Tztŕt gÜtÇvéxăá~t | `tÜŕt _tá~Éăá~t

advertisement
Tztàt gÜtÇvéxãá~t |
`tÜàt _tá~Éãá~t
Oceany występujące na świecie
•
•
•
•
Ocean Spokojny
Ocean Indyjski
Ocean Atlantycki
Ocean Arktyczny
OCEAN - (łac. Oceanus, - u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka
oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery
ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają
w sumie blisko 3/4 (70,8%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361
mln km², a ich łączna objętość ok. 1,3•1018 m³.
Skład wód oceanicznych
W wodzie oceanicznej znajduje się od 33 do 38 promili (licząc wagowo)
różnych soli nieorganicznych. Stężenie to jest różne w różnych miejscach, lecz
proporcje jonów są stałe. W kilogramie wody o stężeniu 35 promili znajduje
się:
19,353 g chloru Cl10,76 g sodu Na+
2,712 g siarki S21,294 g magnezu Mg2+
0,413 g wapnia Ca2+
0,387 g potasu K+
0,142 g dwuwęglanu CO320,067 g bromu Br0,008 g strontu Sr2+
0,004 g boru B3+
0,001 g fluoru F-
Skutki zanieczyszczenia wód
na świecie
Ocean styka się z lądem nie tylko na wybrzeżu, ale również za
pośrednictwem sięgających daleko w głąb lądu rzek.
Zanieczyszczenia, głównie produkty przemysłu petrochemicznego,
nawozy sztuczne (fosforany i azotany), środki owadobójcze i
chwastobójcze - wszystkie te związki chemiczne nie ulegają
biodegradacji. Wody morskie stają się więc wielkim zbiorkiem
różnorodnych nawozów i trucizn.
Największym zagrożeniem dla oceanów jest ropa naftowa i jej
pochodne.
Ocean Spokojny, (Pacyfik), Ocean Wielki –
największy, najgłębszy i najstarszy na świecie
zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 178,7
mln km² zajmuje jedną trzecią całej Ziemi.
Występujące zwierzęta
•
Rogatnice
Zamieszkują wody Oceanu Indyjskiego, Oceanu
Spokojnego i Morza Czerwonego. Żyją w okolicy
wapiennych skał raf koralowych, gdzie mają swoje
kryjówki i gdzie zdobywają pożywienie, na które
składają się drobne ryby i bezkręgowce. Osiągają
wielkość 25-35cm. Mają bardzo twarde zęby,
którymi mogą wgryzać się w wapienne skały w
poszukiwaniu pokarmu. Występują w wielu
odmianach kolorystycznych w zależności od
miejsca bytowania.
•
Acanthurus
Ryba z rodziny pokolcowatych o pięknym
ubarwieniu ciała. U nasady płetwy ogonowej
posiada wyrostki przypominające ostry skalpel,
służące do obrony. Dorasta do 25 cm, występuje w
Oceanie Spokojnym oraz Indyjskim. Jej naturalnym
pożywieniem są gąbki i algi.
Ocean Indyjski – trzeci pod względem wielkości zbiornik wodny na świecie,
zajmujący około 20% powierzchni Wszechoceanu. Od północy ograniczony jest
przez Azję, od zachodu przez Półwysep Arabski i Afrykę, od wschodu przez
Półwysep Malajski, Wyspy Sundajskie oraz Australię, a od południa przez
Antarktydę.
Występujące zwierzęta
•
Zebrasomy
Występują w oceanie Spokojnym, Oceanie
Indyjskim i Morzu Czerwonym. Żyją w strefie
przydennej, wśród koralowców. Dorastają do 18-25
cm. Należą do rodziny pokolcowatych - u nasady
ogona posiadają kolce, które służą do obrony. Są to
ruchliwe, zadziorne ryby. Żyją w stadach, penetrują
miejsca występowania morskich alg, którymi się
żywią.
•
Rogatnice
Zamieszkują wody Oceanu Indyjskiego, Oceanu
Spokojnego i Morza Czerwonego. Żyją w okolicy
wapiennych skał raf koralowych, gdzie mają swoje
kryjówki i gdzie zdobywają pożywienie, na które
składają się drobne ryby i bezkręgowce. Osiągają
wielkość 25-35 cm. Mają bardzo twarde zęby,
którymi mogą wgryzać się w wapienne skały w
poszukiwaniu pokarmu. Występują w wielu
odmianach kolorystycznych w zależności od
miejsca bytowania.
Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi
pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i
oznacza "Morze Atlasa".
Ocean ten ma kształt pogrubionej i nieco rozciągniętej litery "S". Znajduje się pomiędzy:
Europą i Afryką a Ameryką Północną i Ameryką Południową oraz Antarktydą
Występujące zwierzęta
•
MŁOT
ryba młot. gatunek rekina; długość ciała 4-5
m, masa ok. 400 kg; głowa spłaszczona,
rozszerzona na boki na kształt młota; ciepła
i gorąca strefa Oceanu Atlantyckiego i
Oceanu Spokojnego.
•
Ostronos Atlantycki
Osiąga maksymalnie do 4 m długości i masę
ciała do 500 kg. Ciało wrzecionowate, silnie
wydłużone, głowa duża spiczasta. Uzębienie
w obu szczękach w postaci bardzo wąskich,
spiczastych zębów. Płetwa grzbietowa
podwójna, druga znacznie mniejsza. Płetwy
piersiowe krótkie. Płetwa ogonowa w
kształcie półksiężyca.Grzbiet i boki
metalicznie niebieskie. Strona brzuszna
biaława, spód głowy czysto biały.
Ocean Arktyczny, Morze Arktyczne, Ocean Lodowaty Północny –
najmniejszy i najpłytszy ocean na Ziemi, uznawany dawniej za część
Oceanu Atlantyckiego. Rozciąga się wokół bieguna północnego w
Arktyce, między kontynentem Eurazji, a Ameryką Północną. Z
Oceanem Spokojnym łączy go Cieśnina Beringa.
Występujące zwierzęta
• Niedźwiedź polarny
– gatunek dużego ssaka drapieżnego z rodziny
niedźwiedziowatych, zamieszkującego Arktykę.
Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed
zimnem. Jest ssakiem niemal morskim
potrzebującym do przetrwania jedynie kawałka
pływającego lodu i żywności znajdowanej w wodzie.
• Rybitwa popielata
(Sterna paradisaea Pontopiddan) - średni ptak
wodny z rodziny mewowatych, zamieszkujący pas
od Islandii przez Wyspy Brytyjskie i Benelux,
Półwysep Skandynawski, przez Syberię po
Cieśninę Beringa i dalej Aleuty, Amerykę Północną
osiągając na południu Kolumbię Brytyjską i Nowy
Jork a także Grenlandia. Zimuje na paku
otaczajacym Antarktydę. Jest to ptak który odbwa
najdłuższe wędrówki, trasa
.
Download