Scenariusz zajęć wychowania fizycznego

advertisement
Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Klasa: IV Szkoły Podstawowej
Miejsce ćwiczeń: Boisko szkolne
Data: 23.01.2014r.
Zadanie główne: Gry i zabawy na śniegu
Zadania dodatkowe:
- ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu,
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw
zimowych,
- zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
- kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
Cele operacyjne w zakresie:
- umiejętności:
- U potrafi przygotować organizm do wysiłku,
- U prawidłowo wykonuje polecone zadania,
- U potrafi się skoncentrować,
- U współpracuje w grupie,
- U potrafi bezpiecznie rywalizować,
- motoryczności:
- U wzmocni mięśnie rąk i nóg,
- U rozwinie siłę i koordynację ruchową,
- wiadomości:
- U wie, jak ubrać się na zajęcia na świeżym powietrzu,
- U wie, jak przygotować organizm do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
- U wie, jakie znaczenie mają ćwiczenia na świeżym powietrzu,
- wychowania:
- U przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz zasad zdrowej
rywalizacji,
- U jest zdyscyplinowany,
- U podporządkowuje się decyzjom sędziego,
Przyrządy i przybory:
- pachołki,
- skakanka,
- ringo,
- pałeczki sztafetowe,
- sanki,
Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
1. Czynności organizacyjno-porządkowe:
a) zbiórka, powitanie, podanie celów i zadań lekcji,
b) przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,
2. Rozgrzewka:
a) „Gra do 5 podań” – tworzymy dwie drużyny. Jedna z drużyn podaje między sobą
piłkę. Zadaniem drużyny przeciwnej jest przejęcie piłki. Jeżeli drużyna posiadająca
piłkę wykona 5 podań między sobą – zdobywa 1 pkt. I oddaje piłkę przeciwnikom.
Wygrywa zespół, który w ciągu 3 minut zdobędzie więcej punktów.
b) Zabawa „Szczur”. Uczniowie tworzą koło. Jeden z uczniów wchodzi do środka i
trzymając za jeden koniec skakankę (na drugim końcu przywiązane ringo) obraca się
wokół własnej osi, wprawiając skakankę w ruch. Pozostali wykonują podskoki w
miejscu tak, by nie dotknąć „szczura”. Osoba, która dotknie „szczura” zmienia osobę
w środku.
c) ćwiczenia kształtujące w miejscu:
- skręty głowy w lewo i w prawo,
- krążenia w stawach łokciowych i nadgarstkowych,
- krążenia w stawach biodrowych,
- krążenia w stawach kolanowych i skokowych,
II. Część główna:
Wyścigi rzędów. Tworzymy dwie drużyny.
a) Sztafeta z pałeczką. Na sygnał, pierwsze osoby z rzędów z pałeczką sztafetową w ręku,
przemieszczają się do słupka i z powrotem w podskokach obunóż. Gdy mijają linię startu,
przekazują pałeczkę następnej osobie ze swojego rzędu. Wygrywa drużyna, która jako
pierwsza ukończy wyścig,
b) „Śnieżne rydwany”. Najsilniejsza osoba z każdej drużyny zostaje koniem pociągowym.
Zadaniem tej osoby jest przewiezienie swojego zespołu na drugą stronę boiska. Na sankach
przewożona może być tylko jedna osoba. Na gwizdek koń pociągowy ciągnie sanki z jedną
osobą na drugą stronę boiska. Tam zostawia pasażera i wraca na linię startu po następną
osobę. Wygrywa drużyna, która wraz z osobą ciągnącą sanki szybciej znajdzie się po drugiej
stronie boiska,
c) Sztafeta saneczkarska. Na sygnał pierwsza osoba z rzędu ciągnie sanki, na których siedzi
kolejna osoba z drużyny. Po drugiej stronie boiska zostaje osoba ciągnąca, a osoba, która
jechała na sankach zabiera sanki i wraca na linię startu. Tam zabiera na sanki kolejną osobę i
ciągnie na drugą stronę. Osoba ciągnąca sanki zostaje po drugiej stronie, a pasażer wraca po
następnego zawodnika. Wygrywa zespół, który jako pierwszy przywiezie ostatniego pasażera,
d) Sztafeta saneczkarska z utrudnieniem. Krótszy dystans, wyścig do słupka i z powrotem.
Utrudnienie – nawrót sankami z pasażerem. Każdy „wypadek” na zakręcie – 3 sekundy karne.
e) Sztafeta na leżąco. Pierwsza osoba z rzędu przyjmuje pozycję leżenie przodem na sankach.
Na sygnał odpychając się tylko rękoma, jedzie na drugą stronę. Tam wstaje, zabiera sanki i
wraca biegiem na linię startu, wtedy zaczyna następna osoba. Zwycięży zespół, który jako
pierwszy ukończy wyścig.
III. Część końcowa:
„Zimowe kręgle”. Zza wyznaczonej linii uczeń musi pchnąć sanki tak, by dojechały do
ustawionych słupków i przewróciły je. Wygrywa ten, kto przewróci najwięcej słupków za
jednym razem.
Podsumowanie zajęć. Zwracamy uwagę na zaangażowanie uczniów w zajęcia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards