NOWA MUTACJA - Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej UM

advertisement
NOWA MUTACJA (c.A193>G)W GENIE SRY U PACJENTKI 46,XY
Z DYSGENEZJĄ GONAD
Zofia Helszer1, Anita Dmochowska1, Joanna Lach1, Anna Mastalerz1, Jolanta
Słowikowska-Hilczer2, Tamara Michalska1, Sławomir Jędrzejczyk3, Marek Wieczorek3,
Bogdan Kałużewski1
1. Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Klinika Szybkiej Diagnostyki i Terapii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp
Około 10% pacjentek z kariotypem 46,XY wykazuje aberracje strukturalne chromosomu Y
(delecje, insercje) albo mutacje w genie SRY (Sex-determining Region Y). Gen ten koduje
białko TDF(testis determining factor), którego obecność determinuje płeć męską . Mutacje w
genie SRY wiążą się z wystąpieniem zespołu objawów czystej dysgenezji gonad z kariotypem
XY, określanym jako zespół Swyera. W przypadku mutacji lub nieobecności genu SRY
dochodzi do rozwoju zarodka w kierunku żeńskim. Osoby z tym zespołem charakteryzują się
żeńskim fenotypem, żeńskimi wewnętrznymi narządami płciowymi, prawidłowym lub
wysokim
wzrostem,
infantylizmem
seksualnym,
pierwotnym
brakiem
miesiączki,
niepłodnością będącą wynikiem niedorozwoju gonad.
Materiał i metody
Przedstawiono kliniczne, endokrynologiczne i molekularne dane
pacjentki badanej z powodu pierwotnego braku miesiączki z nie obciążonym wywiadem
rodzinnym. Wyniki badań klinicznych wskazywały na dysgenezję gonad 46,XY.
Przeprowadzona analiza molekularna chromosomu Y obejmowała badania w kierunku
obecności sekwencji chromosomu Y z wykorzystaniem metody PCR- tzw. mapa delecyjna
oraz sekwencjonowanie genu SRY.
Wyniki Amplifikacja PCR następujących regionów chromosomu Y (Yp11.3, Yp11.2, Y cen,
Yq11.22 -11.23, Yq12) wykazała obecność wszystkich badanych sekwencji tego
chromosomu. W wyniku bezpośredniej analizy sekwencyjnej genu SRY wykazano w obrębie
regionu HMG box mutację o charakterze tranzycji c.A193>G powodującą zmianę Asn65Asp
w łańcuchu aminokwasowym. Wykryta mutacja nie była dotychczas opisana w literaturze.
Wnioski Stwierdzona mutacja w genie SRY stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego czysta dysgenezja gonad z kariotypem 46XY (Zespół Swyera ).
Download