Urazy kości ścięgien i mięśni

advertisement
Urazy kości, ścięgien i mięśni
pobrano ze strony:
www.ratownictwomedyczne.friko.pl
Przerwanie ścięgna Achillesa
• Najczęściej występujący uraz ścięgien
następstwo istniejących zmian
zwyrodnieniowych . Częsty uraz u
sportowców w następstwie nagłego, silnego
skurczu m.trójgłowego łydki czynniki
predysponujące. Zmiany zwyrodnieniowe
włókien kolagenowych steroidoterapia,
przebyte naderwanie przyczepu do k.
piętowej
Prawidłowe ścięgno Achillesa
Zerwane ścięgno
Objawy
•
•
•
•
•
Ból
Wylew krwawy
Wyczuwalna przerwa w ciągłości ścięgna
Brak możliwości stanięcia na palcach
Brak możliwości zgięcia stopy
Leczenie
Opatrunek gipsowy 3 tyg. Z lekkim
podeszwowym zgięciem stopy .
Następnie opatrunek gipsowy 3 tyg. W
ustawieniu pośrednim
W bardziej złożonych przypadkach
operacyjne zeszycie ścięgna szwem
metalowym.
Skręcenia
• Są spowodowane nadmiernym
rozciągnięciem i rozerwaniem więzadeł.
Skręcenia mogą obejmować rozerwanie
nielicznych włókien,ale również całkowite
rozerwanie układu więzadeł. Skutkiem
skręcenia jest ból ,tkliwość oraz obrzęk
tkanek miękkich.
Postępowanie przy skręceniach
Przy drobnych skręceniach
• leczenie okładami z lodu
• Opaska elastyczna
• Uniesienie kończyny
• Paracetamol
• Stopniowe unieruchomienie
Postępowanie przy skręceniach
• całkowite zerwanie więzadła może być
bezbolesne .ale jeśli wiąże się z nią
niestabilność stawu może wymagać
naprawy operacyjnej. Towarzyszące
skręceniom krwiaki wymagają często
odessania i unieruchomienia gipsem
Uszkodzenia po wysiłkowe
• Urazy mięśni obejmujące zerwanie
włókien mięśniowych bez uszkodzenie
ich pochewki określa się jako
• Urazy po wysiłkowe I i II stopnia
• Stopień III to częściowe zerwanie
mięśnia
• A IV to całkowite zerwanie mięśnia
Zerwany mięśeń stopień III
Zwichnięcia
• Zwichnięciem nazywamy przemieszczenie
tworzących staw kości tak , że powierzchnie
stawowe nie stykają się ze sobą . zwykle
towarzyszy mu rozerwanie torebki i aparatu
więzadłowego. Jeżeli przemieszczenie nie
jest całkowite określa się je mianem
podwichnięcia
Objawy zwichnięcia
• Pewne
 
Deformacja stawu
 
Wyczuwalna pusta
panewka stawu
 
Wyczuwalna głowa
stawu w nietypowym
ustawieniu
 
Patologiczne
unieruchomienie
• Niepewne

Obrzęk

Ograniczenie
ruchomości
•
Ból
Złamanie
• Złamanie (łac. fractura) - całkowite
przerwanie ciągłości kości (gdy dochodzi
do przerwania niecałkowitego mówimy o
nadłamaniu, łac. infractio).
• Złamania dzielimy na złamania otwarte są
to złamania w których odłamy kostne
sterczą na zewnątrz przez ranę w skórze.
Oraz złamania zamknięte
Objawy złamania




Pewne

Patologiczna
ruchomość kości

Trzeszczenie
odłamów przy ucisku

Nieprawidłowe
ułożenie

W złamaniu
otwartym widoczne
odłamy kostne
Niepewne



Ból
obrzęk
Krwiak
Rodzaje złamań

Proste - pojedyncze, poprzeczne złamanie
kości z 2 głównymi odłamami

Skośne - pojedyncze, skośne złamanie tylko
z 2 głównymi odłamami

Spiralne - widywane w kościach długich
jako wynik urazu skręcającego tylko 2 główne
odłamy

Z rozkawałkowaniem - złamanie złożone z
powstaniem więcej niż > 2 odłamów

Zmiażdżenie - utrata objętości kości
spowodowana zgnieceniem

Klinowe - zgniecenie jednej części kości,
powodujące powstanie kształtu klina (na przykład
złamanie kręgu)

Z rozerwaniem - złamanie z
rozkawałkowaniem, ze zgniecenia z
rozpryśnięciem odłamków

Zaklinowane - końce kości zbliżają się do
siebie

Oderwanie - oderwany przyczep więzadła
lub mięśnia

Włosowate - słabo widoczne przejaśnienie ,
bez widocznego przemieszczenia

Zielonej gałązki - zgniecenie niedojrzałej
kości często ograniczone do warstwy korowej

Patologiczne - złamanie spowodowane
chorobą podstawową np. osteoporozą , chorobą
Pageta
• Złamanie/ zwichnięcie - złamanie sąsiadujące lub
połączone ze zwichnięciem
Złamanie proste kości łokciowej
(ulna)
Złamanie proste kości udowej
(femur)
Złamanie skośne kości ramienia
(Humerus)
Złamanie skośne kości udowej
(femur)
Złamanie włosowate kości
śródręcza
Złamanie z rozerwaniem kości
przedramienia
Przedramię
Złamanie spiralne
Złamanie spiralne /zwichnięcie
przedramienia
Złamanie proste nosa
Załamanie skośne obojczyka
(clavicula)
Złamanie czaszki
Ważne
• Nie usztywnione złamanie zamknięte może
samoistnie przejść w złamanie otwarte !
• Dlatego nawet prowizoryczne usztywnienie
jest niezbędne
• Złamanie zwykle usztywnia się z dwoma
sąsiadującymi stawami
Klasyfikacja złamań otwartych
(według Gustillo)

Typ I złamanie otwarte, w którym rana
ma mniej niż 1 cm

Typ II złamanie otwarte, w którym
rana ma więcej niż 1 cm ale nie jest
związana z rozległym uszkodzeniem tkanek
miękkich, utratą tkanek czy raną płatową

Typ III A złamanie otwarte z dobrym
pokryciem rany kości tkanki miękkiej mimo
rozległego ich uszkodzenia, lub każde
złamanie wynikające z urazu o dużej energii
albo roztrzaskanie kości niezależnie od
wielkości rany

Typ III B złamanie otwarte z rozległa
utratą tkanek miękkich ze zdarciem
okostnej i uwidocznieniem kości
• Typ III C złamanie otwarte z uszkodzeniem
naczyń wymagających naprawy
Złamanie otwarte typ IIIc z
rozkawałczeniem kończyny
dolnej
Inne ułożenie
Zdjęcie rtg
Inne zdjęcie tego samego
złamania
Otwarte złamanie kostki typ II
Złamanie otwarte przedramienia
typ III b
Otwarte złamanie czaszki typ
IIIb
Postępowanie ze złamaniami
otwartymi
• Istnieje ryzyko uszkodzenia układów
krwionośnego i nerwowego
• Wszystkie złamania otarte wiążą się z
dużym niebezpieczeństwem zakażenia
• Złamania otwarte I leczone są jak
zamknięte . Złamania II i więcej wymagają
opracowania chirurgicznego i często osłony
antybiotykowej
Czas gojenia się złamań u
dorosłych (w tyg.)
Opatrunki unieruchamiające
•
•
•
•
Gips
Żywicowe
Plastikowe
Unieruchomienie zewnętrzne
Gips standard
Gips tuning
Plastik
Zewnętrzne
c.d nie nastąpi
Download
Study collections