Różnice kulturowe w biznesie

advertisement
Różnice kulturowe w biznesie
Znajomość różnic kulturowych i
kręgu kulturowego partnera pozwala
skuteczniej
działać,
wzajemnie
rozumieć planować i przewidywać.
Kultura organizacyjna firmy


Rosja jest krajem wysoko hierarchicznym o ogromnym
dystansie i centralizacji władzy.
Bardzo ważne- upewnić się czy osoba z którą się
rozmawia na pewno może podejmować decyzje.
Rosja krajem pro partnerskim

Rosjanie wierzą raczej w stosunki międzyludzkie niż w
kontrakt

W odróżnieniu do innych krajów pro partnerskich (Azja
Wsch. Hiszpania ) nie ma braku zaufania do obcych, czy
ksenofobii

W Rosji kontrakty podpisuje się zwykle po zawarciu
przyjaźni , a nie przed. Dewizą wielu rosyjskich
biznesmenów jest robienie interesów tylko z
przyjaciółmi.
Pozycja zespołu i kierownika




Połączenie
kolektywizmu
ze
skrajnym
nieraz
indywidualizmem.
Związki osobiste, układy personalne, układy nieformalne
często są podstawą struktury organizacyjnej.
Pracują nie w zespołach a w grupach. Całą władzę
skupia ktoś najwyższy rangą.
Reguły etyczne są odmienne niż w innych krajach.
Często łapówka finalizacji kontraktu z firmą państwową.
Etyka handlowa

Reguły etyczne są odmienne niż w innych krajach.
Często łapówka jest jedyną możliwością finalizacji
kontraktu z firmą państwową.
1 - zrezygnować z działalności w Rosji,
2 - skorzystać z lokalnego pośrednika (np. dystrybutora)
3 - zdecydować "skoro jestem w Rosji robię tak jak robią
Rosjanie".
Innych możliwości po prostu nie ma. Wszelkie próby
negocjacji, odwołujące się do etyki i moralności kończą
się fiaskiem.
Etykieta rosyjskiego biznesu









rosyjska ceremonialność
stosunek do czasu
powitanie
tytułowanie
wizytówki
ubiór
bania (sauna), restauracja
tematy rozmów
prezenty
Prowadzenie rozmów negocjacyjnych




status negocjatora bardzo ważny (Rosja, kraj
hierarchiczny)
należy dobrze znać swoją etykę i granice tego co jest
dopuszczalne, aby nie dać się zaskoczyć. Konieczność
zbadania kondycji finansowej
ułatwienie poprzez referencje od wspólnych przyjaciół
przed podjęciem negocjacji partner zagraniczny powinien
więc bardzo klarownie przedstawić swoją pozycję
Prowadzenie rozmów negocjacyjnych c.d.

Rosjanie negocjują "wygrany-wygrany" wyłącznie z przyjaciółmi. W
innym przypadku przyjmują pozycję "wygrany-przegrany", a
ponieważ w Rosji "ustąpić" znaczy "przegrać" a "przegrać" znaczy
"stracić twarz i autorytet", nie można liczyć na sukces negocjacyjny
przy pierwszym spotkaniu z nowo poznanym partnerem.

Najlepszą strategią podczas pierwszego spotkania jest robienie
wrażenia bardzo pewnych siebie, przy jednoczesnym utrzymaniu
atmosfery ciepła, serdeczności i dostępności, oraz powstrzymywać
się od wszelkich przejawów zniecierpliwienia w zachowaniu. Zwykle
trzeba poświęcić sporo czasu na "przełamywanie lodów" zanim
rozpoczną się poważne negocjacje. Jest to zatem czas na
zbudowanie atmosfery zaufania i przyjaźni. Należy jednak pamiętać,
że pochwały i komplementy wygłaszane przez nieznajomych przy
pierwszych spotkaniach mogą zostać potraktowane z podejrzliwością
Prowadzenie rozmów negocjacyjnych c.d.




prezentacja / oferta firmy powinna być bardzo obrazowa
należy na każdym kroku podkreślać wyjątkowy charakter
oferty i wysoką pozycję firmy
kompromis jest często postrzegany jako coś złego. Sama
wygrana jest często ważniejsza niż końcowy efekt
negocjacji
ekspresyjne zachowania w trakcie negocjacji
Charakter narodowy Rosjan
Dla każdej grupy etnicznej można wskazać pewne
bardzo
charakterystyczne
cechy
kulturowe
i
osobowościowe, których nosicielami jest większość danej
zbiorowości. Każdy naród czy cywilizacja posiada swój
syndrom etniczny, czyli typowy dla nich zespół wartości,
postaw i wzorów postępowania.
Cechy charakterologiczne Rosjan
-
Są labilni, zmienni, niestali w uczuciach i zachowaniach, żądni
mocnych wrażeń, nie mają umiaru, łatwo przechodzą z jednej
skrajności w drugą. Skłonności anarchiczne przeplatają z
despotyzmem i biurokratyzmem, szowinizm z tolerancją i
kosmopolityzmem. Astolphe de Custine doszedł do wniosku, że to
najłagodniejsze z dzikich bestii, że są znakomitymi aktorami
życiowymi, że mają dużo słowiańskiego wdzięku i wrodzoną chęć
podobania się, popisywania
-
Potrafią cierpieć, nie tylko znoszą cierpienie, lecz nawet je cenią,
szanują, rozkoszują się nim Fiodor Dostojewski sądził, że zgodnie z
prawosławnym punktem widzenia szczęścia nie daje dobrobyt, lecz
osiągamy je przez cierpienie
-
Mają silne poczucie winy i skruchy, wyrażają również chęć
odpokutowania; Lew Tołstoj uważał, że jest to uczucie specyficznie
rosyjskie
Cechy charakterologiczne Rosjan c.d.



są marzycielami, ludźmi zagłębionymi w sobie,
kontemplującymi świat, czekającymi na cuda, podarki,
bajki Szukają rzeczy niezwykłych, podniecających,
lepszego świata z nieba, lubią bezinteresownie kłamać,
upoetyczniać prozę życia, oraz uwznioślić rzeczywistość
są ideowi, ale w takim stopniu, że nie mogą uwolnić się
od ideologii
zachowują się irracjonalnie ,wielbią przeszłość, nie lubią
teraźniejszości, wolą wspominać niż żyć, trwonią kapitał,
łatwo wydają pieniądze
Cechy charakterologiczne Rosjan c.d.

brakuje im metodyczności i pilności w pracy, nie są zbyt
pracowici, często liczą na cud, lubią kombinować, wolą
myśleć i mówić o pracy niż pracować. Lenin zwrócił
uwagę, że naród ten jest najmniej kulturalny i najgorzej
pracuje ze wszystkich społeczeństw kapitalistycznych

pod maską ironii chowają usposobienie melancholijne.
Wielcy panowie skrywają swoje smutki w pijaństwie
hałaśliwym, a ludzie prości w milkliwym
Download