Janusz Korczak

advertisement
JANUSZ KORCZAK
przyjacielem dzieci.
Autor: Joanna Zielonka
Janusz Korczak - kim był?
 wychowawcą
Pełnił funkcję dyrektora Domu
dla Sierot w Warszawie.
 lekarzem
Był lekarzem pediatrą – leczył
dzieci. Mówiono na niego „Stary
Doktor”.
 literatem
Znany dzieciom przede
wszystkim z książki pt. „Król
Maciuś Pierwszy”.
Najważniejsze fakty z życia Korczaka
 Jego prawdziwe imię i
nazwisko brzmi: Henryk
Goldszmit; Janusz
Korczak to jego pseudonim
literacki.
 Urodził się w 1878 lub
1879 roku w Warszawie.
 Był Żydem.
 Najprawdopodobniej zginął
w 1942 roku w obozie
zagłady w Treblince.
Kim są Żydzi?
 Żydzi to pradawny naród,
pochodzący z Azji, który
od tysięcy lat tułał się po
świecie.
 Jedną z jego ojczyzn
stała się Polska.
 Podczas drugiej wojny
światowej niemieccy
żołnierze zabili ponad
90% polskich Żydów.
Czym było getto?

W okupowanych krajach hitlerowcy tworzyli
wydzielone dzielnice, w których więzili
Żydów.
 W strasznej ciasnocie, nie mając dość
żywności, ludzie umierali tam z głodu i
chorób.
 Uciekinierów z getta, jak też pomagających
im ludzi, karano rozstrzelaniem.
 Więźniów getta wywożono specjalnymi
transportami do obozów śmierci.
Dom rodzinny Korczaka
 Rodzice Korczaka nie
tworzyli udanego
małżeństwa.
 Młody Henryk wychowywał
się w dobrobycie i luksusie.
 Nie czuł się jednak kochany.
 Po latach będzie wspominał
chłód i samotność
rodzinnego domu.
Szkolne lata Korczaka
 Siedmioletni Henryk rozpoczął swoją naukę w
prywatnej szkole, gdzie panowała żelazna
dyscyplina i rózga.
 We wspomnieniach Korczaka szkoła ta stanie
się symbolem strachu i przemocy, samotności i
bezradności ucznia wobec dominacji
nauczyciela.
 Młody Henryk pozna także doświadczenia
sieroctwa i biedy – jego ojciec umiera. Młody
Korczak zmuszony jest wziąć na siebie ciężar
utrzymania matki i siostry. Jako uczeń męskiego
Gimnazjum Praskiego dwoi się i troi, aby dorobić
korepetycjami i pisaniem do gazet.
Stosunek Korczaka do dzieci
Korczak uważał dzieci za bardzo
interesujące i wartościowe istoty.
Trochę jakby przybysze z
nieznanej planety, o której się nic
nie wie.
 Uważał, że dorośli mogą bardzo
wiele skorzystać przyglądając się
dzieciom i sam bacznie je
obserwował.
 Spisywał ich zabawy, gry i
powiedzonka, podpatrywał, jak
zamieniają się przedmiotami, jak
rozsądzają między sobą spory.
 Bronił praw dziecka, uważał, iż
każde dziecko ma prawo być sobą,
ma prawo do szacunku, do
popełniania błędów, do posiadania
własnego zdania.

Korczak w getcie warszawskim



Korczak wraz z dziećmi zostaje w getcie, stara
się nimi opiekować – walczy o żywność dla
nich, leczy je, uczy, opowiada bajki…
6 sierpnia 1942 roku Janusz Korczak z
wychowankami rusza w ostatnią drogę ku
śmierci. Ginie razem ze 1892 dziećmi w
komorze gazowej obozie zagłady w Treblince.
Korczak odrzucał świadomie propozycje
osobistego ratunku: nie przyjął pomocy w
opuszczeniu getta i ukryciu się, jaką oferowali
mu przyjaciele.
Program wychowawczy Korczaka
 Wraz ze Stefanią
Wilczyńską tworzy
oryginalny, autorski program
wychowawczy.
 Ideą tego programu są
słowa: „Nie ma dzieci. Są
ludzie”.
 W programie tym kładziony
jest nacisk na 3 obszary:
opieka nad dzieckiem,
wychowanie do
samodzielności oraz prawa
dziecka.
 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2011 roku rok 2012
został ustanowiony Rokiem Janusza
Korczaka.
 W roku 2012 przypada 70. rocznica
śmierci Janusza Korczaka.
Po co ustanawiać Rok Janusza
Korczaka?




By oddać hołd temu wielkiemu
człowiekowi.
By na nowo odczytać jego biografię jako
przykład do naśladowania dla innych.
By przypatrzeć się prawom dziecka.
By spojrzeć na dziecko jak na człowieka,
które posiada taką samą godność jak
każda inna istota ludzka.
Janusz Korczak…
wiernym przyjacielem dzieci.
Źródła







www.2012korczak.pl
www.pskorczak.pl
www.postgaleria.pl
www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl
www.pokolorujswiat.pl
www.bialystokonline.pl
www.sztetl.org.pl
Download