej produktów/usług ma duże zalety:

stali klienci i członkowie społeczności kupują więcej niż inni,

możemy obniżyć wydatki na reklamę,

mamy możliwość lepszego zrozumienia potrzeb odbiorców i personalizacji oferty,

mamy grupę zadowolonych klientów, którzy rekomendują nasze produkty i przyciągają
kolejnych.
Wirtualna społeczność jest grupą osób, które mają podobne zainteresowania, problemy lub
chcą załatwić różne sprawy. Społeczność pozwala tym osobom na spotkanie, wymianę
doświadczeń, dyskusję i/lub pomoc. Społeczność wirtualna to miejsce, w którym jej
członkowie znajdują bliskość i bezpieczeństwo. Takie miejsce powstaje z połączenia kilku
elementów: forum dyskusyjne, lista dyskusyjna, czat, komunikator, biuletyn informacyjny
(newsletter), blog. Dzięki tym narzędziom członkowie społeczności mogą się komunikować.
Jeżeli wokół naszej firmy i jej produktów zgromadzi się pewna społeczność będziemy mogli
zastosować szereg rożnych zachęt do dalszych zakupów. Bonusy takie jak:

członkostwo w klubach,
12
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl

upominki,

rabaty,

punkty,

mieszana współpraca,

newslettery,
pozwolą na utrzymanie stałego kontaktu z klientami i zapewnienie stałej sprzedaży.
2.6. Reklama
Reklama dźwignią handlu. Stwierdzenie to dotyczy również handlu internetowego i mimo,
że jest to działanie kosztowne warto zastosować wybrane metody reklamy. Aby wydatkowane
środki przyniosły efekt musimy dokonać miejsca, czasu i form publikowanej reklamy.
Informacje na temat preferowanego miejsca i czasu reklamy podsunie nam wykonana analiza
marketingowa i biznes plan, o którym wspomniano na początku tego artykułu.
Internetowa reklama może przybrać różne formy:

reklama banerowa,

odnośniki tekstowe,

teksty sponsorowane,

reklama mailowa,

reklama w wyszukiwarkach,

program partnerski.
Co trzeba wiedzieć projektując kampanię:

Które miejsca odwiedzają nasi potencjalni klienci?

Jak reagują na poszczególne formy reklamy?

Jaki efekt chcemy osiągnąć (wizytę w sklepie internetowym czy budowanie świadomości
marki)?
13
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania można rozpocząć przygotowywać treść reklamy
graficznej bądź tekstowej. Podczas emisji reklam koniecznie trzeba monitorować jej
skuteczność analizując statystki ruchu na stronie internetowej oraz poziom sprzedaży. W ten
sposób w krótkim czasie zdobędziemy wiedzę, która z form działań reklamowych jest
najbardziej opłacalna oraz czy nasza oferta jest wystarczająco dobrze się prezentuje. Dzięki
tej informacji będziemy mogli dalej optymalizować działania marketingowe.
Internet może być świetnym miejscem na rozpoczęcie lub rozwinięcie biznesu. Możliwości
jakie ze sobą niesie są niemal nieograniczone, a zestaw narzędzi marketingowych wręcz
imponujący. Jest to szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich firm, które nie mogły
korzystać z zaawansowanych form promocji i reklamy ze względu na ograniczenia kosztowe
związane z wykorzystaniem tradycyjnych mediów. Internet stał się oknem na świat także dla
małego biznesu. Oknem, które warto szeroko otworzyć.
W artykule przedstawiono podstawowe narzędzia jakie wykorzystywane są powszechnie do
prowadzenia marketingu w Internecie. Niektóre z nich omówiono bardziej szczegółowo,
a o niektórych tylko wspomniano. Wprowadzając firmę do Internetu warto zgłębić
możliwości jakie daje i dobrać odpowiednich partnerów biznesowych, którzy poprowadzą nas
przez meandry tego medium. Warto ponosić nakłady na wszelkie działania związane
z rozwojem handlu przez Internet, które mogą przynieść przychody jakie były do tej pory
poza zasięgiem lokalnych firm. Należy jednak pamiętać, że nic samo nie przychodzi i tylko
dobre przygotowanie przyniesie efekty, których oczekujemy.
14
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Download