rozwój zarodka gekona lamparciego

advertisement
ROZWÓJ ZARODKA GEKONA LAMPARCIEGO
Jajo wewnątrz żółte,
widoczna czerwonawy
owal z czerwoną kropką
w centrum. Zauważalne
pojedyncze żyłki.
1-4 dzień inkubacji.
Zarodek w stadium od
blastuli do gastruli.
Zaczątki błon płodowych.
Poszerzenie tarczki
zarodkowej. Rozrost żyłek
w formie sieci w całym
jaju. Pęcznienie jaja
niezauważalne.
4-14 dzień inkubacji.
Rozwój błon płodowych.
Rozwój trzech listków
zarodkowych wewnątrz
płytki zarodkowej
Rozrost czerwonego
obszaru. Jajo świeci coraz
bardziej różowo.
Zauważalne grube żyłki w
całym jaju. Jajo
nieznacznie rośnie.
14 dzień do 1/3 czasu
rozwoju gekona.
Powiększanie obszaru
błon płodowych.
Wyodrębnienie głowy i
ogona zarodka.
Całe jajo świeci na
czerwono. Zauważalne
ciemniejsze obszary
zajęte przez zarodek.
Czasami widoczne ruchy
zarodka. Jajo się
poszerza.
3-6 tygodni do wyklucia.
Zaczątki kończyn, oka.
Zarodek zajmuje ok.
połowy objętości jaja.
Jajo intensywnie świeci
na czerwono. Po
przyjrzeniu się można
wyodrębnić oczyciemniejsze niż reszta
zarodka.
2-4 tygodni do wyklucia.
Embrion prawie w pełni
ukształtowany. Posiada
kończyny, zajmuje prawie
całą powierzchnię jaja.
Jajo nieprzejrzyste,
zarodek zajmuje prawie
cała powierzchnię.
Zwierzę w środku
ruchliwe. Niewielkie
wolne obszary świecą na
żółto. Jajo osiąga
maksymalną wielkość i
ciężar.
Poniżej tygodnia do
wyklucia!
Embrion absorbuje
niemal całą tkankę
kosmówki- stąd jajo
przestaje być czerwone.
Na 1-4 doby od wyklucia
pojawia się pigment,
melanina na końcu.
Autor opracowania: Marzena Pieronkiewicz.
Autor nie wyraża zgody na kopiowanie, cytowania i rozpowszechniania materiału.
Informacje czysto orientacyjne, oparte na obserwacji a nie na biopsjach zarodków.
Download