(dioda się nie świeci) ZASADY PRACY PRZY

advertisement
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
BHP PRZY KOMPUTERZE
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) - termin ten określa zasady pracy w
warunkach, które nie zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Określa on różnorodne
przepisy, działania, związane z nimi badania, mające na celu zmniejszenie zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka, które mogą występować w związku z jego pracą.
Pracując przy komputerze należy zdawać sobie z tego sprawę , że jest on, podobnie jak
każde urządzenie elektryczne, źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Monitor
emituje dodatkowe promieniowanie – nadfioletowe. Wielogodzinna praca przy
komputerze powoduje zmęczenie wzroku, mięśni pleców, rąk i nóg oraz może wywołać
depresję. Dlatego należy organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii.
Ergonomia - dziedzina wiedzy zajmująca się problematyką dostosowania warunków
pracy do fizycznych i psychicznych możliwości człowieka.
Koniec
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Nikogo nie trzeba przekonywać, że
zachowanie porządku i czystości w
pomieszczeniu, w którym
pracujemy, wpływa korzystnie na
naszą pracę.
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
Istotne znaczenie dla naszego samopoczucia ma
mikroklimat, czyli temperatura powietrza, jego
wilgotność, a także promieniowanie cieplne.
Należy również pamiętać o hałasie, jaki
wywołują w pomieszczeniu komputery,
drukarki. Zaleca się, by temperatura w
pomieszczeniach wynosiła 21-22 0C i
wilgotność nie przekraczała 50%, bo wpływa to
na suchość skóry i oczu, a także oddziaływanie
pola elektrostatycznego wytwarzanego przez
monitory.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
Nie bez znaczenia dla komfortu
pracy jest oświetlenie stanowiska.
Pomiędzy jasnością ekranu nie
powinny występować zbyt duże
różnice.
Stanowiska pracy powinny być tak
rozmieszczone, aby kierunek
patrzenia na monitor był
równoległy do linii źródeł światła
sztucznego i naturalnego. Nie
należy sytuować stanowisk w ten
sposób, aby użytkownik musiał
siedzieć przodem do okna, gdyż
światło dzienne będzie go oślepiało.
Nie można również siedzieć tyłem
do okna, bo światło będzie padać
na ekran monitora utrudniając
widzenie.
Nie należy pozostawiać na ekranie
odcisków palców, bo utrudnia to
widzenie.
Pamiętaj, żeby robić przerwy
w czasie pracy z komputerem
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Organizacja miejsca pracy
Stanowisko do pracy przy komputerze
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
powinno być zaprojektowane tak, by
jego elementy były wygodne i nie
wywoływały zmęczenia u
użytkownika.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
• stół
• krzesło
Poleca się stół z dwoma blatami
oddzielnie regulowanymi.
Powinno mieć możliwość
regulacji wysokości siedziska,
położenia oparcia, obrotu wokół
własnej osi.
Dolegliwości
Kultura
techniczna
• monitor
Netykieta
Koniec
• klawiatura
Ważna jest redukcja
promieniowania elektrycznego i
magnetycznego, należy zwrócić
uwagę na częstotliwość
odświeżania monitora. Nie należy
ustawiać go przodem do okna.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Wybierając miejsce pracy komputera
należy zwrócić uwagę, by:
• komputer znajdował się z dala od
urządzeń wydzielających ciepło
(kaloryfery) i emitujących duże pole
elektromagnetyczne.
Kultura
techniczna
• monitor znajdował się z dala od
urządzeń typu anteny, radioodbiorniki.
Netykieta
• przewody połączeniowe były luźne i
niepoplątane!
Koniec
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Przy wybieraniu miejsca pracy komputera
oraz urządzeń z nim współpracujących
pamiętaj by:
• wyłączyć dopływ prądu gdy podpinamy
(odpinamy) element zestawu
Kultura
techniczna
• podczas podłączania sprawdzać, czy przewody
połączeniowe nie są naprężone i poplątane
Netykieta
• komputer znajdował się z dala od źródeł ciepła
oraz urządzeń emitujących duże pole
elektromagnetyczne
Koniec
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
• Komputer znajdował się w miejscu z optymalną
wentylacją
• Monitor znajdował się z dala od urządzeń
odbiorczych typu anteny, radioodbiorniki
• Podłączanie urządzeń w postaci kart rozszerzeń
wewnątrz jednostki pozostawić
wykwalifikowanej osobie
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
Używanie nośników informacji:
• dyskietki przechowujemy z dala od źródeł pól
magnetycznych, np. monitora, magnesu,
• nośniki informacji chronimy przed
zanieczyszczeniami oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi
• nośniki informacji przechowujemy w czystości,
nie dotykamy powierzchni płyt
• dyskietkę i płytę wyjmujemy z napędu gdy
urządzenie nie pracuje (dioda się nie świeci)
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Problemy ze wzrokiem
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
DOLEGLIWOŚCI
Bóle
Stres
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Długotrwała praca przy komputerze z kiepskim monitorem i przy
złym oświetleniu wywołuje zmęczenie oczu. Zwykle objawia się to
pieczeniem, łzawieniem lub pogorszeniem (przejściowym) ostrości
widzenia. Możliwe jest także podwójne widzenie oraz występowanie
tzw. syndromu Sicca (wysychanie i zmętnienie rogówki oka).
Aby zapobiec zmęczeniu oczu, w regularnych odstępach czasu rób
sobie przerwę. Nie wpatruj się w ekran bez potrzeby, opanuj
umiejętność pisania na klawiaturze bez patrzenia w monitor. W
wolnych chwilach przenoś wzrok na przedmiot znajdujący się w
oddali. Co jakiś czas zakrywaj oczy dłońmi i masuj okolice
oczodołów.
Netykieta
Koniec
UWAGA! Niektórzy ludzie są skłonni do ulegania atakom padaczki lub utraty
przytomności po dłuższym wpatrywaniu się w migocące światła lub wzory
świetlne. Jeśli Ty sam lub ktoś z Twojej rodziny wskazywał kiedykolwiek objawy
epilepsji (ataki, nagłe utraty przytomności) w warunkach migocącego światła
poradź się nauczyciela.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
BÓLE PLECÓW, SZYI ,RĄK I NÓG
Stanowisko
Wielogodzinne nieraz siedzenie w nieruchomej i wymuszonej pozycji
sprawia, że odczuwamy dokuczliwe bóle pleców, szyi, rąk oraz nóg.
Niewłaściwa postawa może prowadzić do zwyrodnienia i zapalenia układu
Dolegliwości
kostno-mięśniowego.
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
BÓLE GŁOWY I STRES
Wielogodzinnej pracy przy komputerze towarzyszą bóle głowy.
Nieprzerwane siedzenie przed monitorem prowadzi do osłabienia
koncentracji przy jednoczesnym wzroście drażliwości. Doprowadzenie się
do stanu całkowitego pochłonięcia przez pracę przy komputerze powoduje
znaczne obciążenie organizmu i wywołuje stres. Ten z kolei może wpływać
na zaburzenia jelitowo-żołądkowe oraz zakłócenia rytmu serca.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
Jeżeli stwierdzisz występowanie któregoś z
objawów przy pracy z komputerem:
zawroty głowy,
zaburzenia wzroku,
drgania mięśni lub gałki ocznej,
omdlenie ,
dezorientacja,
mimowolne ruchy lub drgawki
NATYCHMIAST przerwij pracę. Poradź się
lekarza.
Aby zapobiec dolegliwościom regularnie rób sobie przerwę,
podczas których wykonuj ćwiczenia fizyczne: skręty i skłony
tułowia oraz szyi, masuj kark i czoło. Staraj się rozluźnić
psychicznie.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
Pojęcie kultury technicznej
obejmuje całokształt dorobku ludzi, który
gromadzony, utrwalany i wzbogacany określa
poziom rozwoju danego społeczeństwa. Terminem
tym możemy również nazwać system postaw i
wzorów zachowań użytkowników urządzeń
technicznych. Tak rozumiana kultura techniczna
precyzuje zasady postępowania i obchodzenia się z
urządzeniami w określonych warunkach. W
przypadku użytkowników komputerów przez
pojęcie kultury technicznej będziemy rozumieli
zasady ich postępowania podczas pracy przy
komputerze i postępowania z oprogramowaniem
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Współużytkowanie komputera
BHP
Miejsce
pracy
Autor: Danuta Stanek,
•Przed każdym rozpoczęciem zajęć w pracowni sprawdzamy, czy sprzęt nie
jest uszkodzony. Jeśli tak, to należy o tym powiadomić nauczyciela.
•Komputer uruchamiamy zgodnie z zaleceniem nauczyciela.
Stanowisko
•Nie zmieniamy żadnych ustawień sprzętowych w komputerze, np. sposobu
wyświetlania obrazu przez monitor itp.
Dolegliwości
•Po zajęciach zostawiamy stanowisko w nienagannym stanie.
Kultura
techniczna
Netykieta
Koniec
•Nie zmieniamy ustawień w programach, nie modyfikujemy wyglądu
pulpitu.
•Z dysków komputera nie usuwamy żadnych danych bez wyraźnej zgody
nauczyciela, administratora szkolnej pracowni.
•Z własnych dyskietek i płyt CD korzystamy wyłącznie za zgodą
nauczyciela.
•Nie otwieramy cudzych plików.
•Nie zamykamy cudzych dokumentów bez poinformowania ich właścicieli.
ZASADY PRACY PRZY KOMPUTERZE
Autor: Danuta Stanek,
BHP
Miejsce
pracy
Stanowisko
Dolegliwości
• Nie będziesz używał komputera aby szkodzić innym.
• Nie zakłócaj pracy na komputerach innym.
• Nie zaglądaj bez pozwolenia do cudzych plików.
• Nie będziesz używał komputera aby kraść.
• Nie będziesz używał komputera do dawania fałszywego świadectwa.
Kultura
techniczna
• Nie będziesz używał ani kopiował programów, za które nie zapłaciłeś.
Netykieta
• Nie będziesz przywłaszczał sobie wysiłku intelektualnego innych.
• Nie będziesz używał zasobów cudzych komputerów bez zezwolenia (autoryzacji).
• Będziesz myślał o konsekwencjach społecznych programu, który piszesz.
Koniec
• Będziesz używał komputera z rozwagą i ostrożnością.
Download