Małopolski Zjazd Latarników_Dr Kaczmarzyk 28.03

advertisement
Biologiczne podłoże
przetwarzania informacji.
Marek Kaczmarzyk,
Pracowania Dydaktyki Biologii
Uniwersytet Śląski
złota liczba
pochodzimy z świata deficytu,
żyjemy w uniwersum nadmiaru
Zmiany w mózgu dziecka to wybór spośród
prawie nieograniczonej różnorodności.
1 miesiąc
5 lat
17 lat
Mózg w przebudowie!
http://www.usatoday.com/news/health/2007-04-04-teen-brain_N.htm
Mózg w przebudowie
Płaty czołowe rozwijają się przez 12
lat, potem następuje reorganizacja
połączeń i dojrzewanie.
Kończy się ono po 20 roku życia.
KORA CZOŁOWA
Płaty czołowe odpowiadają za wyższe
zdolności umysłowe i podejmowanie
decyzji, a także kontrolę nad niższymi
partiami mózgu i planowanie
Mózg w przebudowie
Zmiany poziomu dopaminy.
Silne poszukiwanie nowości
i mocnych wrażeń.
Mózg w przebudowie
mózg bardziej wrażliwy na uzależnienia
ale mniej wrażliwy na zaburzenia
(alkohol, narkotyki)
Mózg w przebudowie
Niski poziom melatoniny –
hormonu odpowiedzialnego
za rytm dobowy.
Mózg w przebudowie
Niski poziom melatoniny –
hormonu odpowiedzialnego
za rytm dobowy.
Magia neuronów lustrzanych czyli
dlaczego wolimy pogodnych
nauczycieli?
Jednym z obszarów funkcjonalnych badanych
szczególnie dokładnie pod koniec XX wieku był
system przetwarzania informacji o ruchu.
CZUCIE
Odbiór stanu
części ciała
RUCH
Komendy
ruchu
CZUCIE
Odbiór stanu
części ciała
RUCH
Komendy
ruchu
KORA CZOŁOWA
Nasze świadome
„ja”
CZUCIE
Odbiór stanu
części ciała
200 milisekund opóźnienia
RUCH
Komendy
ruchu
KORA CZOŁOWA
Nasze świadome
„ja”
CZUCIE
Odbiór stanu
części ciała
RUCH
Komendy
ruchu
KORA CZOŁOWA
Nasze świadome
„ja”
CZUCIE
Odbiór stanu
części ciała
EMULATOR RUCHU
Przewidywanie
przyszłych stanów
środowiska
Makaki, Giacomo Rizzolatti
i NEURONY LUSTRZANE
Makaki, Giacomo Rizzolatti
i NEURONY LUSTRZANE
Pamięć i uwaga albo mózg w stanie
bezradności.
Pamięć krótkotrwała
a pamięć operacyjna
– zmiana pojęć.
Modele pamięci roboczej
Magazyn czy nasza
teraźniejszość?
Obiekty czy bity informacji?
CENTRALNY SYSTEM
WYKONAWCZY
PĘTLA FONOLOGICZNA
BUFOR EPIZODYCZNY
PAMIĘĆ TRWAŁA
SZKICOWNIK
WZROKOWO
PRZESTRZENNY
Centralny system
wykonawczy
Obszar na którym
koncentruje się uwaga
Zaktywowana sensorycznie
część pamięci trwałej
Pamięć trwała
5 (+/- 2) obiekty
czy
marne 30 bitów
?
Swobodnie przyjrzyj się
rycinie
Określ sytuację materialną
rodziny
Określ wiek osób w pokoju
Ustal co rodzina robiła
przed przybyciem gościa
Ilia Repin – Niespodziewany gość (1884)
Zapamiętaj jak są ubrane
osoby na obrazie
Zapamiętaj rozmieszczenie
osób i przedmiotów
Oceń jak długo nieoczekiwany
gość przebywał poza domem
Mózg ludzki jest potężny
…. ale także niedoskonały
1.Obecny system oświaty, a zmiany w funkcjonowaniu
mózgu dzieci i sposobach uczenia się.
2.Czy mózg ludzki można doskonalić w każdym wieku ?
3.Czy najnowsze odkrycia o ludzkim mózgu wpłyną na
poprawę jakości zajęć rewalidacyjnych,
wyrównawczych ?
4.Czy najnowsze odkrycia o ludzkim mózgu będą
pomocne nauczycielowi przedszkola w lepszej realizacji
podstawy programowej, rozwijaniu zainteresowań
dzieci ?
5.Czy neurodydaktyka wskazuje jakimi metodami pracy
należy posługiwać się w pedagogice przedszkolnej ?
Dziękuję
[email protected]
Download