Geografia Polski- Wersja do wydruku

advertisement
GEOGRAFIA POLSKI
1. Na mapie w skali 1:200 000 narysowano kwadrat o boku 5 cm. Jaką powierzchnię obejmie ten kwadrat
w terenie?
a) 100 km2
b) 200 km2
c) 50 km2
d) 75 km2
2. Odległość między Krakowem a Krosnem na mapie w skali 1:750 000 wynosi 18 cm.
Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miastami?
a) 115 km
b) 125 km
c) 135 km
d) 145 km
3. Na mapie w skali 1:125 000 odległość między miastami mierzona w linii prostej wynosi 13 cm.
Rzeczywista
odległość między tymi miejscowościami wynosi:
a) 1 km 625 m b) 32 km c) 16 km 250 m d) 32 km 250 m
4. Na mapie wykonanej w skali 1:50 000 odległość między schroniskami wynosi 42 cm.
Ile odległość ta wynosi w rzeczywistości?
a) 10.5 km
b) 21 km
c) 42 km
d) 11 km
5. Podaj, jaka rzeka została przedstawiona na mapie Polski w skali 1:2 500 000, wiedząc, że jej długość na
mapie wynosi 42 cm:
a) Odra
b) Warta
c) Wisła
d) Bug
6. Średnia lesistość Polski wynosi:
a) 12%
b) 29%
c) 35%
d) 57%
7. Która z niżej wymienionych miejscowości nie jest związana z postacią M. Kopernika?
a) Toruń
b) Olsztyn
c) Frombork
d) Bydgoszcz
8. Najstarsze miasto Polski to:
a) Gniezno
b) Kalisz
c) Biecz
d) Rawicz
9. Pałac z przysłowia: „Wart pałac Paca, a Pac pałaca" znajduje się w:
a) Dowspudzie
b) Augustowie
c) Sandomierzu
d) Białymstoku
10. Najbardziej na północ wysunięty punkt Polski to:
a) Hel
b) Jastrzębia góra
c) Rozewie
d) Władysławowo
11. Oryginalna kolekcja diabłów polskich znajduje się w Muzeum:
a) w Łodzi
b) w Łasku
c) w Łęczycy
d) w Tumie
12. Miano „Padwy Północy" nosi:
a) Bydgoszcz
b) Toruń
c) Zamość
d) Lidzbark Warmiński
13. Zbiory gnomoniczne (muzeum zegarów) znajdują się w:
a) Kielcach
b) Błoniach
c) Jędrzejowie
d) Krakowie
14. „Polskie Ateny" to:
a) Puławy
b) Arkadia i Nieborów
c) Warszawskie Łazienki
d) Zamość
15. Największe w Europie skupisko żółwi błotnych znajduje się w:
a) Zwierzyńcu
b) Poleskim Parku Narodowym
c) na Żuławach Wiślanych
d) Krainie Wielkich Jezior
16. Najbardziej na południe wysunięty punkt Polski to:
a) Rysy
b) Śnieżka
c) Opołonek
d) Halicz
17. Najgłębszym jeziorem w Polsce jest:
a) Czarny Staw Gąsienicowy
b) J. Hańcza
c) Morskie Oko
d) J. Drawsko
18. Parki narodowe w Polsce zajmują powierzchnię:
a) 0,2%
b) 0,5%
c) 1%
d) 2%
19. Największy park narodowy w Polsce to:
a) Tatrzański PN
b) Białowieski PN
c) Biebrzański PN
20. Najmniejszy park narodowy w Polsce to:
a) Babiogórski PN
b) Pieniński PN
c) Ojcowski PN
d) Kampinoski PN
d) Gorczański PN
—2—
21. Najmłodszym parkiem narodowym w Polsce jest:
a) Tucholski PN
b) Drawieński PN
c) Turczański PN
d) PN Ujście Warty
22. Liczący 385 km2 park narodowy obejmuje obszar o drzewostanie sosnowym, z rozległymi terenami
bagiennymi i torfowiskami oraz parabolicznymi wydmami. Żyjątutaj łosie, rysie, bobry, a z ptaków
żurawie, czaple siwe, czarne bociany, cietrzewie.Na obrzeżu leży szereg miejscowości o wybitnych
walorach krajoznawczych. Jest to:
a) Białowieski Park Narodowy
b) Kampinoski Park Narodowy
c) Poleski Park Narodowy
d) Wielkopolski Park Narodowy
23. Który z wymienionych parków narodowych zaliczono do Światowych Rezerwatów Biosfery?
a) Biebrzański PN
b) Babiogórski PN
c) Gorczański PN
d) Woliński PN
24. Największy na Niżu Środkowoeuropejskim kompleks leśny, uznany w 1947 r. za park narodowy,
wpisany na obie listy światowe UNESCO, to Puszcza:
a) Kampinoska
b) Augustowska
c) Białowieska
d) Knyszyńska
25. Największe skupisko cisów, liczące ponad 4000 drzew, występuje na terenie:
a) Borów Tucholskich
b) Puszczy Knyszyńskiej
c) Borów Dolnośląskich
d) Puszczy Białowieskiej
26. „Zielone płuca Polski" - tereny o najkorzystniejszych warunkach ekologicznych, to:
a) Karpaty
b) obszary północno-wschodniej Polski
c) Sudety
d) Bory Dolnośląskie wraz z Puszczą Notecką
27. Największe w skali kraju „Zagłębie Balneologiczne" (ponad 70 źródeł) to:
a) Kotlina Kłodzka
b) Dolina Popradu
c) Niecka Nidziańska
d) Kujawy
28. Największa w Europie kopalnia krzemienia pasiastego z epoki neolitu znajduje się:
a) koło Ostrowca Świętokrzyskiego
b) na południu Francji
c) w Jaskini Wierzchowskiej k. Ojcowa
d) na Jurze Frankońskiej
29. Zespół zamkowy z XVII w., kompleks zabudowań z pałacem w stylu barokowym o kompozycji
osiowej, przy pałacu rozległy park oraz powozownia zamkowa z kolekcją powozów i oranżerią - opis
ten dotyczy zespołu zamkowego w:
a) Krasiczynie
b) Łańcucie
c) Nieborowie
d) Wilanowie
30. Z Listą Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO nie jest związany:
a) Oświęcim
b) Poznań
c) Zamość
d) Toruń
31. Koncerty „Chopin w barwach jesieni" mają miejsce w:
a) Szafarni
b) Żelazowej Woli
c) Antoninie
d) Warszawskich Łazienkach
32. Gdzie znajduje się serce F. Chopina?
a) w Żelazowej Woli
b) w Paryżu, razem z ciałem na cmentarzu Pere Lachaise
c) w kościele w Brochowie
d) w kościele św. Krzyża w Warszawie
33. Światowej sławy kompozytor F. Chopin urodził się w:
a) Wiedniu
b) Stalowej Woli
c) Żelazowej Woli
34. Szlak Piastowski nie obejmuje miejscowości:
a) Trzemeszno
b) Żnin
c) Giecz
d) Szczytno
35. Chyżne to przejście graniczne do:
a) Słowacji
b) Ukrainy
c) Czech
d) Litwy
36. Korbielów jest przejściem na granicy z:
a) Ukrainą
b) Litwą
c) Słowacją
d) Czechami
37. Barwinek jest przejściem na granicy z:
a) Ukrainą
b) Litwą
c) Słowacją
d) Czechami
38. Ogrodniki to przejście na granicy z:
a) Litwą
b) Rosją
c) Słowacją
d) Czechami
39. Konieczna to przejście graniczne z:
a) Słowacją
b) Ukrainą
c) Czechami
d) Litwą
d) Warszawie
—3—
40. Kołbaskowo to przejście na granicy z:
a) Litwą
b) Rosją
c) Niemcami
d) Czechami
41. Niedzica to przejście graniczne z:
a) Litwą
b) Rosją
c) Słowacją
d) Czechami
42. Najwyżej położone przejście graniczne w Polsce to:
a) Konieczna
b) Barwinek
c) Jakuszyce
d) Rysy
43. Który z wymienionych parków narodowych leży w strefie nadmorskiej?
a) Słowiński
b) Narwiański
c) Biebrzański
d) Magurski
44. Który z wymienionych obiektów został wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO?
a) Stare Miasto w Poznaniu
b) Zamek w Kórniku
c) drewniane kościoły w Małopolsce
d) Park Mużakowski w Łęknicy
45. Z iloma krajami graniczy obecnie Polska?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
46. Do prawych dopływów Wisły należą:
a) Bzura, Dunajec, Narew, Raba, Wisłoka
c) Dunajec, Widawa, Wieprz, Wisłoka, Wda
47. Polska posiada najdłuższą granicę:
a) morską
b) z Czechami
c) ze Słowacją
b) Drwęca, Osa, San, Skrwa, Wieprz
d) Oława, Przemsza, San, Skawa, Soła
d) z Ukrainą
48. Największa elektrownia w Polsce znajduje się w:
a) Bełchatowie
b) Bogatyni
c) Połańcu
d) Jaworznie
49. Największy kościół gotycki w Polsce znajduje się w:
a) Gdańsku
b) Toruniu
c) Krakowie
d) Poznaniu
50. Najstarszy w Polsce skansen we Wdzydzach Kiszewskich zlokalizowany jest na:
a) Mazurach
b) Suwalszczyźnie
c) Podhalu
d) Pojezierzu Kaszubskim
51. Uzdrowisko Nałęczów leży:
a) w Sudetach b) w Beskidzie Niskim
c) w Gorcach
d) na Wyżynie Lubelskiej
52. Parków narodowych w Polsce jest:
a) 20 b) 22 c) 23 d) 24
53. Najwyższym naturalnym wzniesieniem w Polsce (poza Karpatami i Sudetami) jest:
a) Wieżyca
b) Góra Krzyżowa
c) Cisowa Góra
d) Łysica
54. Ile województw liczy Polska?
a) 14
b) 16
c) 18
d) 17
55. Od wschodu Polska graniczy z następującą liczbą państw:
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
56. Które z wymienionych przejść granicznych leży na terenie Beskidu Niskiego?
a) Konieczna
b) Korczowa
c) Bobrowniki
d) żadne z wymienionych
57. Panorama Bitwy pod Racławicami znajduje się:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Warszawie
d) we Wrocławiu
58. Lot z Moskwy do Warszawy trwa 3 godziny. Wystartowałeś o godz. 10.00 czasu
miejscowego, o której wylądujesz w Warszawie?
a) o godz. 10.00
b) o godz. 11.00
c) o godz. 13.00
d) o godz. 14.00
59. Po przekroczeniu przejścia drogowego w Hrebennem znajdziesz się na terenie:
a) Litwy
b) Ukrainy
c) Słowacji
d) Białorusi
60. W której z wymienionych miejscowości znajduje się Muzeum Turystyki?
a) Bierutowice
b) Karpacz
c) Szklarska Poręba
d) Kowary
61. H. Derdowski, F. Ceynowa, L. Wyczółkowski, to nazwiska związane z:
a) Mazurami
b) Kaszubami
c) Górami Świętokrzyskimi
d) Podkarpaciem
—4—
62. Pierwsze muzeum historyczne w Polsce powstało ze zbiorów magnackiej rodziny:
a) Potockich
b) Czartoryskich
c) Lanckorońskich
d) Stadnickich
63. Które z niżej wymienionych jezior jest największe:
a) Wdzydze
b) Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
c) Drawsko
d) Wigry
64. Z istniejących w Polsce kanałów wodnych pod względem długości wyróżnia się:
a) Augustowski
b) Wieprz - Krzna
c) Elbląski
d) Gliwicki
65. Z polskich parków narodowych na liście rezerwatów biosfery UNESCO (M&B) nie znajduje się:
a) Biebrzański
b) Bieszczadzki
c) Słowiński
d) Kampinoski
66. Podaj imię świętego, jednego z patronów Polski, którego relikwie są w katedrze w Gnieźnie:
a) Stanisław
b) Wojciech
c) Jan
d) Piotr
67. Pod względem zasobów dóbr kultury mierzonych liczbą obiektów
wyposażenie
świątyń,
obiekty
kolekcjonerskie,
zabytki
techniki
się województwo:
a) wielkopolskie
b) dolnośląskie
c) małopolskie
d) mazowieckie
68. Na „Liście Pomników Historii" nie znajduje się:
a) Frombork
b) Ostrów Lednicki
c) Poznań
ruchomych (np.
itp.)
wyróżnia
d) Gniezno
69. Wśród niżej wymienionych sztucznych zbiorników wodnych największą powierzchnię (poza stopniem
wodnym we Włocławku) posiada zbiornik:
a) Zegrzyński na Narwi
b) Soliński na Sanie i Solince
c) Jeziorsko na Warcie
d) Czorsztyński na Dunajcu
70. Która z wymienionych form ochrony przyrody ma największą powierzchnię?
a) park narodowy
b) park krajobrazowy
c) rezerwat
d) nazwa nie ma związku z wielkością
71. Przejście graniczne między Polską a Litwą znajduje się w:
a) Dorohusku
b) Kuźnicy Białostockiej
c) Ogrodnikach
d) Terespolu
72. Puszcza Jodłowa znajduje się na terenie parku narodowego:
a) Borów Tucholskich b) Kampinoskiego c) Świętokrzyskiego
d) Wigierskiego
73. Która z poniższych rzek należy do zlewiska Morza Północnego?
a) Orawa
b) Czarna Hańcza
c) Izera
d) Strwiąż
74. Jezioro Sulejowskie to sztuczny zbiornik wodny wybudowany na rzece:
a) Warcie
b) Brdzie
c) Pilicy
d) Narwi
75. Uszereguj malejąco jeziora wg ich powierzchni:
Wielimie ( ), Niegocin ( ), Miedwie ( ), Łebsko ( ), Jeziorak ( )
76. Przyporządkuj właściwe szczyty pasmom górskim:
a) Barania Góra
b) Tarnica
c) Kozi Wierch
1) Bieszczady
2) Beskid Śląski
3) Gorce
77. Atrakcją turystyczną mogą być:
a) obiekty przyrody
c) imprezy kulturalne, religijne, sportowe
d) Turbacz
4) Tatry
b) obiekty kultury, zabytki, muzea
d) wszystkie ww. elementy
78. Wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, obejmujące nie tylko elementy i obiekty
przyrody oraz kultury, ale i urządzenia turystyczne, postawę ludności miejscowej, różnorodne imprezy
itp. to:
a) walory turystyczne
b) atrakcje turystyczne
c) infrastruktura turystyczna
d) produkt turystyczny
79. Przyporządkuj przejścia graniczne do państw:
a) Ogrodniki b) Sieniawka c) Chochołów d) Jakuszyce
1) Czechy
2) Słowacja
3) Niemcy
4) Białoruś
e) Kukuryki
5) Litwa
—5—
80. Graniczną, przejezdną drogą i koleją żelazną, przełęczą w Karpatach, jest:
a) Przełęcz Kubalonka
b) Przełęcz Glinne
c) Przełęcz Zwardońska
d) Przełęcz Okraj
81. Co to za miejscowość? „Jest ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. Nad miastem góruje katedra,
w której w sezonie letnim odbywają się koncerty muzyki organowej. Na uwagę zasługuje park
z amfiteatrem - miejscem Festiwali Chórów Polonijnych. Na Chełmskiej Górze znajduje się
sanktuarium maryjne, licznie odwiedzane przez pielgrzymów".
a) Kamień Pomorski
b) Koszalin
c) Krynica Morska
d) Elbląg
81. Co to za miejscowość? „Jest ośrodkiem kąpieliskowym, krajoznawczym oraz po-siadającym wody
mineralne. Najstarszym zabytkiem jest Dwór Hiszpański z XVII w.Uwagę zwracają także secesyjne i
eklektyczne kamieniczki z XIX/XX w. Ponadtow granicach administracyjnych tego ośrodka znajduje
się rezerwat „Zajęcze Wzgórze" - chroniący 200-letnie sosny oraz rezerwat archeologicznoprzyrodniczy „Zamkowa Góra", dawne grodzisko z VIII-IX w."
a) Mielno
b) Sopot
c) Chłopy
d) Świnoujście
82. Z poniższych rzek zakreśl jedną, która należy do zlewiska Morza Czarnego:
a) Olza
b) Czarna Hańcza
c) Izera
d) Strwiąż
83. Wisła bierze początek w:
a) Tatrach Zach. b) Beskidzie Wyspowym c) Beskidzie Śląskim d) Beskidzie Sądeckim
84. Najdokładniejszą spośród wymienionych będzie mapa o skali:
a) 1:25 000
b) 1:100 000
c) 1:250 000
d) 1:500 000
85. Najbardziej prestiżową listą zabytków w Polsce (poza Listą Światowego Dziedzictwa UNESCO) jest:
a)Lista obiektów architektury klasy „0"
b) Lista Pomników Historii
c) Lista Pomników Kultury Narodowej
d) Lista Pamiątek Przeszłości
86. Największy w Europie rezerwat nietoperzy („Nietoperek") znajduje się na terenie:
a) Jaskini Niedźwiedziej
b) Jaskini Wierzchowskiej Górnej
c) Chełmskich Podziemi Kredowych
d) Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
87. Najniżej położony punkt w Polsce (1,8 m p.p.m.) znajduje się we wsi:
a) Borne Sulinowo
b) Kluki
c) Raczki Elbląskie
d) Tolkmicko
88. Największym województwem w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców jest:
a) wielkopolskie
b) mazowieckie
c) małopolskie
d) śląskie
89. Gdzie znajduje się geometryczny środek Polski?
a) Sobota
b) Piątek
c) Środa Wielkopolska
d) Środa Śląska
101. Pochylnie rolkowe umożliwiające podróż statkiem po lądzie znajdują się na kanale:
a) Elbląskim
b) Augustowskim
c) Mazurskim
d) Bydgoskim
102. Jaka to kraina? Ukształtowanie powierzchni pojezierza jest ściśle związane z budową geologiczną,
w podłożu występują osady wapieni, margli i tzw. opoki jurajskie lub kredowe. W związku z tym na
powierzchni występują liczne formy krasu reprodukowanego. Klimat podregionu wykazuje silne
cechy kontynentalne.
a) Kotlina Milicka
b) Pojezierze Brodnickie
c) Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
d) Pojezierze Iławskie
103. Atrakcją turystyczną są formy rzeźby krasowej. Spotykamy je (m.in.) w:
a) Górach Izerskich
b) Górach Kaczawskich
c) Tatrach Wysokich
d) Niecce Nidziańskiej
104. Które z wymienionych uzdrowisk bazuje na wodach typu szczawy?
a) Busko Zdrój
b) Swoszowice
c) Ciechocinek
d) Żegiestów Zdrój
—6
105. Endemitami nazywamy gatunki zwierząt lub roślin, które żyją:
a) w oderwaniu od granic swoich zasięgów
b) wyłącznie na określonym terytorium
c) w strefie niskich temperatur
d) na terenach podmokłych
106. Święto winobrania i muzeum wina są w mieście:
a) Jeleniej Górze b) Zielonej Górze c) Jastrzębiej Górze d) Kamiennej Górze
107. Jeziora w Polsce zajmują powierzchnię około:
a) 1%
b) 0,1%
c) 0,5%
d) 2%
108. „Polską Amazonią" nazywany jest:
a) Kampinoski PN
b) Białowieski PN
109. Puszcza Jodłowa leży w
a) Górach Świętokrzyskich
c) Biebrzański PN
b) Karkonoszach
d) Narwiański PN
c) Bieszczadach
d) Pieninach
110. Jaskinia Raj znajduje się w
a) Tatrach b) Górach Świętokrzyskich c) Sudetach d) Pieninach
111. W jakim mieście jest obraz Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką”
a) Warszawie b) Gdańsku c) Krakowie d) Poznaniu
112. Błędne Skały znajdują się w paśmie
a) Gór Sowich b)Gór Stołowych c)Karkonoszy
d) Gór Kaczawskich
113. Podaj nazwę miejscowości, gdzie mieści się niewielkie muzeum gwizdków:
a) Gwizdały b) Gniezno c) Gniewino d) Gdańsku
114. Gdzie występują śródlądowe wydmy paraboliczne:
a) Wyżyna Śląska b) Pogórze Sudeckie c) Nizina Mazowiecka
115. Grabarka jest świętą górą dla wyznawców:
a) prawosławia b) unitów c) Tatarów polskich
d) Pobrzeże Słowińskie
d) protestantów
116. Jedyny w Polsce obraz hiszpańskiego malarza El Greco znajduje się w :
a) Sianowie b) Siedlcach c) Siemiatyczach d) Siemianowicach
117. Wieś Bóbrka w Beskidzie Niskim znana jest z:
a) barokowego pałacu
b) uzdrowiska
c) najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej d) kamieniołomu marmuru
118. Nieczynne wiadukty kolejowe na Suwalszczyźnie zwane akweduktami są w:
a) Suwałkach b) Szczecinie c) Stańczykach d) Słupsku
119. Podaj nazwę miejscowości koło Biskupina, gdzie jest muzeum kolei wąskotorowych:
a) Rzym) b) Neapol c) Florencja d) Wenecja
119. Podaj nazwę miasta w którym znajduje się pałac zwany „Podlaskim Wersalem”:
a) Białystok b) Białogard c) Biłgoraj d) Biały Bór
120. Podaj nazwę miasta, w pobliżu którego są Góry Pieprzowe:
a) Sandomierz b) Zakopane c) Kielce d) Wałbrzych
121. Podaj nazwę pieszego szlaku czerwonego łączącego Kraków z Częstochową:
a) szlak „Orlich gniazd” b) szlak „Bocianich gniazd”
c) szlak „Jaskiń jurajskich” d) szlak „Amonitów mezozoicznych”
—7
122. Nazwij świątynie, które znajdują się w Bohonikach i Kruszynianach na Podlasiu:
a) meczety b)maczety c) synagogi d) cerkwie
123. Podaj nazwę miejscowości, która uważana jest za geometryczny środek Polski:
a) Poniedziałek b) Środa c) Piątek d) Niedziela
124. W jakim mieście jest obraz Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką”:
a) Kraków b) Warszawa c) Wrocław d) Poznań
POMORZE
125.
Jezioro Turkusowe znajduje się:
a) pod Cisową Górą
b) na wyspie Wolin
c) na Pojezierzu Kaszubskim
d) koło Augustowa
126.
Muzeum Kaszubskie znajduje się w:
a) Pucku
b) Gdańsku
c) Kartuzach
127.
Najdłuższe molo w Polsce znajduje się w:
a) Kołobrzegu
b) Sopocie
c) Gdańsku
d) Wejherowie
d) Międzyzdrojach
128.
Skansen Kultury Słowińskiej znajduje się w:
a) Łebie
b) Klukach
c) Dziekanowicach
d) Nowogrodzie
129.
Kopernik swoje dzieło „De revolutionibus orbium coelestium" pisał w:
a) Tolkmicku
b) Fromborku
c) Toruniu
d) Krakowie
130.
„Ruchome wydmy" znajdują się w okolicach:
a) Karwi
b) Łeby
c) Ustki
d) Darłowa
131.
Unikatowy na skalę europejską zespół wydm znajduje się na terenie parku narodowego:
a) Poleskiego
b) Narwiańskiego
c) Słowińskiego
d) Kampinoskiego
132.
Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie znajduje się w:
a) Gdańsku
b) Sopocie
c) Gdyni
d) Kołobrzegu
133.
Puszcza Wkrzańska leży nad:
a) dolną Odrą
b) w środkowym biegu Odry
c) Notecią
d) w widłach Warty i Noteci
134.
W pobliżu którego miasta leżą Góry Bukowe?
a) Lublina
b) Gdańska
c) Szczecina
d) Kłodzka
135.
Atrakcją Wolińskiego Parku Narodowego jest:
a) Jezioro Turkusowe
b) ostoja bielika
c) wybrzeże klifowe
d) wszystkie wymienione
136.
Które z wymienionych kąpielisk nie leży na Półwyspie Helskim?
a) Jastarnia
b) Karwia
c) Jurata
d) Kuźnica
137.
Gdzie znajduje się największe w Europie stanowisko cisu?
a) w Wierzchlesiu
b) w Odrach
c) na Dylewskiej Górze
138.
d) na Wolinie
Rezerwat archeologiczny „Kamienne kręgi" znajduje się w:
a) Chęcinach b) Odrach w Borach Tucholskich c) Słupi Nowej d) Harbutowicach
139.
Leży na Pomorzu, posiada status miejscowości uzdrowiskowej, leczy się tutaj choroby gośćcowe,
kobiece i obwodowego układu nerwowego. Występują tu wody szczawowożelaziste, niedawno odkryte
solanki i borowiny. O jakie miasto chodzi?
a) Połczyn
b) Kamień Pomorski
c) Czerniejewo Zdrój
d) Solec Zdrój
—8
140. Ciechocinek jest uzdrowiskiem:
a) Kujaw
b) Pojezierza Lubuskiego
c) doliny Warty
d) Sudetów
141. Miejscem odbywania się Jarmarku Dominikańskiego jest:
a) Gdańsk
b) Kazimierz Dolny
c) Kraków
d) Szczecin
142.
Miejscowość Odry (koło Czerska) znana jest przede wszystkim z:
a) gotyckiego zamku rycerskiego
b) rezerwatu archeologicznego „Kręgi Kamienne"
c) najstarszej i największej w Polsce fermy strusi afrykańskich
d) dworku Józefa Wybickiego i „Muzeum Mazurka Dąbrowskiego"
143.
Wzgórze Kopernika i miejsce pochówku wielkiego astronoma znajduje się w:
a) Elblągu
b) Fromborku
c) Olsztynie
d) Olsztynku
144.
Pojawiający się duch Anny Wazówny i turnieje rycerskie to atrakcje zamku w:
a) Gniewie
b) Golubiu-Dobrzyniu
c) Malborku
d) Radzyniu Chełmińskim
145.
Dla którego z miast urbanistyka Paryża była wzorem dla zaplanowania przestrzeni?
a) Bydgoszczy
b) Gdańska
c) Szczecina
d) Olsztyna
146.
Stolicą Kujaw jest:
a) Inowrocław
b) Płock
c) Toruń
d) Bydgoszcz
WARMIA I MAZURY
147.
Na Pojezierzu Mazurskim występują jeziora:
a) Mamry, Niegocin, Nidzkie
b) Mamry, Miedwie, Śniardwy
c) Jamno, Śniardwy, Wigry
d) Mamry, Raduńskie, Orzysz
148.
Nazwa „Wawel Północy" i zarazem „Perła Warmii" dotyczy:
a) Lidzbarku
b) Kętrzyna
c) Giżycka
d) Fromborka
149.
Skansen budownictwa ludowego Warmii i Mazur znajduje się w:
a) Nowogrodzie
b) Olsztynku
c) Lidzbarku
d) Olsztynie
150.
Najbardziej atrakcyjny szlak kajakowy - „Szlak Krutyni" przebiega przez:
a) Pojezierze Mrągowskie
b) Pojezierze Kaszubskie
c) Bory Tucholskie
d) Pojezierze Suwalskie
151.
Miano „Krakowa Północy" zyskało miasto:
a) Toruń
b) Chełmno
c) Frombork
d) Lidzbark Warmiński
152.
Góra zwana „Fudżijamą Suwalszczyzny", o wysokości 258 m n.p.m. (kem, rezerwat
geologiczny), to:
a) Wieżyca
b) Krzemieniucha
c) Cisowa Góra
d) Dylewska Góra
153. Jezioro Niegocin znajduje się:
a) koło Giżycka
c) na Pojezierzu Kaszubskim
b) na wyspie Wolin
d) koło Augustowa
154. Ciekawą atrakcję krajoznawczą stanowią ruiny kwatery Hitlera zwane „Wilczym
Szańcem", znajdujące się w:
a) Gierłożu
b) Ornecie
c) Sudowie
d) Kłodzku
155. Dużą atrakcją jest przepłynięcie szlaku wodnego łączącego Jezioro Drwęckie z jeziorem Druzno.
O jakim szlaku mowa?
a) Krutyni
b) Pasłęki
c) Kanału Elbląsko-Ostródzkiego
d) Czarnej Hańczy
—9
156. Nad tą rzeką, na odcinku koło Włodawy znajduje się największa w Polsce kolonia bobrów (rezerwat
„Ostoja bobrów"). Jaka to rzeka?
a) Bug
b) Pasłęka
c) Węgorapa
d) Czarna Hańcza
157. Obiekty zlokalizowane w Skansenie w Olsztynku pochodzą z regionu:
a) tylko Warmii i Mazur
b) Warmii, Mazur i północnego Mazowsza
c) Warmii, Mazur, Powiśla i Suwalszczyzny
d) Warmii, Mazur, Powiśla, Litwy, Barcji i Sambii
158. Zakreśl główną mniejszość narodową na Warmii i Mazurach:
a) Żydzi
b) Litwini
c) Rosjanie
d) Ukraińcy
159. Najwyższym wzniesieniem na Warmii i Mazurach jest:
a) Góra Dylewska
b) Wieżyca
c) Góra Krzyżowa
160. Rzeka Krutynia jest rezerwatem:
a) wodnym
b) krajobrazowym
c) fauny i flory
d) Piękna Góra
d) fauny
161. Który z zamków nie leży na Warmii i Mazurach?
a) Reszel
b) Malbork
c) Nidzica
d) Gołuchów
162. Na Pojezierzu Mrągowskim niedaleko Reszla znajduje się miejsce pielgrzymek ludności Mazur. Jest
to:
a) Góra św. Anny
b) Kalwaria Zebrzydowska
c) Licheń
d) Święta Lipka
163. Dylewska Góra (312 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem:
a) Wału Trzebnickiego
b) Pojezierza Kaszubskiego
c) Garbu Szeskiego
d) Garbu Lubawskiego
164. Za najpiękniejszy zabytek baroku w Polsce Północnej uważa się:
a) bazylikę w Świętej Lipce
b) kamienice „Pod gwiazdami" w Toruniu
c) zamek w Lidzbarku Warmińskim
d) kościół w Gietrzwałdzie
WIELKOPOLSKA I ZIEMIA LUBUSKA
165. Wielkopolski Park Etnograficzny zlokalizowany jest:
a) nad Jeziorem Lednickim
b) w Gnieźnie
c) w Poznaniu
d) w Rogalinie
166. Muzeum Początków Państwa Polskiego znajduje się w:
a) Gieczu
b) Gnieźnie
c) Lednicy
d) Poznaniu
167. Miejscowość znana z cennych zbiorów muzealnych, ze słynną kolekcją waz greckich, rzeźb chińskich
i japońskich oraz okazów sztuki bliskowschodniej, to:
a) Kalisz
b) Gołuchów
c) Krotoszyn
d) Nowogród
168. Muzeum instrumentów muzycznych znajduje się w:
a) Poznaniu
b) Gdańsku
c) Toruniu
d) Bydgoszczy
169.
Wielkopolski Park Narodowy leży w okolicach:
a) Poznania
b) Kalisza
c) Gniezna
d) Gorzowa Wielkopolskiego
170.
171.
172.
173.
Szlak Piastowski bierze początek w:
a) Gnieźnie
b) Poznaniu
c) Rogalinie
Stolicą Pałuk jest:
a) Żnin
b) Biskupin
c) Wenecja
d) Toruniu
d) Rogalin
Gdzie znajduje się Jezioro Maltańskie?
a) w Poznaniu
b) w Lesznie
c) na Kaszubach
d) na Pojezierzu Myśliborskim
Tradycje „winiarstwa" w Wielkopolsce posiada:
a) Zielona Góra
b) Zbąszyń
c) Kalisz
d) Krosno
— 10
174.
Poznański ratusz znany jest z:
a) odgrywanego codziennie hejnału
c) gotyckiej bryły architektonicznej
b) trykających się koziołków
d) muzeum tortur w podziemiach
175.
Rezydencja magnacka w stylu gotyku angielskiego z biblioteką liczącą ponad 200 000 woluminów
oraz wspaniałymi ogrodami (Zakład Dendrologii i Arboretum) to:
a) Rogalin
b) Kórnik
c) Rydzyna
d) Gołuchów
176.
Perła lubuskich zabytków - opactwo Cystersów zwane Paradyżem (pierwotnie gotycki kościół,
budynki klasztorne - obecnie Wyższe Seminarium Duchowne) zlokalizowane jest w:
a) Lubiążu
b) Gościkowie
c) Łagowie
d) na Legnickim Polu
177.
Jedyny w Polsce rezerwat pochodzenia kosmicznego - jeziorko powstałe wskutek uderzenia
meteorytu to:
a) Jeziorka Duszatyńskie w Bieszczadach
b) jezioro Hańcza
c) jeziorko na Górze Morasko k. Poznania
d) Czarny Staw Gąsienicowy
178.
„Poznańska Skałka" - nekropolia zasłużonych w Poznaniu znajduje się w podziemiach:
a) katedry poznańskiej
b) kościoła pw. św. Wojciecha
c) poznańskiej fary
d) kościoła św. Małgorzaty
179.
Sztuczny stok narciarski (z oświetleniem) czynny przez cały rok, usytuowany w kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w centrum dużego miasta, zlokalizowany jest w:
a) Śląskim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
b) Poznaniu nad jeziorem Maltańskim
c) Dolnośląskim Parku Wypoczynku u stóp Ślęży
d) w Warszawie na Bielanach w kompleksie obiektów AWF
180.
Jedyne w Polsce Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego znajduje się w:
a) Szreniawie k. Poznania
b) Ciechanowcu
c) Bierkowicach koło Opola
d) Olsztynku
181.
Cenny zabytek sztuki, spiżowe drzwi z XII w. z płaskorzeźbami prowadzą do katedry w:
a) Poznaniu b) Gnieźnie c) Wrocławiu d) Krakowie
182. Rezerwat archeologiczny na „Trasie Piastowskiej" z odkrytymi piecami hutniczymi- dymarkami
oraz pozostałościami palatium książęcego to:
a) Lednogóra b) Biskupin c) Giecz d) Słupia Nowa
183. Dawny pałac myśliwski Radziwiłłów z XIX w., zaprojektowany przez K. Schinkla , upamiętniony
koncertami F. Chopina (obecnie coroczne koncerty „Chopin w barwach jesieni"), położony w lesie
koło urokliwego stawu i rezerwatu przyrody „Wydymacz", to:
a) Rogalin b) Kórnik c) Antonin d) Rydzyna
184. Najstarszy w Polsce znak drogowy - słup piaskowcowy z XII w. stoi w:
a) Kole b) Koninie c) Strzelnie d) Łasku
185. Mauzoleum rodu Raczyńskich oraz dęby Lech, Czech i Rus znajdują się w:
a) Kórniku b) Puszczykowie c) Rogalinie d) Rydzynie
186. Miejscowości: Giecz, Mogilno i Ostrów Lednicki położone są na szlaku:
a) Bursztynowym
b) Grunwaldzkim
c) Tatarskim
d) Piastowskim
MAZOWSZE Z PODLASIEM I ZIEMIĄ ŁÓDZKĄ
187. Architektura zabytkowa Łodzi wiąże się ze stylem:
a) klasycystycznym b) secesyjnym c) modernistycznym
188. Muzeum romantyzmu znajduje się w:
a) Nieborowie b) Opinogórze c) Jabłonnej
d) Oporowie
d) gotyckim
— 11
189. Założony przez Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową w drugiej połowie XVII wieku park w stylu
romantyczno-sentymentalnym z licznymi budowlami (Świątynia Diany, Domek Gotycki, Grota Sybilli)
znajduje się w:
a) Nieborowie b) Arkadii c) Puławach d) Krasiczynie
191. Skansen poświęcony budownictwu kurpiowskiemu znajduje się w:
a) Swarzędzu b) Sanoku c) Olsztynku d) Nowogrodzie
192. Miano prawosławnej Częstochowy zyskała sobie, leżąca na Podlasiu, miejscowość:
a) Kodeń b) Grabarka c) Jabłeczna d) Kruszyniany
193. W której z wymienionych miejscowości znajduje się muzułmański meczet?
a) Białystok b) Kruszyniany c) Supraśl d) Kadyń
194. Wieś Jedwabne (miejsce pogromu ludności żydowskiej w 1941 r.) znajduje się:
a) koło Kielc
b) niedaleko Łomży
c) na przedmieściach Białegostoku
d) pod Łodzią
195. Najpopularniejsza w Warszawie trasa turystyczna, prowadząca od Placu Zamkowego do Wilanowa
nosi nazwę:
a) Droga Królewska
b) Trakt Królewski
c) Trasa Łazienkowska
d) Wisłostrada
196. „Niebieskie źródła", posiadające charakter wywierzyska, to atrakcja krajoznawcza:
a) okolic Tomaszowa Mazowieckiego b) Lublińca c) Kraśnika d) Kielc
197. Muzeum Kazimierza Pułaskiego - bohatera dwóch kontynentów, zlokalizowane w klasycystycznym
dworze, znajduje się w:
a) Pułtusku b) Lesku c) Warce d) Jabłonnej
ŚLĄSK
198. Zespół zabytkowy zwany Wyspą Piaskową znajduje się w:
a) Wrocławiu b) Opolu c) Brzegu d) Koźlu
199. Renesansowy piastowski zamek stanowiący kompleks obiektów obronnych i rezydencjonalnych,
po odnowieniu mieszczący Muzeum Piastów Śląskich, znajduje się w:
a) Raciborzu b) Brzegu c) Żaganiu d) Lubiążu
200. Książański Park Krajobrazowy - jedna z większych atrakcji turystycznych południowo-zachodniej
Polski leży w pobliżu:
a) Wrocławia b) Kłodzka c) Wałbrzycha d) Krzeszowa
201. Słynna Aula Leopoldina znajduje się na uniwersytecie:
a) wrocławskim b) warszawskim c) poznańskim d) Jagiellońskim w Krakowie
202. Jezioro Otmuchowskie leży:
a) na Nizinie Śląskiej
b) na Mazurach
c) na Kaszubach
d) na Pojezierzu Myśliborskim
203. „Błędne Skały" znajdują się w paśmie gór:
a) Sowich b) Stołowych c) Izerskich d) Świętokrzyskich
204. Stanowią część Sudetów. Do Polski należy tylko niewielki ich skrawek. Najwyższe wzniesienia sięgają
919 m n.p.m. Zbudowane są z ciosowych piaskowców kredowych.Stanowią dużą atrakcję turystyczną.
O jakie góry chodzi?
a) Stołowe b) Złote c) Sowie d) Izerskie
205. Miasto z zachowanym prawie całym obwodem murów obronnych, zwane polskim Carcassonne to:
a) Kraków b) Paczków c) Sandomierz d) Byczyna
206. W otoczeniu Masywu Śnieżnika, G. Złotych, G. Bystrzyckich, G. Bardzkich i Stołowych leży Kotlina:
a) Jeleniogórska b) Kłodzka c) Kamiennogórska d) Raciborska
— 12
207. W otoczeniu Karkonoszy, Gór Kaczawskich i Izerskich leży Kotlina:
a) Jeleniogórska b) Kłodzka c) Kamiennogórska d) Żywiecka
208. Od Przełęczy Lubawskiej do Przełęczy Międzyleskiej ciągną się Sudety:
a) Zachodnie b) Środkowe c) Wschodnie d) Góry Opawskie
209. Najbardziej monumentalny wśród zamków sudeckich jest zamek w:
a) Chojniku b) Książu c) Bolczowie d) Gryfowie Śląskim
210. Góry Bardzkie rozcięte są przez przełom rzeki:
a) Nysy Łużyckiej b) Nysy Kłodzkiej
c) Ścinawki
d) Bobru
211. Jedyne w Polsce Muzeum Filumenistyczne znajduje się w:
a) Płocku b) Gdańsku c) Poznaniu d) Bystrzycy Kłodzkiej
212. Drewniany kościółek w stylu skandynawskim „Wang" znajduje się w:
a) Kłodzku b) Szczawnie c) Karpaczu d) Cieplicach Zdroju
213. Wambierzyce znane są z:
a) zamku b) browaru c) sanktuarium
d) muzeum wag
214. W jakiej miejscowości na trasie z Poznania do Kudowy znajduje się most porównywany do mostu
Karola w Pradze?
a) we Wrocławiu b) w Żmigrodzie c) w Kłodzku d) w Jeleniej Górze
215. Jaskinia Niedźwiedzia licząca około 800 m korytarzy, udostępniona dla turystów, z bogatą szatą
naciekową znajduje się w:
a) Tatrach b) Sudetach c) Górach Świętokrzyskich d) koło Ojcowa
216. Szczeliniec Wielki jest najwyższym wzniesieniem:
a) Tatr Zachodnich b) Gór Stołowych c) Gorców
d) Karkonoszy
217. Atrakcja turystyczna Sudetów - wodospad Wilczki - leży w okolicach:
a) Szklarskiej Poręby b) Międzygórza c) Kudowej
d) Barda Śląskiego
218. Góra św. Anny - 400 m n.p.m. - najwyższa kulminacja Wyżyny Śląskiej jest:
a) rezerwatem przyrody
b) sanktuarium zwanym „Śląska Jasna Góra"
c) miejscem upamiętniającym powstania śląskie
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
219. Ciągną się od doliny Bystrzycy po przełęcz Srebrną i znane są z najstarszych w Polsce skał
andezytowych, kulminują w szczycie o wysokości 1015 m n.p.m. Jakie to góry?
a) Bardzkie b) Sowie c) Złote d) Bystrzyckie
220. Miejsce bitwy w XIII w. z Mongołami, dzięki której powstrzymano ich pochód na zachód Europy upamiętnione muzeum i opactwem Benedyktynek (o wspaniałej barokowej bryle) to:
a) Psie Pole
b) Legnickie Pole
c) Tatarskie Pole k. Sandomierza
d) Zniesienie k. Przemyśla
221. Grób św. Jadwigi, patronki Śląska, znajduje się w klasztorze w:
a) Trzebnicy b) Henrykowie c) Lubiążu d) Lubomierzu
222. Miano „Śląskiego Wawelu" przypisano do zamku w:
a) Brzegu b) Książu c) Kamieńcu Ząbkowickim d) Otmuchowie
223. Muzeum Górnictwa Węglowego oraz podziemne skanseny w szybach „Guido" i „Królowa Luiza"
znajdują się w:
a) Bytomiu b) Sosnowcu c) Zabrzu d) Tarnowskich Górach
224. Perła „Beskidu Śląskiego", druga w Karpatach miejscowość po Zakopanem pod względem liczby
miejsc noclegowych, miejscowość klimatyczna i wypoczynkowa to:
a) Szczyrk b) Wisła c) Brenna d) Istebna
— 13
225.
Zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, a w neobarokowym pałacu mieści się Muzeum
Wnętrz, znajduje się tu też Muzeum Prasy i Drukarstwa oraz skansen.
Co to za miasto?
a) Żywiec b) Pszczyna c) Racibórz d) Będzin
226. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe... " znajduje się w:
a) Rudach Wielkich na Śląsku
b) rejonie Wąchocka w Świętokrzyskim
c) koło Szczyrzyca w Karpatach
d) w okolicy Jędrzejowa w Niecce Nidziańskiej
— 14 —
227. „Śląskim Morzem" nazywany jest zbiornik wodny:
a) Pogoria w Dąbrowie Górniczej
b)
b) Jezioro
Jezioro G
Goczałkowickie
c) Paprocański Zbiornik Wodny
d) Zalew Przeczycko-Siewierski
MAŁOPOLSKA
228. Ciekawą atrakcję krajoznawczą regionu świętokrzyskiego stanowią piece hutnicze z okresu rzymskiego
zwane dymarkami, największe ich nagromadzenie znajduje się w:
a) Słupi Nowej
b) Maleńcu c) Sielpi Wielkiej
d) Ostrowcu Świętokrzyskim
229. Popularny szlak turystyczny „Sokola Perć" przebiega przez obszar:
a) Tatr Zachodnich b) Tatr Wysokich c) Małych Pienin d) Pienin Właściwych
230. Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie leży na:
a) Polesiu Lubelskim
b) Nizinie Wielkopolskiej
c) Nizinie Podlaskiej
d) w dolinie Noteci
231. Miasto leżące nad Wisłą na wysokiej skarpie z wieloma cennymi zabytkami architektury, m.in.
z jednym z najstarszych w Polsce ceglanych kościołów (św. Jakuba z 1226 r.), zamkiem i gotyckim Domem
Długosza, to:
a) Płock b) Pułtusk c) Sandomierz d) Kazimierz Dolny
232. Szlak Orlich Gniazd łączy:
a) Kraków z Częstochową
c) Poznań z Gnieznem
b) Babią Górę z Baranią Górą
d) Kraków z Warszawą
233. Chęciny to zamek położony:
a) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
b) w Karpatach
c) w Sudetach
d) w Górach Świętokrzyskich
234. Podziemną trasę zwiedzania posiada:
a) Sandomierz b) Szydłowiec c) Bodzentyn d) Sanok
235. Które z wymienionych uzdrowisk posiada wody siarczano - słone?
a) Busko Zdrój b) Solec Zdrój
c) Swoszowice d) wszystkie wymienione
236. Pustynia Błędowska znajduje się na terytorium województwa:
a) małopolskiego b) opolskiego c) śląskiego d) śląskiego i małopolskiego
237. Uzdrowisko Busko Zdrój znajduje się:
a) w Niecce Nidziańskiej
b) w Sudetach
c) na Roztoczu
d) na Kujawach
238. Susiec, Horyniec, Krasnobród to miejscowości turystyczne:
a) Roztocza b) Gór Świętokrzyskich c) Pojezierza Lubuskiego
d) Bieszczad
239. Skałki „Piekło" - ciekawy rezerwat geologiczno-krajoznawczy - znajduje się w rejonie:
a) Brodnicy b) Drohiczyna c) Olsztynka d) Niekłania
240. Busko i Solec to:
a) miejscowości wypoczynkowe
c) miejscowości uzdrowiskowe
b) miejscowości krajoznawcze
d) stacje narciarskie
241. Muzeum w Oblęgorku dotyczy postaci:
a) Stefana Żeromskiego
b) Henryka Sienkiewicza
c) Marii Konopnickiej
d) Jana Kochanowskiego
242. Zamek w Pieskowej Skale położony jest:
a) w Karpatach
b) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
c) w Sudetach
d) w Górach Świętokrzyskich
243. Jaskinia „Raj" udostępniona dla turystów, z bogatą szatą naciekową, znajduje się w:
a) Tatrach b) Sudetach c) Górach Świętokrzyskich d) koło Ojcowa
244. Uzdrowisko Solec Zdrój znajduje się:
a) w Niecce Nidziańskiej
b) w Sudetach
c) na Roztoczu
d) na Kujawach
245. Czarnolas, związany z osobą Jana Kochanowskiego, znajduje się w województwie:
— 15 —
a) śląskim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
246. Na szlaku Orlich Gniazd nie leży:
a) Olsztyn b) Wiśnicz c) Rabsztyn
d) mazowieckim
d) Smoleń
247. Dama z łasiczką - obraz Leonardo da Vinci - znajduje się w Krakowie, w muzeum:
a) Archeologicznym b) na Wawelu c) X. Czartoryskich d) Szołayskich
248. Miano „małego Wawelu" zyskał sobie zamek w:
a) Łańcucie b) Baranowie Sandomierskim c) Warszawie
d) Czorsztynie
249. Uzdrowisko Horyniec znajduje się:
a) w Niecce Nidziańskiej
b) w Sudetach
d) na Kujawach
c) na Roztoczu
250. W Krakowie, na Bielanach, znajduje się klasztor:
a) Karmelitów b) Kamedułów c) Benedyktynów
d) Jezuitów
251. Kaplica zamkowa św. Trójcy z polichromią rusko-bizantyjską znajduje się w:
a) Zamościu b) Baranowie Sandomierskim c) Lublinie d) Krasiczynie
252. Tzw. „gołoborza" to atrakcja turystyczna:
a) Pasma Chęcińskiego b) Łysogór c) Zelejowej Góry
253. W Czernej koło Krzeszowic znajduje się klasztor:
a) Karmelitów b) Kamedułów c) Benedyktynów
d) Gór Słonnych
d) Jezuitów
254. Przywilej lokacyjny (oparty na prawie magdeburskim) wydał dla Krakowa w 1257 r.:
a) Bolesław Śmiały
b) Kazimierz Odnowiciel
c) Bolesław Wstydliwy
d) Władysław Łokietek
255. Rzeka Wieprz jest dopływem:
a) Wisły b) Odry c) Bugu d) Narwi
256. Małopolski Szlak Budownictwa Drewnianego obejmuje kilkaset obiektów leżących na terenie województwa:
a) małopolskiego
b) małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego
c) małopolskiego i podkarpackiego
d) małopolskiego i świętokrzyskiego
257. Która z niżej wymienionych zapór została wzniesiona na rzece San?
a) Sieniawa b) Klimkówka c) Myczkowce d) Tresna
258. Korbielów to nazwa miejscowości, w której znajduje się przejście graniczne z:
a) Litwą b) Rosją c) Słowacją d) Białorusią
259. Park etnograficzny, którego zaczątkiem był drewniany dwór sołtysów Moniaków, z elementami
architektury wiejskiej (karczma, olejarnia, tartak) oraz typowymi dla tego regionu domami
z tzw. wyżką znajduje się w:
a) Wygiełzowie b) Zubrzycy Górnej
c) Falkowej k. Nowego Sącza d) Chochołowie
260. Klejnot architektury drewnianej, kościół św. Michała Archanioła z XV w., otoczony drewnianymi sobotami,
wewnątrz zachowane unikatowe malowidła patronowe oraz gotycki tryptyk z ok. 1500 r. (wpis na listę
UNESCO), znajduje się w:
a) Orawce b) Dębnie Podhalańskim c) Grywałdzie d) Lipnicy Murowanej
261. Najwyższa kulminacja Beskidów Wschodnich na terenie Polski to:
a) Turbacz b) Tarnica c) Halicz d) Opołonek
262. Najwyższa kulminacja Beskidów Zachodnich to:
a) Turbacz b) Pilsko c) Babia Góra d) Barania Góra
263. Która z niżej wymienionych zapór nie spiętrza wód rzeki Soła?
a) Solina b) Czaniec c) Porąbka d) Tresna
264. W Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się - wpisany na listę UNESCO - klasztor:
a) Karmelitów b) Kamedułów c) Benedyktynów d) Bernardynów
265. Najdłuższą doliną w polskich Tatrach jest:
a) Dolina Kościeliska
b) Dolina Strążyska
c) Dolina Białego
d) Dolina Chochołowska
— 16 —
266. Grupa etnograficzna Łemków zamieszkuje teren:
a) Beskidu Średniego
b) Bieszczad
c) Gorców
d) Beskidu Niskiego i Sądeckiego
267. Przez Ustrzyki Dolne przepływa rzeka należąca do zlewiska Morza Czarnego, jest to:
a) Wisłok b) Wisłoka c) Strwiąż d) San
268. Która z wymienionych dolin znajduje się w Tatrach Zachodnich?
a) Małej Łąki b) Pięciu Stawów c) Roztoki d) Rybiego Potoku
269. Który z wymienionych zbiorników wodnych przedzielony jest granicą państwową?
a) Czorsztyński b) Orawski c) Pilchowicki d) Klimkówka
270. Która z wymienionych miejscowości nie leży nad Popradem?
a) Barcice b) Krynica c) Piwniczna d) Rytro
271. Jezioro Czorsztyńskie powstało na terenie:
a) Kotliny Sądeckiej b) Spisza c) Orawy
d) w dolinie Skawy
272. Do Beskidów Wschodnich w Polsce zalicza się:
a) tylko Bieszczady
c) Bieszczady, Beskid Niski i Beskid Sądecki
b) Bieszczady i Beskid Niski
d) Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki
273. Granicą między Tatrami Wysokimi i Tatrami Zachodnimi jest:
a) Przełęcz Huciańska
b) Dolina Roztoki
c) Dolina Goryczkowa
d) przełęcz Liliowe
274. Najwyższy szczyt w Pienińskim Pasie Skalicowym to:
a) Trzy Korony b) Wysoka (Wysokie Skałki) c) Sokolica
d) Czerteż
275. Skansen przemysłu naftowego znajduje się w:
a) Hańczowej b) Krośnie c) Bliznem d) Bóbrce
276. Przełamuje się przez to pasmo Soła. Okoliczność ta została wykorzystana do budowy zbiorników wodnych.
Jakie to pasmo?
a) Beskid Mały b) Beskid Makowski c) Beskid Żywiecki d) Beskid Śląski
277. Pierwowzorem zamku dla akcji komedii Fredry „Zemsta" był zamek w:
a) Baranowie b) Czorsztynie c) Odrzykoniu d) Melsztynie
278. W Kirach k. Kościeliska znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody:
a) Lodowe źródło b) Skamieniałe miasto c) Park dendrologiczny d) Arboretum
279. Madonna z Krużlowej znajduje się w Muzeum:
a) X. Czartoryskich w Krakowie
b) Szołayskich w Krakowie
c) Etnograficznym w Krakowie
d) Okręgowym w Nowym Sączu
280. Wąwóz „Kraków" znajduje się:
a) w Tatrach Bielskich
b) w Tatrach Zachodnich
c) w Pieninach
d) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
281. Wąwóz Homole znajduje się:
a) w Tatrach Bielskich
b) w Tatrach Zachodnich
c) w Małych Pieninach
d) na Pogórzu Spisko - Gubałowskim
282. Rytro, Muszyna i Żegiestów to miejscowości turystyczne leżące w:
a) dolinie Dunajca b) dolinie Soły c) dolinie Popradu d) dolinie Skawy
283. Które z wymienionych jezior nie wchodzi w skład tzw. „Kaskady górnej Soły"?
a) J. Czaniec b) J. Międzybrodzkie c) J. Żywieckie d) J. Wielimie
284. Które z wymienionych jezior nie wchodzi w skład tzw. „Kaskady Dunajca"?
a) J. Czchowskie b) J. Międzybrodzkie c) J. Czorsztyńskie d) J. Rożnowskie
285. Przełamuje się przez to pasmo Ropa. Okoliczność ta została wykorzystana do budowy zbiornika wodnego
„Klimkówka". Jakie to pasmo?
a) Beskid Mały b) Beskid Niski c) Beskid Sądecki d) Beskid Śląski
— 17 —
286. Wśród licznych dworków szlacheckich na Pogórzu Karpackim na uwagę zasługuje dworek Ignacego
Paderewskiego znajdujący się w:
a) Lusławicach b) Kąśnej
c) Dołędze d) Mogilanach
287. Dom rodzinny pisarza Jalu Kurka znajduje się w:
a) Porębie Wlk. b) Naprawie c) Skomielnej Białej
d) Jordanowie
288. Największy skansen w Polsce, m.in. z sektorem łemkowskim i bojkowskim, znajduje się w:
a) Zubrzycy Górnej
b) Sanoku c) Nowym Sączu d) Nowogrodzie
289. Rajcza, Milówka, Rycerka, Zwardoń - to miejscowości turystyczne leżące w:
a) Beskidzie Śląskim
b) Beskidzie Żywieckim
c) Beskidzie Niskim
d) Beskidzie Śląskim i Żywieckim
290. Rezerwat Cisów im. Raciborskiego znajduje się w:
a) Chęcinach b) Kirach c) Rogalinie d) Harbutowicach
291. Które z uzdrowisk nie znajduje się w dolinie Popradu?
a) Szczawnica b) Piwniczna c) Muszyna d) Żegiestów
292. Pasmo Radziejowej wchodzi w skład:
a) Pienin b) Beskidu Sądeckiego c) Podhala
d) Beskidu Wyspowego
293. Miasto Biecz zwane „Małym Krakowem" znajduje się:
a) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
b) na Wyżynie Lubelskiej
c) w Karpatach
d) w Sudetach
294. W Ciężkowicach znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody. Jest to:
a) Lodowe źródło b) Skamieniałe miasto c) Park dendrologiczny d) Arboretum
295. W Karpatach znajdują się uzdrowiska:
a) Krynica, Ustroń, Szczawnica, Rymanów
b) Szczawnica, Żegiestów, Jedlina Zdrój, Krynica
c) Muszyna, Długopole, Wysowa, Polańczyk
d) Iwonicz, Szczawno, Rabka, Piwniczna
296. Grupa etnograficzna Kliszczaków zamieszkuje teren:
a) Beskidu Makowskiego b) Kaszub c) Pogórza Dynowskiego
d) Wielkopolski
297. Miasto w regionie świętokrzyskim znane z opactwa cysterskiego (klasztor i kościół z XIII w. w stylu
romańskim) oraz zabawnego poczucia humoru (przysłowiowe dowcipy o sołtysie z) to:
a) Pacanów
b) Kłaj
c) Wąchock
d) Pcim
298. Najcenniejszy zabytek architektury sakralnej na Orawie znajduje się w:
a) Chyżnem b) Orawce c) Jabłonce d) Czarnym Dunajcu
299.Przez Beskid Mały przełamuje się rzeka:
a) Soła b) Skawa c) Koszarawa d) Biała
300. Najbardziej wyniosłą grupę górską w Beskidach Zachodnich stanowi:
a) Beskid Wyspowy b) Gorce c) Beskid Żywiecki d) Beskid Śląski
301. Z jaką znaną osobą wiąże się Harenda w Zakopanem?
a) Tetmajera b) Kasprowicza c) Witkiewicza d) Witkacego
302. Od Przełęczy Huciańskiej do przełęczy Liliowe ciągną się Tatry:
a) Zachodnie b) Wysokie c) Bielskie d) Niżne
303. W Starym Sączu znajduje się klasztor:
a) Karmelitów b) Kamedułów c) Benedyktynów
d) Klarysek
304. Historyczna Małopolska obejmowała swoim zasięgiem ówczesne województwa:
a) krakowskie
b) krakowskie i sandomierskie
c) lubelskie i krakowskie
d) krakowskie, sandomierskie i lubelskie
305. Słynna „malowana wieś", centrum sztuki ludowej na Powiślu Dąbrowskim, gdzie chałupy, budynki
gospodarcze, płoty, psie budy i nawet popularne „sławojki" pokryte są malowidłami, to:
— 18 —
a) Kuzie
b) Wierzchosławice
c) Zalipie
d) Dołęga
306. Zagroda Felicji Curyłowej znajduje się w:
a) Chochołowie b) Klukach c) Wierzchosławicach
d) Zalipiu
307. Najstarsze dowody bytności człowieka w Polsce sprzed 100 000 lat odkryto w jaskini:
a) Wierzchowskiej b) Ciemnej
c) Niedźwiedziej d) Raj
308. Racławice - miejsce znane ze zwycięskiej bitwy w kwietniu 1794 r. wojsk Kościuszki z armią rosyjską - leżą
w obrębie regionu:
a) Wyżyny Miechowskiej
b) Bramy Krakowskiej
c) Kotliny Sandomierskiej d) Wyżyny Olkuskiej
309. Na Krakowski Zespół Uzdrowiskowy składają się takie uzdrowiska, jak:
a) Mateczny i Swoszowice b) Wieliczka i Krzeszowice
c) Wieliczka i Swoszowice d) wariant a i b razem
310. Klasycznym przykładem polodowcowej doliny górskiej z wielopoziomowymi cyrkami lodowcowymi
wykorzystywanymi obecnie przez jeziora jest w Polsce:
a) Dolina Kościeliska
b) Dolina Pięciu Stawów
c) Dolina Chochołowska
d) Dolina Roztoki
311. Torfowisko „Bór na Czerwonym" będące rezerwatem przyrody zlokalizowane jest:
a) w Kotlinie Biebrzy
b) na Polesiu Zachodnim
c) w Kotlinie Orawskiej
d) w dolinie Narwi
312. Mogielica, Luboń, Cwiliń i Modyń to najwyższe kulminacje w:
a) Beskidzie Makowskim
b) Beskidzie Wyspowym
c) Gorcach
d) Beskidzie Niskim (Środkowym)
313. Uzdrowisko bazujące na solankach i walorach mikroklimatu, nastawione na leczenie dzieci to:
a) Wisła b) Rabka c) Szczawa d) Szczawnica
314. Skansen grupujący zabytki architektury ludowej Lachów, Górali, Łemków i Pogórzan wraz
z sektorem małomiasteczkowym znajduje się w:
a) Zubrzycy Górnej
b) Sanoku c) Nowym Sączu d) Wygiełzowie
315. Jedyny w Polsce oddział eksponujący kulturę Romów znajduje się w Muzeum Etnograficznym w:
a) Krakowie b) Tarnowie c) Nowym Sączu d) Zakopanem
316. Rezerwat „Zwiezło", czyli osuwiskowe Jeziorka Duszatyńskie, zlokalizowany jest w:
a) Beskidzie Niskim
b) Bieszczadach Zachodnich
c) Górach Sanocko-Turczańskich
d) Pogórzu Przemyskim
317. Ośrodek wczasowy i uzdrowisko Polańczyk zlokalizowany jest nad jeziorem:
a) Myczkowskim b) Solińskim c) Międzybrodzkim d) Czchowskim
318. Miasto ważne dla kultury żydowskiej (ośrodek chasydzki) oraz sanktuarium katolickie w Kotlinie
Sandomierskiej to:
a) Łańcut b) Kolbuszowa c) Leżajsk d) Jarosław
319. Który z obecnie leżących w Polsce zamków był zarządzany przez węgierskich magnatów aż do końca II
wojny światowej?
a) Czorsztyn b) Niedzica c) Muszyna b) Odrzykoń
320. Przysłowiowy Pcim - obecnie miejscowość wypoczynkowo-turystyczna, leży w dolinie:
a) Dunajca b) Raby c) Skawy d) Nidy
321. Położone niedaleko ujścia Popradu do Dunajca miasto o bogatych tradycjach historycznych, posiadające
zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem, resztkami murów obronnych i klasztorem Klarysek to:
a) Biecz b) Nowy Sącz c) Stary Sącz d) Czchów
322. Grupa etnograficzna Lachów wyróżniająca się najbardziej bogatym strojem ludowym w Polsce
zamieszkuje:
a) Podlasie
b) Polesie
c) Kotlinę Sądecką i Beskid Wyspowy
d) Pogórze Wielickie
— 19 —
323. W jakim obozie koncentracyjnym miała miejsce udana na większą skalę ucieczka więźniów (nakręcono o
tym wydarzeniu film z Joanną Pacułą w roli głównej):
a) Auschwitz-Birkenau b) Treblinka c) Sobibór d) Majdanek
324. Ze Śląska na Orawę przez Zawoję przejeżdżamy przez przełęcz:
a) Okraj b) Tylicką c) Koniakowską d) Krowiarki
325. Jeden z tematycznych szlaków turystycznych - „Szlak Owocowy" projektowany jest obecnie na terenie:
a) Mazowsza b) Dolnego Śląska c) Małopolski d) Lubelszczyzny
326. Skansen w Wygiełzowie prezentuje architekturę ludową związaną z:
a) Łemkami
b) Bojkami, Łemkami i Pogórzanami
c) Małopolską Zachodnią
d) Kliszczakami i Pogórzanami
327. Co to za góry? „Leżą na północ od doliny Sanu i ciągną się dalej na wschód, osiągając swoje najwyższe
kulminacje na terenie Ukrainy. Są to góry mocno zalesione, porozcinane erozyjnymi dolinami. Na ich
obrzeżu w Tyrawie Wołoskiej, występują wody mineralne".
a) Bieszczady Połonińskie
b) Góry Sanocko-Turczańskie
c) Pasmo Chryszczatej
d) Góry Pieprzowe
328. Rynek Krakowski jest kwadratem o boku 200 m. Jego powierzchnia liczy zatem:
a) 0,4 ha
b) 4 ha
c) 40 ha
d) 0,04 km2
329. Z jakim miastem związana jest Galeria Władysława Hasiora?
a) Kazimierz Dolny
b) Kraków
c) Sopot
d) Zakopane
330. Najwyższym z wymienionych szczytów jest:
a) Babia Góra
b) Barania Góra
c) Ślęża
d) Turbacz
331. Muzeum Socrealizmu położone na terenie XVIII-wiecznego zespołu pałacowego znajduje się w:
a) Kozłówce
b) Łańcucie
c) Nałęczowie
d) Puławach
332. Wzorcowy kompleks ośrodków narciarskich w Beskidzie Sądeckim powstał w dolinie:
a) Żylicy w Szczyrku
b) Jeleśnej w Korbielowie
c) Jawornika w Wiśle
d) Czarnego Potoku w Krynicy
Różne
333. Rozpoznaj na mapie puszcze i bory oznaczone cyframi 1–8.
Wpisz ich nazwy przy odpowiednich cyfrach.
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
7. ..................................................................
8. ..................................................................
334 Zadanie Korzystając z mapy przedstawiającej tzw. „czarny trójkąt”, wykonaj polecenia.
a) Określ zasięg terytorialny „czarnego trójkąta”.
....................................................................................
....................................................................................
b) Wyjaśnij, dlaczego ten obszar określa się mianem
„czarnego trójkąta”.
.....................................................................................
— 20 —
.....................................................................................
.....................................................................................
c) Oblicz, ile kilometrów wynosi obwód tego obszaru.
......................................................................................
......................................................................................
335. Uzupełnij w tabeli brakujące informacje, dotyczące miast i rzek pobrzeży.
Miasto portowe
Ujście rzeki
Parsęty
Łeba
Wieprzy
Ustka
336. Fotografie przedstawiają polskie zabytki w różnych stylach architektonicznych. Dopasuj odpowiedni
styl do każdej z budowli.
Ratusz w Sandomierzu
klasycyzm, styl romański, gotyk, renesans, barok
Kościół w Krakowie
a) ...........................................
b) ..........................................
Pałac w Wilanowie d) .....................................
Kościół w Strzelnie
c) ..........................................
Pałac w Śmiełowie e) .....................................
— 21 —
337. Wpisz pod fotografiami nazwy obiektów oraz miasta, w których się znajdują.
a) ...........................................................................
b) ...........................................................................
c) ........................................................................
d) .........................................................................
338. Wpisz pod fotografiami nazwy obiektów oraz miast, w których się znajdują.
a) ...........................................................................
b) ............................................................................
d) ...........................................................................
e) ...........................................................................
— 22 —
339. Rozpoznaj herby miast wojewódzkich. Wpisz nazwy tych miast.
A. ..................
B. ....................... C. ....................... D. .......................
E. ................... F. .....................
340. Rozpoznaj sławne Polki oraz sławnych Polaków i odpowiedz na pytanie:
a) ........................
b) ........................
c) ........................
d) ........................
e) ..........................
Co łączy wszystkie te postacie? ...........................................................................................................................
341. Rozpoznaj i podpisz formy rzeźby terenu przedstawione na poniższych fotografiach.
A .............................................................................. B .............................................................................
342. Rozpoznaj i podpisz formy rzeźby terenu przedstawione na poniższych fotografiach.
A. ..............................................................................
B. ...............................................................................
— 23 —
343. Obok nazw rzek i jezior wpisz odpowiednią literę lub liczbę, którą oznaczono je na mapie.
Rzeki:
(cyfry)
San ......
Nysa Łużycka ......
Jeziora
(litery)
Solińskie ......
Łebsko ..........
Bóbr ......
Śniardwy ......
Pilica ......
Wigry ...........
Rega ......
Łyna ......
Łebsko ......
Śniardwy ......
Rzeki
Jeziora
(litery)
(cyfry)
Solińskie ......
Bug ......
Mamry .......
Nysa Kłodzka ......
Gopło .........
Słupia ......
Gardno .......
Dunajec ......
Hańcza ......
Biebrza ......
Drwęca ......
Łebsko ......
Śniardwy ......
Wybór i opracowanie: Irena Kiedrowska
— 24
Download