presseinformation - STiebel

advertisement
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
Reklama + PR
ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
[email protected]
Informacja prasowa 6 kwietnia 2010
LUMINA HOUSE
Z POMPĄ CIEPŁA
W podwrocławskiej Długołęce, przy głównej trasie w kierunku Warszawy,
powstaje wzorcowy budynek LUMINA HOUSE wyposażony w najnowsze
technologie z zachowaniem wysokiego komfortu i ekologii.
W obiekcie zostanie zastosowana najnowsza pompa ciepła WPF 7 E o mocy
grzewczej Q=7,7 kW do ogrzewania budynku oraz jego chłodzenia w okresie
letnim. Jako dolne źródło zostały zaprojektowane pionowe sondy gruntowe
wykorzystujące energię geotermalną.
Dom LUMINA jest pierwszym w wielkiej akcji DOMY XXI prowadzonej w
skali ogólnopolskiej przez Pracownię Projektową ARCHIPELAG. Dzięki
zastosowanym pompom ciepła, rekuperatorom, kolektorom słonecznym,
ogniwom fotowoltaicznym, systemowi odzyskiwania wody deszczowej i
zintegrowaniu wszystkich systemów z inteligentnym sterowaniem poniesione
podczas budowy LUMINY nakłady finansowe, wyższe niż przy budowie
domu tradycyjnego, zwrócą się już po kilkunastu latach. Na podstawie
obliczeń przeprowadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii
wystawione zostało świadectwo energetyczne stwierdzające, że w domu
LUMINA wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową (ciepło) do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym wynosi: EH = 43,9 kWh/(m
kw./rok), wskaźnik sezonowego zapotrzebowana na energię końcową do
ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej EK,H+W = 24,3 kWh/(m
kw./rok), zaś wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię pierwotną
EP wynosi EP = 92,9 kWh/(m kw./rok).
Więcej o pompie ciepła:
Pompa Ciepła WPF-E
Więcej informacji o LUMINIE i DOMACH XXI:
www.domy21.pl
Dziennik budowy LUMINA
Kopi ow ani e i pow ie la nie b ez p łat ne .
M odyf i k a cj e t e kst u w ym ag aj ą oddz ie ln ej a utor yz ac ji .
Redakcja:
Telefon
Telefax
Mail:
Internet
Joanna Radzimirska
022 / 609-20-30
022 / 609-20-29
[email protected]
www.stiebel-eltron.pl
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
Reklama + PR
ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
[email protected]
Podpis pod zdjęciem / zdjęciami
Wizualizacja LUMINA
Pompa Ciepła WPF-E
Kopi ow ani e i pow ie la nie b ez p łat ne .
M odyf i k a cj e t e kst u w ym ag aj ą oddz ie ln ej a utor yz ac ji .
Redakcja:
Telefon
Telefax
Mail:
Internet
Joanna Radzimirska
022 / 609-20-30
022 / 609-20-29
[email protected]
www.stiebel-eltron.pl
Download