MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA. Głód głębi serca

advertisement
John
Main
OSB
medytacja
chrześcijańska
głód
głębi
serca
Przekład
Piotr Ducher
Wydawnictwo WAM
Kraków 2009
7
Spis treści
O książce
John Main i medytacja chrześcijańska
Przedmowa
Wstęp
11
13
17
21
1 ISTOTA MEDYTACJI
1.1 Pełnia istnienia
1.2 Pozostawianie ego za sobą
1.3 Odkrywanie potencjału
1.4 Sens ostateczny
1.5 Ekspansja istnienia
1.6 Powrót do centrum
29
30
33
37
40
43
45
2 PRAKTYKA
2.1 Jak medytować?
2.2 Podstawy medytacji
2.3 Kiedy medytować?
2.4 Rozproszenia
2.5 Przygotowanie do medytacji
49
50
51
53
57
60
3 TEOLOGIA
3.1 Teologia modlitwy
3.2 Tylko jedna modlitwa
3.3 Porzucając wszelkie koncepcje Boga
3.4 Zatracając się w Chrystusie
3.5 Tajemnicza obecność Boga w nas
3.6 Narodziny Chrystusa w sercu
3.7 Transformacja świadomości
3.8 Śmierć i zmartwychwstanie
63
64
66
69
72
74
76
79
82
4 MANTRA
4.1 Chwalebne ubóstwo mantry
4.2 Wybór mantry
4.3 Etapy powtarzania mantry
4.4 Recytowanie i „wybrzmiewanie” mantry
4.5 Wsłuchiwanie się w mantrę
85
86
89
91
93
96
8
SPIS TREŚCI
4.6 Powtarzaj mantrę do czasu, gdy już nie będziesz
jej powtarzać
4.7 Oddychanie i mantra
98
100
5 TRADYCJA
5.1 Co mówi tradycja?
5.2 Tradycja mantry
5.3 Czystość serca
5.4 Jan Kasjan
5.5 Mantra w modlitwie chrześcijańskiej
103
104
107
111
115
118
6 ŚCIEŻKA MEDYTACJI
6.1 Starajcie się naprzód o królestwo
6.2 Przekraczanie „ja”
6.3 Jak wytrwać?
6.4 Medytacja jako sztuka
6.5 Bez oczekiwań
6.6 Zjawiska psychiczne
6.7 Trwanie w ciszy
6.8 Droga mantry
6.9 Ostateczny cel medytacji
121
122
124
126
128
131
133
135
137
139
7 OWOCE
7.1 Życie w chwili obecnej
7.2 Umiejętność bycia
7.3 Porzucanie pragnień
7.4 Nieprzywiązywanie się
7.5 Wolność ducha
7.6 Wolność
7.7 Wzrastanie w miłości
7.8 Zakorzenienie w Bogu
7.9 Życie w harmonii
7.10 Dojrzałe relacje
7.11 Wspólnota chrześcijańska
7.12 Skupianie uwagi na drugim
7.13 Sens, znaczenie i cel
7.14 Stałość
7.15 Życie w pełni
7.16 System wartości zakorzeniony w Bogu
141
142
144
146
149
152
154
156
159
161
163
166
170
173
175
177
179
SPIS TREŚCI
9
8 DROGA
8.1 Droga milczenia
8.2 Droga trwania w bezruchu
8.3 Droga prostoty
8.4 Droga dyscypliny
8.5 Droga zaangażowania
8.6 Droga utraty własnego „ja”
8.7 Droga wiary
8.8 Droga zaufania
8.9 Droga miłości
8.10 Droga mądrości
8.11 Droga oświecenia
8.12 Droga pokoju
8.13 Droga uważności
183
184
187
190
193
195
198
200
204
207
211
215
218
221
Bibliografia
Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej
Adresy
225
228
230
Download