Wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji zębów

advertisement
Wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji
zębów
Powikłania po ekstrakcjach
lek. dent. Maciej Stępczyński
Wskazania do ekstrakcji zęba
• Choroby tkanek zęba
• Choroby przyzębia
• Ostre i przewlekłe zębopochodne zakażenia bakteryjne kości, tkanek
miękkich twarzy i zatok szczękowych
• Urazy zębów i kości
• Wady rozwojowe zębów, jamy ustnej i twarzy
• Zębopochodne zakażenia odogniskowe w chorobach układowych i
narządowych
• Wskazania doraźne
• Wskazania z przyczyn jatrogennych
Choroby tkanek zęba
• zęby i korzenie ze zniszczeniem tkanek twardych nie nadające się do leczenia
• martwica i zgorzel miazgi zębów przy braku możliwości leczenia
• ropne zapalenie miazgi zębów wielokorzeniowych oraz jednokorzeniowych prz
niemożliwości udrożnienia kanałów oraz każdy taki ząb u chorych ze
schorzeniami ogólnymi obniżającymi odporność organizmu
• zęby mleczne przetrwałe utrudniające wyżynanie się zębów stałych
• zęby mleczne z miazgą zgorzelinową
Choroby przyzębia
• ostre i przewlekłe zapalenie ozębnej zębów wielokorzeniowych
• ziarniniaki i torbiele przy zębach jednokorzeniowych przekraczające 1/3
długości korzenia mierzoną od jego szczytu
• rozchwianie zębów III stopnia
• nawrotowe ropnie przyzębne
Ostre i przewlekłe zębopochodne zakażenia bakteryjne
kości, tkanek miękkich twarzy i zatok szczękowych
- zęby jednokorzeniowe nie nadające się do leczenia
- wszystkie zęby wielokorzeniowe
Usunięcie zęba będącego przyczyną zębopochodnych zakażeń bakter.
powinno być wykonane jak najwcześniej zależnie od stanu chorego:
- naciek zapalny – ząb jednokorzeniowy – otwarcie komory
- ząb wielokorzeniowy – ekstrakcja zęba
- ropień przyzębny – ekstrakcja zęba przyczynowego
- ropień – wewnątrzustny – ekstrakcja zęba 2-3 dni po nacięciu ropnia
- zewnątrzustny – ekstrakcja zęba po zmniejszeniu się szczękościsku
- ropowica i ostre zap. kości - ekstrakcja zęba po ustaniu ostrych objawów zap.
- otwarcie zębów jednokorzeniowych
Urazy zębów i kości
• złamanie korony zęba uniemożliwiające odbudowę protetyczną
• złamania korzeni zębów jednokorzeniowych:
- skośne
- podłużne
- przekraczające 1/3 długości korzenia z przemieszczeniem
odłamów
• złamanie zęba wielokorzeniowego
• zwichnięcie zęba ze zniszczeniem przyzębia
• zwichnięte i złamane zęby mleczne (zależnie od wieku dziecka)
• zęby ze zgorzelą miazgi tkwiące w szparze złamania kości szczękowych
nieprzydatne do unieruchomienia odłamów lub będące przyczyną
zakażenia kości
• zęby zdrowe utrudniające zrost odłamów kości szczękowych
Wady rozwojowe zębów, jamy ustnej i twarzy
• nieprawidłowo zbudowane zęby stałe ze względów estetycznych
• nieprawidłowo położone lub zbudowane zęby ze wskazań
ortodontycznych, protetycznych i estetycznych
• wady budowy anatomicznej korzeni zębów uniemożliwiające leczenie
endodontyczne
• zęby noworodkowe
• powikłane zęby zatrzymane
• zęby mądrości z utrudnionym wyżynaniem
• zęby w rozszczepach podniebienia pierwotnego i wtórnego i
następowych zniekształceniach szczęk
• zęby zdrowe ze wskazań chirurgicznych przed zabiegami
ortognatycznymi
• zęby zdrowe w ekstrakcjach regulacyjnych ze wskazań ortodontycznych
Zębopochodne zakażenia odogniskowe w
chorobach układowych i narządowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
choroba reumatyczna
zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego
zapalenie kłębuszkowe nerek
zapalenie nerwu wzrokowego i tkanek gałki ocznej
choroby układu krwiotwórczego i niektóre skazy krwotoczne
choroby alergiczne
choroby skóry
niektóre choroby OUN i nerwów obwodowych
choroby o niewyjaśnionej etiologii z podejrzeniem o pochodzenie z
autoagresji
Wskazania doraźne
• choroby zębów i przyzębia u obłożnie chorych, chorych psychicznie i z
niedorozwojem umysłowym przy braku możliwości leczenia zachowaw.
• zęby z chorobami tkanek twardych i przyzębia z pola napromieniowania
przed radioterapią
Wskazania z przyczyn jatrogennych
• zęby z przebitym dnem komory lub ścianą korzenia podczas leczenia
endodontycznego przy braku możliwości leczenia zęba
• złamanie narzędzia w niedopełnionym kanale korzenia przy braku
możliwości resekcji wierzchołka korzenia
• przepchnięcie cementu lub części odłamanego narzędzia poza
wierzchołek korzenia z następowym odczynem zapalnym
okołowierzchołkowym
• pozostawione korzenie po źle wykonanych ekstrakcjach
PRZECIWWSKAZANIA DO EKSTRAKCJI
ZĘBÓW
Przeciwwskazania do ekstrakcji zęba wynikają ze stanu
miejscowego i ogólnego chorego.
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do ekstrakcji
zęba jest ząb tkwiący w guzie nowotworowym lub jego
sąsiedztwie. Inne przeciwwskazania mają charakter
przejściowy i wymagają odroczenia zabiegu aż do poprawy
stanu miejscowego lub ogólnego chorego.
Przeciwwskazania wynikające ze stanu miejscowego zdrowia
pacjenta
• szczękościsk III stopnia
• wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
• zęby w napromieniowanych tkankach
Przeciwwsk. wynikające ze stanu ogólnego pacjenta
• choroby krwi i skazy krwotoczne – schorzenia układu czerwono- i
białokrwinkowego, układu krzepnięcia i fibrynolizy:
-ostra białaczka szpikowa i limfatyczna – możliwość przeoczenia objawów
- przewlekła białaczka i agranulocytoza – przygotowanie do zabiegu przez
hematologa
- skazy płytkowe i naczyniowe – odroczenie przy poziomie płytek poniżej
50 000/mm
- hemofilia A – zabiegi przeprowadzane w warunkach szpitalnych
• choroby serca i naczyń leczone lekami przeciwkrzepliwymi –
osiągnięcie 60-70% wskaźnika protrombinowego przez
odstawienie leków lub zmniejszenie ich dawek
• choroby serca i naczyń w okresie niewydolności krążenia
• przebyty zawał mięśnia sercowego
• nie wyrównane nadciśnienie tętnicze - max. 160/95
• nie wyrównana cukrzyca – osłona antybiotykowa, zaopatrzenie rany
poekstrakcyjnej
• choroby wątroby
• choroby nerek – zapalenie, ostra niewydolność
• padaczka nieleczona
• niedorozwój umysłowy, choroby psychiczne
• ostre choroby zakaźne
• miesiączka – zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej
• ciąża – okres do 3. miesiąca i od 7-9 miesiąca ciąży
POWIKŁANIA PO EKSTRAKCJACH
ZĘBÓW
Ból poekstrakcyjny
(dolor post extraxtionem)
Leczenie polega na wyrównaniu brzegów kostnych zębodołu
Szczękościsk (trismus)
Może wystąpić po ekstrakcjach zębów trzonowych górnych i dolnych,
które sąsiadują z mięśniami żującymi unoszącymi żuchwę (mięsień żwacz,
mięśnie skrzydłowe). Odruchowy przykurcz mięśni lub ich zakażenie
bakteryjne. Leczenie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne,
mechanoterapia, laser biostymulacyjny, znieczulenie metodą Berchera.
Nie leczony może spowodować przykurcz żuchwy wymagający leczenia
operacyjnego.
Pusty zębodół (alveolitis sicca)
Ropne zapalenie zębodołu (alveolitis purulenta)
• brak skrzepu krwi w zębodole
• zaopatrzenie rany – płukanie 0,02 % roztworem CHX
- Nipas + żel Lignokainowy
lub Solcoseryl
Do ustąpienia objawów.
Powikłania bakteryjne
Ich występowanie jest zależne od stanu organizmu, przestrzegania zasad
aseptyki oraz techniki ekstrakcji.
Naciek zapalny, ropień w bezpośrednim sąsiedztwie zębodołu lub
tkankach okolicznych, ropowica, zapalenie kości, posocznica.
Krwawienie po ekstrakcji zęba (sanguinatio post
extractionem dentis)
• Przyczyny miejscowe:
- uszkodzenie śluzówki lub naczyń krwionośnych podczas zabiegu
- pozostawiona ziarnina w zębodole
- krwawienie atoniczne
• Przyczyny ogólne:
- zaburzenia układu hemostazy
- niedokrwistość
- nadciśnienie
- miażdżyca
- cukrzyca
- choroby wątroby
- u kobiet w okresie miesiączki
Krwawienie wczesne – do 24 godzin
późne – 5-6 doba
Leczenie:
- miejscowe – ucisk tamponem
- żylne i tętnicze z tkanek miękkich – podwiązanie/podkucie
naczynia
- z kości – zmiażdżenie kości, wosk chirurgiczny
Odpowiednie ustalenie wskazań i przeciwwskazań,
przestrzeganie zasad aseptyki w zakażonym
środowisku jamy ustnej, umiejętność prawidłowego
wykonania zabiegu i właściwe zaopatrzenie rany
poekstrakcyjnej zmniejsza ryzyko wystąpienia
powikłań po ekstrakcjach zębów
Download