Początki teatru greckiego

advertisement
Początki teatru greckiego
Grecy wierzyli, że Dionizos nauczył ich uprawy
winorośli i wyrobu wina. Na początku każdej uczty
ulewali z pucharów kilka kropel wina na cześć tego
boga.
Pod koniec marca
w Atenach
obchodzone
Wielkie Dionizje,
najważniejsze z
greckich świąt
poświęconych
Dionizosowi.
Częścią obrzędów
ku czci tego boga
były pieśni,
śpiewane przez
chóry chłopięce i
męskie
Z czasem wraz z chórem
zaczęli występować
aktorzy, najpierw jeden,
później dwóch, aż wreszcie
trzech. W ten sposób
pieśni na cześć Dionizosa
przekształciły się w
przedstawienia
dramatyczne, które od tej
pory były ważną częścią
obrzędów ku czci tego
boga.
Konkursy
Od VI wieku p.n.e.
Podczas Wielkich Dionizji
organizowane konkursy
na najlepsze
przedstawienia
dramatyczne. Każdy autor,
który zgłosił się do
konkursu, prezentował
sędziom i publiczności
cztery utwory: trzy
tragedie i jedną komedię
Tragedie
Tragedie były to utwory o poważnej
tematyce. Ich bohaterowie, postawieni
przez bogów w trudnej sytuacji musieli
często wybierać między przestrzeganiem
praw ustanowionych przez ludzi, a
posłuszeństwem rozkazom boskim.Tragedie
kończyły się najczęściej śmiercią głównego
bohatera.
Komedie
Autorzy komedii w swoich utworach poruszali poważne
sprawy, ale w inny sposób niż tragediopisarze. Ich celem
było rozbawienie widza. Żartowali ze wszystkich i ze
wszystkiego. W komediach wykpiwano ważnych
urzędników, poważnych filozofów, a nawet
bogów.Wyśmiewano w nich także przywary zwykłych
ludzi.
Maski
Maski teatralne przedstawiały
wyraz twarzy do charakteru
sztuki, w której były
używane.Maski postaci kobiecych
malowano na biało, natomiast
mężczyźni nosili maski brunatne.
Aktorzy
Aktorzy greccy byli tylko mężczyznami.Nosili oni
maski, które były odpowiednio dobrane do
gatunku przedstawienia.Noszono stroje
kontrastowe i jaskrawe.W tragedii aktorzy mieli
długie chitony, a w komedii krótkie.Na nogi
zakładali koturny, aby stać się wyższym.
Grecki teatr
Pierwsze greckie teatry
budowano na stokach
wzgórz.Widownie były
półkuliste, umieszczone
na stoku.Siedzenia były
drewniane lub
kamienne.Orchestra to
plac na którym
występował chór.Skene
był to budynek, który
pełnił funkcje
garderoby.Proskenion
była to ściana ozdabiana
dekoracjami do sztuki.
Prezentacj
a zrobiona
przez/Pres
entation
made by :
Marcin Ikoden Dendek
Piotr Lopez Kozak
Download