Program Tyg. Biblijnego

advertisement
VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
19.04 – 26.04. 2015 r.
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15)
19.04.15 - Niedziela – godz.: 18:45
Koncert Chóru Milowieckiego – „Uwielbijmy Boże Miłosierdzie” (Chór Milowiecki)
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
(Mt 11, 28)
Odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa i w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. (rozpoczęcie Tygodnia
Biblijnego) zgromadźmy się licznie w naszym kościele parafialnym po Mszy Św. wieczornej,
aby wraz z Chórem, który pieśniami i tekstami Psalmów będzie wysławiał przymioty Bożego
Miłosierdzia, przytulić się do Miłosiernego Serca Jezusowego. Jezus przecież powiedział
św. Faustynie: „ Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie
miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie” (Dz. 50 ).
M. Gaweł
20.04.15 - Poniedziałek – godz.: 18:45
I Warunek Dobrej Spowiedzi Świętej – RACHUNEK SUMIENIA
(Dzieci ze Szkoły Podstawowej)
„Ja Jestem Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.” (Wj 20, 2).
W poniedziałek 23 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszają do
wspólnego pochylenia się nad Bożymi Przykazaniami: Rachunek sumienia w moim życiu –
spotkanie z Bogiem każdego dnia.
Uczniowie przedstawią scenki teatralne zaczerpnięte z Pisma Świętego - z Księgi Wyjścia.
A. Musiał
21.04.15 - Wtorek – godz.: 18:45
II Warunek Dobrej Spowiedzi Świętej – ŻAL ZA GRZECHY (Wspólnota Przymierza
Rodzin „Mamre”)
„Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem" (Łk 15,21).
Wspólnota Przymierza Rodzin "MAMRE" zaprasza na wspólną modlitwę połączoną
z rozważaniami wybranych fragmentów Pisma Świętego oraz prezentacją multimedialną.
W tym dniu pragniemy pochylić się nad drugim warunkiem dobrej Spowiedzi Świętej jakim
jest Żal za grzechy.
WPR "Mamre"
22.04.15 – Środa – godz.: 17:00 – 18:00
III Warunek Dobrej Spowiedzi Świętej – MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
(Róże Różańcowe)
Róże Różańcowe zapraszają na modlitwę Różańcem Świętym, podczas której będziemy się
modlić o łaskę głębszego zrozumienia trzeciego warunku dobrej Spowiedzi Świętej –
Mocnego postanowienia poprawy. Podczas modlitwy czytane i rozważane będzie Słowo Boże
z Księgi proroka Jonasza, który głosił upomnienie od Boga mieszkańcom Niniwy i wszyscy
„…odwrócili się od swojego złego postępowania.” (Jon 3, 10)
S. Kliś
22.04.15 – Środa – godz.: 18:30
ŚWIADECTWO
Po wieczornej, środowej Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie z panem Bogdanem
Krzakiem, który opowie nam świadectwo swojego życia - „Jak odnalazłem Jezusa”.
23.04.15 – Czwartek – godz.: 18:45
IV Warunek Dobrej Spowiedzi Świętej – SZCZERA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
(Domowy Kościół)
Wspólnota Domowego Kościoła, po Mszy Świętej wieczornej, pragnie rozważyć Słowo
Boga dotyczące Sakramentu Spowiedzi Świętej i przedstawić jego istotę.
Spowiedź Święta to szczególny moment łaski, podczas której otrzymujemy przebaczenie
od Miłosiernego Jezusa Chrystusa, bowiem 27 „… kto spożywa chleb lub pije kielich Pański
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. 28 Niech przeto człowiek baczy na siebie
samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.” (1 Kor, 27-28)
A. Szeląg
24.04.15 - Piątek – godz.: 17:00 – 18:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu – Miłosierdzie Jezusa Chrystusa w Jego ziemskim
życiu (Schola)
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
(Mt 11, 28)
Zapraszamy na Adorację Pana Jezusa Chrystusa, podczas której Schola parafialna
rozważać będzie miłosierne czyny Zbawiciela. Całe życie Syna Bożego na ziemi ukazuje nam
Jego Miłosierdzie. Chcemy zanurzyć się w Słowo Boże, które pokaże nam stosunek Jezusa do
chorych, do grzeszników, opętanych, osamotnionych na skutek śmierci najbliższych…..
Chcemy posłuchać słów Pana o Miłosiernym Ojcu w niebie i rozważyć Jego słowa
wypowiedziane na krzyżu do Boga Ojca: „Ojcze, przebacz im...”. Chcemy rozważyć
Miłosierdzie Pana w słowach wypowiedzianych po Zmartwychwstaniu do Piotra: „Szymonie,
Synu Jana, czy kochasz Mnie?”
A. Bieniek
25.04.15 – Sobota – godz.: 19:30
ZADOŚĆUCZYNIENIE JEZUSA CHRYSTUSA - „TO CZYŃCIE NA MOJĄ
PAMIĄTKĘ” (Ruch Czystych Serc)
Owocem Sakramentu pokuty i pojednania powinna być dobrze przeżyta Eucharystia.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak trudno nieraz przeżyć te kilkadziesiąt minut w skupieniu.
Czynimy pamiątkę Jezusa, ale w jaki sposób? Młodzież Ruchu Czystych Serc chce nam
pomóc w głębszym spotykaniu się z Jezusem Eucharystycznym wystawiając w naszym
kościele mistyczną wizję Cataliny Rivas – boliwijskiej kobiety, która od 1994 roku
doświadcza naukowo potwierdzonych wizji. Czy wiesz gdzie stoi Maryja w czasie Mszy św.?
Kim są aniołowie ze spuszczonymi głowami? I w końcu co tu robią dusze czyśćcowe?
Zapraszamy na niesamowite widowisko pełne efektów świetlnych, muzycznych w wykonaniu
30 młodych aktorów z naszej wspólnoty!!! Odejdźmy od telewizorów w sobotni wieczór. To
widowisko może do końca życia zmienić nasze podejście do Eucharystii. Polecam zarówno
tym którzy kochają Eucharystię jak i tym, którzy się na niej nudzą…
Ks. Przemysław Gawlas
25.04.15 – Niedziela – godz.: 17:00
V Warunek Dobrej Spowiedzi Świętej – ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU
I BLIŹNIEMU (Milówczanie)
Piątym warunkiem dobrej Spowiedzi Świętej jest: „Zadośćuczynienie Panu Bogu
i bliźniemu”. W Pięcioksięgu Mojżesza – w Księdze Kapłańskiej spotykamy się z
Zadośćuczynieniem Bogu i bliźniemu czynionym przez Izrael wędrujący przez pustynię. Jaka
była jego forma? W jaki sposób postanowił zadośćuczynić za swoje winy zwierzchnik
celników – Zacheusz, a w jaki sposób Apostoł Narodów – św. Paweł? Jedno ich łączy:
osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Również Katechizm Kościoła Katolickiego
podpowiada nam wiele form, w których może realizować się nasze Zadośćuczynienie za
grzechy. Przyjdź o nich posłuchać – Zapraszamy!
Milówczanie
Stoisko z książkami
Tydzień Biblijny to czas, podczas którego rzeźbimy nasze życie różnymi sposobami. Zespół
Charytatywny postanowił zadbać o lekturę duchową parafian organizując stoisko z książkami
o tematyce religijnej. Najważniejszą pozycją na naszym stoisku będzie Biblia. Chcemy
lekturą ocieplić serca bliźnich, zachęcić do wspólnego czytania, do pogłębiania naszej wiary.
Zespół Charytatywny
Duchowa Apteczka
Kiedy po raz pierwszy organizowaliśmy obchody Tygodnia Biblijnego, jednym
z pomysłów było wypisywanie krótkich cytatów z Pisma Św. na karteczkach zastanawialiśmy się jak to nazwać - wśród wielu pomysłów wygrała nazwa: „ Apteczka
duchowa”. Myślę, że pomysł był trafiony, przez dwa lata pilnie obserwowałam jak znikają
karteczki z tej skrzyneczki umieszczonej pod chórem, jak niektórzy ludzie reagują na słowa,
które znaleźli na wylosowanej karteczce. Były nawet łzy.
W tym roku po raz trzeci „Apteczka duchowa” zawita w Tygodniu Biblijnym. Życzę
wszystkim, którzy będą z niej korzystać aby doświadczyli „dotyku Boga”, który przychodzi
w Słowie skierowanym do każdego z nas. Niech Słowa Boga skierowane do nas będą
balsamem dla naszych serc i lekiem na całe zło, które coraz bardziej panoszy się na świecie.
M. Gaweł
Download