opisy projektów realizowanych w 5 edycji Programu Dobre Pomysły

advertisement
1.
Grupa/Organizacja: Grupa młodzieżowa Nenufary
Miejscowość: Głowaczów, powiat: kozienicki
Nazwa projektu: Wesoło, kolorowo, bezpiecznie
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Chcemy wykonać plac zabaw dla naszych podopiecznych – dzieci z którymi spotykamy się po lekcjach i w
soboty wspólnie realizując projekt „Śnił mi się teatr”. Chcemy aby plac zabaw był kolorowy, wspaniały i piękny.
Aby tętnił życiem i był bezpieczny. Ponieważ nikt z naszej grupy nie wyjeżdża na wakacje chcemy w tym czasie
zorganizować pracę nad placem zabaw. Zamierzamy zaprosić do współpracy rodziców, szkołę przedszkole i
władze gminy. Wszystkie czynności które będziemy mogli wykonamy samodzielnie. Zaplanujemy
rozmieszczenie nowego sprzętu, wymalujemy pięknie kilka pozostałych huśtawek, jeden z naszych rodziców
nieodpłatnie wykona z dostarczonego mu drewna i płyt 2 domki – altanki oraz ławeczki, które również
pomalujemy. Do rozmieszczenia sprzętów oraz zabezpieczenia poprosimy dorosłych.
2.
Grupa/Organizacja: Nieformalna grupa Młodzi działacze z Popowa
Miejscowość: Popowo Kościelne, powiat: : wyszkowski
Nazwa projektu: Rekreacyjne Centrum Wsi
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Projekt pt. „REKREACYJNE CENTRUM WSI – I etap prac” realizowany będzie w centrum wsi Popowo
Kościelne, gmina Somianka przez naszą 17 osobową młodzieżową grupę „Młodzi działacze z Popowa” w
załączeniu lista i podpisy. Projekt będzie realizacją zadań wykonywanych przez nas samodzielnie. Zadania
związane będą z opuszczonym, zaniedbanym, zachwaszczonym i zakrzaczonym placem wielkości 1500m2.
Dziś plac służy małej grupie ludzi z marginesu. Tu piją alkohol, śpią i jedzą. Zdecydowaliśmy grupowo, że
musimy ten „żywy obraz” zamalować. Plac będzie służył nam, naszym młodszym kolegom i koleżankom oraz
rodzinom z małymi dziećmi. Będzie też służył Szkole Podstawowej ponieważ przy szkole nie ma żadnego placu.
W ramach programu „dobre pomysły 5” pragniemy przeprowadzić I etap prac który doprowadzi do możliwości
bezpiecznego korzystania z placu bo będzie tam już boisko do siatkówki i koszykówki, będzie podwójna
bujawka, piaskownica, będą ławeczki, miejsca do siedzenia z pieńków i „ala stoliki” z pieńków, będzie
wyznaczone miejsce pod ognisko. Plac od strony łąk i rzeki będzie ogrodzony siatką.
Pod koniec realizacji projektu w dniu 22.X.2005 (sobota) zorganizujemy pierwszy „Jesienny festyn” dla
mieszkańców wsi Popowo Kościelne i Popowo Parcele. W programie będą rozgrywki w siatkówkę dla matek i
córek oraz dla ojców i synów. Dla dzieci młodszych zorganizujemy zabawy z chustą animacyjną i tunelami. Nie
zabraknie, ogniska, kiełbasek i pieczonych kartofli.
3.
Grupa/Organizacja: Young DJ's
Miejscowość: Radom, powiat: radomski
Nazwa projektu: I Ty możesz zostać DJ-em
Kwota przyznana: 4 100 zł
Opis projektu:
Projekt ten polega na oderwaniu młodych ludzi od szarej rzeczywistości i podzielenie się z nimi naszą pasją jaką
jest muzyka. Muzyka jest tematem bardzo rozległym i interesującym, szczególnie ludzi młodych. To co chcemy
zrealizować w ramach projektu to m.in. organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenie muzyki,
prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu dla DJ-a, organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych dla
podopiecznych placówek opiekuńczych, organizacja i prowadzenie wieczorków karaoke, pomoc w organizacji
corocznych balów wolontariusza.
4.
Grupa/Organizacja: Skaza-Ni
Miejscowość: Radom, powiat: radomski
Nazwa projektu: Aktywny uczeń
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Jesteśmy grupą współpracującą ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery mieszczącym się przy Zespole Szkół
Technicznych w Radomiu.
Chcemy zorganizować grupę liderską promującą postawy przedsiębiorcze u młodzieży w naszej szkole oraz
zająć się dokształcaniem młodych ludzi jeszcze się uczących, aby po skończeniu szkoły czy studiów mogli bez
problemu znaleźć pracę. Uczyć także kreatywności czy twórczego myślenia. W projekcie zawarliśmy działania
na rzecz grupy liderskij przygotowujące ją do pracy na rzecz młodzieży oraz działania mające na celu
wyposażenie grupy młodzieży w umiejętności pomocy przedmedycznej niezbędne w każdym zawodzie oraz
przygotowanie młodzieży do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu elektryka (uprawnienia SEP).
Projekt zatem obejmuje przeszkolenie grupy liderów, przeprowadzenie przez nich zajęć z młodzieżą
obejmujących zagadnienia z planowania dalszego życia (szkoła i praca) oraz szkolenia specjalistyczne: pierwsza
pomoc i przygotowanie do egzaminu SEP. Ideę projektu (promocja myślenia o planowaniu życia i zdobywaniu
umiejętności kluczowych oraz zawodowych już w szkole średniej) zamierzamy promować w lokalnym
środowisku poprzez media i Internet.
5.
Grupa/Organizacja: Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Miejscowość: Radom, powiat: radomski
Nazwa projektu: Ratujmy zabytkowy cmentarz ewangelicki w Radomiu
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Celem nadrzędnym projektu jest ratowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego (niemieckiego) w Radomiu,
na którym spoczywa wielu Radomian pochodzenia niemieckiego zasłużonych dla rozwoju naszego miasta i
regionu, m.in. dr Adolf Tochtermann – wybitny lekarz, wieloletni dyrektor szpitala, w czasie okupacji
hitlerowskiej wzór polskiego patrioty, całe rodziny przemysłowców pochodzenia niemieckiego, którzy
zapoczątkowali rozwój przemysłowy naszego miasta. Parafia ewangelicko-augsburska w Radomiu, która jest
gospodarzem cmentarz, liczy obecnie ok. 50 osób i nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego utrzymania
zabytkowego cmentarza, który jest jednym z nielicznych świadków wielokulturowej historii naszego miasta.
Młodzież ze Szkolnego Klubu Europejczyka od dwóch lat pomaga Parafii Ewangelickiej sprzątać cmentarz. W
grudniu ubiegłego roku wydaliśmy płytę cegiełkę na ratowanie tej zabytkowej nekropolii. W ramach projektu
planujemy:
 Zakup odpowiedniego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na cmentarzu, sprzęt będzie przekazany
gospodarzowi cmentarza – Parafii Ewangelickiej i wykorzystywany w przyszłości do sprzątania nekropolii,
również przez nasz SKE;
 Sprzątanie cmentarza
 Zlecenie wykonania pilnych napraw na cmentarzu, np. zamurowanie odkrytych grobów;
 Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego o cmentarzu w języku polskim i niemieckim
 Zorganizowanie akcji propagującej potrzebę ratowania cmentarza w Radomiu oraz w Niemczech i Austrii z
udziałem szkół partnerskich z tych krajów
 Zorganizowanie akcji zbiórki pieniędzy na ratowanie nekropolii z wykorzystaniem folderu oraz wydane w
XII 2004r. płyty – cegiełki
Przekazanie uzyskanych pieniędzy na określony cel związany z ratowaniem cmentarza.
6.
Grupa/Organizacja: Grupa Generacja Nadzieja
Miejscowość: Warszawa, powiat: warszawski
Nazwa projektu: Siekierki równe szanse
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Jesteśmy grupą młodzież z Osiedli Siekierek i Augustówki w Warszawie. Chodziliśmy do tych samych szkół
podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczna Pijarska Szkoła Podstawowa nr 89). Mieszkamy obok
siebie i wzajemnie dobrze się znamy. Znamy również swoje rodziny. Aktualnie uczymy się w różnych szkołach
na terenie m.st. Warszawy. Spotykamy się systematycznie na próbach muzycznych i przy przygotowywaniu
różnych akcji w naszej parafii.
Poprosiliśmy Księdza proboszcza o przekazanie nam salki, którą chcielibyśmy zagospodarować sami na nasze
potrzeby i potrzeby naszego projektu pn. SIEKIERKI RÓWNE SZANSE. Salkę otrzymaliśmy. Wymaga jednak
remontu i dostosowania do naszych potrzeb. Pomieszczenie trzeba odmalować, doświetlić, urządzić i
umeblować, zakupić pomoce naukowe i inne. Prace remontowe i przystosowawcze mamy zamiar wykonać w
okresie wakacyjnym od 1 lipca br. do 31 sierpnia br., głównie własnymi siłami. Od września br. pragniemy
zorganizować systematyczne zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i ew.
hiszpańskiego oraz rozwijające zainteresowania „młodszych mieszkańców” naszych osiedli. Poszczególni
członkowie naszej grupy mają różnorodne zainteresowania i talenty. Planowane zajęcia jesteśmy w stanie
poprowadzić na wysokim poziomie. W razie innych potrzeb będziemy starać się im zaradzić. Osiągamy bardzo
dobre i dobre wyniki w nauce i możemy coś z siebie dać innym. Zajęcia będą bezpłatne. To pozwoli skorzystać z
nich dzieciom z rodzin najuboższych. Takich rodzin na naszym terenie jest dużo. Liczymy, że nasze
zaangażowanie pomoże w zrównaniu ich szans edukacyjnych.
W salce będą odbywać się także próby zespołu i nasze spotkania. W przyszłości planujemy stworzyć scholię
dziecięcą. Sala na terenie domu parafialnego będzie bazą naszej grupy i jej działań. Pomieszczenie będzie
ogrzane i oświetlone na koszt parafii.
Chcemy, aby Siekierki były przyjaznym miejscem, w którym każdy czuje się dobrze. Głęboko wierzymy, że to
właśnie od naszych działań w dużej mierze zależy przyszłość naszej małej ojczyzny. Liczymy na to, iż fundusze
przeznaczone na wyżej przedstawione cele pozwolą wcielić nasze pomysły w życie. Na otwarcie salki
zapraszamy w dniu 4 września 2005 roku.
7.
Grupa/Organizacja: My Młodzi
Miejscowość: Zabrodzie, powiat: wyszkowski
Nazwa projektu: Aktywnie znaczy ciekawie
Kwota przyznana: 4 492 zł
Opis projektu:
Projekt programu zakłada prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie
wakacji. Spotkania będą odbywać się min. 2-razy w tygodniu, w różnych miejscach ponieważ tego wymagają
poszczególne zagadnienia. Większość form będzie prowadzona w trakcie zajęć około 4-5 godzinnych. Niektóre
formy prowadzone będą w tzw. blokach tematycznych.
 warsztaty plastyczne (ceramika, malowanie na szkle, malowanie w plenerze zakończone konkursem)
 wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego i stadniny koni
 wystawa poplenerowa
 turniej siatkówki
 przegląd piosenki religijnej
 wycieczki rowerowe
 gry i zabawy sportowe (m.in. ogniska, podchody)
 uporządkowanie miejsc pamięci (groby nieznanych żołnierzy itp.)
8.
Grupa/Organizacja: Teatr Teraz
Miejscowość: : Zielonka , powiat: wołomiński
Nazwa projektu: Animacje TEATR
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Do niedawna największą bolączką naszego teatru był brak stałej sali teatralnej. W ubiegłym roku udało się ją
przygotować. Tam odbywają się próby oraz spektakle.
Celem niniejszego projektu jest rozszerzenie działalności związanej z tym miejsce.
Zaspokojenie potrzeb artystycznie uzdolnionej młodzieży z Zielonki mającej aspiracje działań twórczych.
Zebranie i skoordynowanie działań zieloneckich grup teatralnych.
W szkołach oraz klubach podejmowane są inicjatywy teatralne. Projekt ma spiąć je we wspólne działanie z
wymiernym efektem. Ma to być przegląd działań zakończony lokalnym dniem teatru. Chcemy pokazać jak dużo
ciekawego dzieje się w prowincjonalnym amatorskim teatrze. Chcemy, aby taki program twórczo –
przeglądowy. Kilka miesięcy pracy twórczej mającej na celu przygotowanie małych form oraz organizacyjnej
mającej na celu przygotowanie dnia teatru – przeglądu i warsztatów.
9.
Grupa/Organizacja: Młodzi dla Myszyńca
Miejscowość: Myszyniec, powiat: strołęcki
Nazwa projektu: Kto jeśli nie ty?
Kwota przyznana: 3 900 zł
Opis projektu:
Młodzież z Myszyńca chciałaby podczas wakacji zaopiekować się swoimi młodszymi kolegami i koleżankami
uczęszczającym na zajęcia w świetlicy. Pomoc polegałaby na zorganizowaniu tym dzieciom czasu wolnego
poprzez różnego rodzaju gry i zabawy.
10.
Grupa/Organizacja: : Zespół taneczny cheerleaders przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu
Miejscowość: Sierpc, powiat: sierpecki
Nazwa projektu: Porywający taniec
Kwota przyznana: 3 136 zł
Opis projektu:
Nasz projekt o nazwie „Porywający Taniec” ma na celu wniesienie zupełnie czegoś nowego do życia lokalnego
społeczeństwa a mianowicie zespołu cheerleader oraz tańca break-dance. Odbiorcami naszej propozycji będą
wszyscy mieszkańcy miasta oraz regionu. Aby założyć taki zespół trenujemy już od października 2005 roku.
Pierwsze występy mamy już za sobą i z relacji mieszkańców naszego miasta wiemy, że taki zespół jest tu bardzo
potrzebny aby pobudzić wszystkich do aktywnego działania.
Planujemy zorganizowanie warsztatów tanecznych na które chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych
tańcem oraz przekazać im naszą pasję, którą jest taniec. Aby utworzyć zespół taneczny potrzebni są nowi
członkowie zespołu, których zamierzamy przyjąć po warsztatach tanecznych. Po zakończeniu naszych spotkań
warsztatowych nadamy nazwę naszemu zespołowi i publicznie pokażemy efekty naszej pracy. Przy organizacji
warsztatów tanecznych pomogą nam pani Monika Żmijewska oraz pan Paweł Dul nauczyciel z naszej szkoły,
znani w naszym mieście pasjonaci tańca oraz profesjonalni instruktorzy tańca i aerobiku.
11.
Grupa/Organizacja: Poślizg - nieformalna grupa młodzieży
Miejscowość: Warszawa, powiat: warszawski
Nazwa projektu: Praga w obiektywie
Kwota przyznana: 3 758 zł
Opis projektu:
Nasza grupa zdecydowała się na wykreowanie nowego wizerunku Pragi innego niż jest on powszechnie znany.
Dotychczasowe opinie na temat tej dzielnicy Warszawy nie są najlepsze. Wciąż słyszymy o panującym tam
bezrobociu, kradzieżach i przestępstwach. Wielkim problemem jest również alkoholizm. Ale tak naprawdę
każdy o tym wie a my naszym projektem chcielibyśmy zmienić to oblicze Pragi a także wskazać na sposoby
poprawy istniejących tam problemów. W tym celu chcemy stworzyć warsztaty, które będą obejmowały
następujące działania, zagadnienia i spotkania:
 spotkanie z operatorem filmowym i dźwiękowcem, dzielenie się wiedzą teoretyczną
 spotkanie z fotografem, zdobywanie wiadomości, dotyczących fotografowani wykorzystywanie wiadomości
o fotografii do tworzenia zdjęć,
 wyjścia do teatrów; np. Remus,
 pokazy filmów krótkometrażowych,
 tworzenie filmów niezależnych; Mamy pomysł, który chcemy zekranizować,
 pisanie scenariuszy.
Są to jedynie elementy za pomocą, których chcemy nauczyć się technik filmowych, ponieważ interesujemy się
światem filmowym i chcemy poznać sposoby tworzenia filmów. Oprócz tego kochamy nasze miasto i zdajemy
sobie sprawę z problemów, jakie w nim istnieją. I właśnie to doświadczenie i wiadomości, które będziemy mogli
uzyskać dzięki tym warsztatom pomoże nam w wykreowaniu nowego obrazu tej części miasta jak również próby
znalezienia środków zaradczych na dziejące się tam zło. Pragniemy przełamać barierę obojętności ludzi, którzy
jedynie mówią o tym a nie starają się tego zmienić.
Możliwości, jakie niesie ze sobą realizacja tego projektu zainspirowały nas do wystąpienia z propozycją naszych
warsztatów.
12.
Grupa/Organizacja: Samarytanie
Miejscowość Radom: , powiat: radomski
Nazwa projektu: Fabryka Kreatywności
Kwota przyznana: 3 500 zł
Opis projektu:
Jesteśmy grupą przyjaciół, która od 3 lat prowadzi zajęcia na oddziale dziecięcym w Radomskim Szpitalu
Specjalistycznym. Chcemy by nasze praca była jeszcze bardziej efektywna, a dzieci bardziej zadowolone z zajęć
przez nas prowadzonych. „Fabryka Kreatywności”, czyli poznawanie elementów sztuki teatralnej i filmowej,
będzie sposobem na uatrakcyjnienie zajęć oraz motywacją do rozwijania umiejętności manualnych i wyobraźni
dzieci, przebywających na oddziale.
13.
Grupa/Organizacja: Iskierka Nadziei
Miejscowość: Pionki, powiat: radomski
Nazwa projektu: Tajemnice bajkowej krainy
Kwota przyznana: 4 570 zł
Opis projektu:
Projekt „Tajemnice baśniowej krainy” pozwala na przybliżenie dzieciom treści bajek oraz ich morałów.
Realizacje projektu rozpoczniemy, kiedy to zapoznamy wybraną grupę dzieci z okolicznych wiosek z
przebiegiem i celem naszego projektu. Już na samym początku ogłosimy konkursy, aby uczestnicy przez cały
czas mogli realizować swoje prace. Dzięki tym konkursom będziemy mieli możliwość wyłowienia talentów
malarskich, pisarskich czy aktorskich wśród dzieci, gdyż zapowiedziane przez nas konkursy to: list do ulubionej
postaci z bajki; wymyślenie własnej bajki; zilustrowanie ulubionej bajki.
Dalej rozpoczniemy przygotowania do wystawienia sztuki „Kopciuszek” dla widzów ze szkół podstawowych.
Aby dobrze przygotować młodych aktorów, planujemy warsztaty teatralne z aktorem, który pomoże im w
poprawnej intonacji i akcencie. Projekcja bajki „Kopciuszek” pozwoli im na przypomnienie sobie treści bajki i
charakterów poszczególnych postaci, natomiast oglądanie bajkowej sztuki w teatrze oraz zwiedzanie go od
zewnątrz pozwoli na oswojenie się dzieci ze sceną.
Kolejnym punktem, który zaplanowaliśmy są zabawy w lesie, gdzie dzieci wcielą się w bohaterów z „Robin
Hood’a” m.in.: zostaną podzielone na dwie grupy, z których jedna będzie musiała odebrać skarb pilnowany
przez drugą. Między czasie muszą się zmierzyć z niebezpieczeństwami czyhającymi nań w lesie.
Ostatnim etapem projektu jest wycieczka na Św. Krzyż. Wspinając się po stokach górskich, będą musiały
odgadywać zagadki związane z bajką „Shrek”, odnaleźć i uwolnić księżniczkę ze szczytu oraz pokonać inne
przygody, które kryją zaczarowane szlaki górskie.
Szukanie bajkowych zwierząt w ZOO to kolejne wielkie wyzwanie dla młodych odkrywców, a wyjazd do
trójwymiarowego kina Imax w Warszawie będzie jakby pożegnaniem z bajkowym światem.
Na koniec wspólnie z dziećmi podsumujemy minione 3 miesiące i rozdamy nagrody.
14.
Grupa/Organizacja: Młodzieżowy Wolontariat
Miejscowość: Białobrzegi, powiat: białobrzeski
Nazwa projektu: Blokowiska
Kwota przyznana: 4 050 zł
Opis projektu:
Pod hasłem „Blokowiska” kryje się cykl imprez organizowanych na placach pomiędzy blokami. Mają one na
celu pokazanie tam mieszkającym dzieciom jak można miło i bezpiecznie spędzać wolny czas, bawić się i
wymyślać sobie na co dzień nowe rozrywki. Chcemy pokazać dzieciom, że do tego nie trzeba wiele i można
coraz to nowe zabawy wymyślać. Imprezy będziemy organizować w wakacje oraz w soboty w czasie roku
szkolnego. Jednak główne odbędą się w wakacje.
Aby zrealizować nasz pomysł zorganizujemy na początku lipca szkolenia dla nas. Poznamy zabawy, zasady
organizacji małych imprez. Podzielimy się szczegółowymi rolami, zadbamy o nagrody i upominki dla dzieci.
17 lipca będzie pierwszy festyn dla dzieci. Następne będą co 2 tygodnie. Po zakończeniu wakacyjnych festynów
odbędzie się koncert zespołów młodzieżowych w Klubie Osiedlowym „Olimp”. Będzie to impreza dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Od września będziemy organizować wesołe zajęcia dla dzieci w soboty. Będą konkusiki, dyskoteki, quizy,
zabawy. Jak będzie ładna pogoda – będziemy wszystko robić na świeżym powietrzu. W czasie niepogody
zajęcia odbędą się w naszej szkole lub Domu Kultury.
15.
Grupa/Organizacja: Radio prze-Szczep
Miejscowość: Grójec, powiat: grójecki
Nazwa projektu: : Operacja prze-Szczep
Kwota przyznana: : 4 300 zł
Opis projektu:
Ostatnimi czasy w naszej grupie powstał pomysł stworzenia młodzieżowego, lokalnego radia internetowego. Jest
to pionierski projekt na skale Grójca, gminy Grójec i powiatu grójeckiego. W naszym mieście dzieje się
niewiele, a pomysły, które powstają nie są oryginalne. Chcemy stworzyć coś co może naprawdę zainteresować
ludzi w naszym wieku. Planujemy stworzyć szeroką ofertę programową poruszającą tematy, które interesują
młodzież, a będą to: muzyka, problemy społeczne i polityczne, porady, rzetelne informacje itp. Naszym
głównym celem jest zwrócenie uwagi naszych rówieśników na pracę w radiu i stworzenie nowej pasji dla nich.
Jesteśmy przekonani o potrzebie utworzenia tego typu inicjatywy na naszym terenie. Nasz region jest ubogi w
kulturę. Chcemy szerzyć ją przez słuchowiska, wywiady, recenzje książek i wydarzeń kulturalnych. Będziemy
bez względu na wszystko promować nasz, nadal mało doceniany region, który w Polsce posiada niezasłużoną złą
sławę. Będziemy obejmować patronatem medialnym duże wydarzenia z życia wspólnoty lokalnej. Chcemy
wspomagać małe zespoły grójeckie w stworzeniu ich pierwszych płyt.
16.
Grupa/Organizacja: LUNA - Nieformalna Grupa Młodzieżowa
Miejscowość: Rzeczniów, powiat: lipski
Nazwa projektu: Klub Włóczykija - z angielskim za pan brat
Kwota przyznana: 3 795 zł
Opis projektu:
Poprzez tegoroczne działania Klubu Wółczykija chcemy połączyć wypoczynek z praktyczną nauką angielskiego.
Dzięki zeszłorocznej dotacji nasza grupa zakupiła sprzęt turystyczny oraz poznała zasady turystki i obozowania
w najbliższej okolicy. Chcemy wykorzystać ten sprzęt w tym roku, ale połączymy wypoczynek letni i zabawę z
nauką. Chcielibyśmy, aby uczestnicy projektu mogli pogłębić znajomość języka angielskiego w formie
wakacyjnych zajęć. Zajęcia te będą przeplatane zabawami integracyjnymi, czynnym wypoczynkiem połączonym
z utrwalaniem słówek angielskich. Chcemy zachęcić uczestników projektu do przygotowania i nauki piosenek
angielskich i skeczy. Jako finałowe przedsięwzięcie projektu planowane są: międzyszkolny turniej gry w
scrabble oraz festiwal piosenki angielskiej. Planujemy również zorganizowanie Dnia Szkockiego, gdzie
poszczególne szkoły mogą wziąć udział w konkursach: kulinarnym (potrawy kuchni szkockiej), quizie ze
znajomości oszczędzania – „Oszczędny jak Szkot”, konkursie plastycznym na projekt stroju (bądź elementu
stroju szkockiego).
Naszym projektem chcemy zainteresować dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy
(4 szkoły), rodziców oraz wszystkich miłośników języka angielskiego.
17.
Grupa/Organizacja: Młodzieżowy Klub z-Orz-a
Miejscowość: Goworowo, powiat: ostrołęcki
Nazwa projektu: Łapacze dzikich drużyn
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
W centrum Goworowa powstało boisko. Teren udostępnił nam proboszcz naszej parafii. Jest nie ogrodzone.
Chcielibyśmy za bramkami rozciągnąć siatkę, która zabezpieczyłaby w znaczny sposób cmentarz oraz budynki
parafialne. Bezpośrednio w sąsiedztwie boiska znajduje się parking. Istnieje więc możliwość uszkodzenia
jakiegoś samochodu. Ponadto od trzech lat organizujemy Turnieje Dzikich Drużyn dla dzieci i młodzieży z
naszej gminy. Turniejem również zainteresowały się drużyny z sąsiedniej gminy (Troszyn) i miasta Ostrołęki. W
tym roku będziemy kontynuować te rozgrywki, właśnie na tym boisku. Mecze będą przeprowadzane z
podziałem na kategorie wiekowe i dyscyplinę sportową. W tej chwili mamy już zgłoszenia od 4 drużyn, mimo że
jeszcze nie ogłosiliśmy o zorganizowaniu turnieju. Niestety bez wsparcia finansowego Fundacji zorganizowanie
rozgrywek nie jest możliwe. W turnieju bierze udział ok. 23 drużyn z gminy Goworowo. Przez dwa lata turniej
wspierała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Granty przeznaczaliśmy
na oprawę meczy i nagrody sportowe dla drużyn.
Pomoc przy zamontowaniu słupków i siatek zapewni nam Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie udostępni nam sprzęt biurowy, by przygotować
ogłoszenia o realizacji projektu i organizowanym turnieju.
18.
Grupa/Organizacja: Młodzieżowy Klub Sportowy - grupa nieformalna
Miejscowość: Przytuły, powiat: makowski
Nazwa projektu: Sportowe wakacje
Kwota przyznana: 4 378 zł
Opis projektu:
Projekt „Sportowe wakacje” skierowany jest głównie do młodzieży o zainteresowaniach sportowych
mieszkających we wsi Przytuły. Pośrednio jednak z projektu będzie mogło skorzystać ok. 20 dzieci z Przytuł i
pobliskiej wsi Raki a także ok. 20 osób – zaprzyjaźnionych drużyn piłkarskich.
W ramach projektu chcielibyśmy uporządkować i zagospodarować boisko sportowe, które po likwidacji Urząd
Gminy przekazał w użytkowanie młodzieży. Boisko to jest niezbędne do organizowania treningów i rozgrywek
piłki nożnej, turniejów piłki siatkowej, a także organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży.
Otrzymane z projektu pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć na zakup dwóch bramek do piłki nożnej, pięciu piłek
do piłki nożnej i siatkówki, zakup siatki do bramek oraz zakup urządzenia do znakowania boiska.
„Sportowe wakacje” mają być sposobem na nudę na wsi, okazją do zmiany postawy młodzieży z biernej na
czynną i umożliwią młodym ludziom mieszkającym na wsi rozwijanie zainteresowań sportowych. Realizując ten
projekt będzie mogła uczyć się pracy w grupie i organizowania zajęć dla dzieci i młodszych.
Projekt realizowany będzie w miesiącach lipiec – sierpień, natomiast rozliczenia projektu dokonamy 15
września.
19.
Grupa/Organizacja: Młodzi aktywni z Ruchny
Miejscowość: Ruchna, powiat: węgrowski
Nazwa projektu: : Przez ekologię do sportu
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Projekt dotyczy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze wsi Ruchna. Jest to wieś
„popegeerowska”, rodziny znajdują się w trudnych sytuacjach bytowych i finansowych. Dzieci i młodzież nie
mają żadnej zorganizowanej formy spędzania czasu wolnego. Chcemy poprzez swój projekt pokazać, że
wspólnie można zrobić wiele dobrego. Chcemy zaproponować aktywne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego,
aby młodzieży nie przychodziły do głowy głup0ie pomysły a dzieci miały skąd brać dobry przykład. W ten
sposób zapobiegniemy wielu negatywnym zachowaniom. Dzięki projektowi zlikfidujemy dzikie wysypisko
śmieci a pozyskamy wspaniałe miejsce, gdzie będziemy mogli spotykać się z rówieśnikami oraz młodszymi
kolegami i koleżankami. Boisko jest naszym marzeniem od czasu, kiedy zaczęliśmy ssie spotykać. Projekt
zrealizujemy poprzez działania w okresie od lipca do października 2005r. Zaczniemy od oczyszczenia terenu ze
śmieci, nawiezienia ziemi i wyrównania placu. Następnie posiejemy trawę oraz wykonamy ogrodzenie i bramki,
zakupimy piłki. Prace te wykonamy samodzielnie. Wójt Gminy Liw bardzo chętnie przekazał na działkę na ten
cel. Chciałby aby w każdej wsi było boisko sportowe. Nasi młodsi koledzy, którzy odnoszą sukcesy w wielu
dyscyplinach sportowych będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów. Dla nich jest to
szansa. Uczestnicy projektu aktywnie włączą się do prac przy wykonaniu boiska. Realizacja tego projektu
nauczy nas współżycia w grupie i osiągania wspólnych celów. Prace przy wykonaniu boiska pozwolą nam się
bardziej zintegrować.
20.
Grupa/Organizacja: Klub Fotograficzno-filmowy Ryie OKO
Miejscowość Góra Kalwaria: , powiat: piaseczyński
Nazwa projektu: Rybie OKO
Kwota przyznana: : 4 340 zł
Opis projektu:
Projekt zakłada powołanie do życia grupy fotograficznej skupiającej ludzi o fotograficznych i filmowych
zainteresowaniach, zamieszkujących przede wszystkim teren gminy Góra Kalwaria. Koncepcja nosi nazwę
Rybie OKO. Będzie umożliwiać wszystkim chętnym, nieposiadającym lub posiadającym własny sprzęt
fotograficzny czy kamerę, nabycie lub doskonalenie foto-umiejętności, związanych z całym procesem robienia
zdjęć, filmowania, obróbki materiału filmowego oraz zdjęć.
Posiadany przez grupę sprzęt fotograficzny oraz zakupiony w ramach projektu cyfrowy aparat fotograficzny oraz
wszelkie akcesoria związane z robieniem i wywoływaniem zdjęć przeznaczone będą dla sekcji fotograficznej,
umożliwią one pełne poznanie świata fotografii.
W ramach projektu zakłada się zorganizowanie konkursu fotograficznego w celu przyciągnięcia „nowych
twarzy” do klubu, wystawy fotografii prac członków klubu oraz „budowę” zaplecza technicznego.
Zakup kamery pozwoli młodym ludziom na tworzenie własnych filmów amatorskich. Młodzież będzie także
zdobywać doświadczenie w obróbce obrazu za pomocą komputera.
Przewiduje się zorganizowanie konkursu na krótki film amatorski czego finałem będzie Przegląd
FilmówAmatorskich.
21.
Grupa/Organizacja: Młodzież Strachówki
Miejscowość: : Starchówka, powiat: wołomiński
Nazwa projektu: Wiejski Klub Młodzieży
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Nasz projekt zakłada powstanie Wielkiego Klubu Młodzieży, miejsca spotkań, zabawy, sportu i kultury.
Uzyskaliśmy lokal od Urzędu Gminy, koszty energii elektrycznej, pokryje gmina. Pomieszczenia te wymagają
jednak generalnego odnowienia. Posiadamy także stary stół do ping-ponga i marzy się nam „Turniej o
Mistrzostwo Gminy Strachówka w tenisie stołowym”. Chcemy stworzyć sobie miejsce spotkań, w którym z
pożytkiem moglibyśmy spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania, oglądać filmy, puszczać slajdy, grać w
gry, czytać, a w szczególności walczyć z nudą i zwątpieniem.
22.
Grupa/Organizacja: Gimnazjum w Czermicach Borowych
Miejscowość: Czernice Borowe, powiat: przasnyski
Nazwa projektu: Dionizje
Kwota przyznana: 4 000 zł
Opis projektu:
Aby uatrakcyjnić czas wolny lokalnym mieszkańcom, a w dużej mierze dzieciom, postanowiliśmy zorganizować
kółko teatralne połączone z warsztatami.
W celu realizacji projektu pod nazwą „Gra”, zbadaliśmy zainteresowanie mieszkańców naszym pomysłem.
Mieszkańcy Czernic Borowych i okolic niestety nie mają możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym
choćby z powodu znacznego oddalenia od ośrodków kultury. Poza tym przyczyną jest ubóstwo rodzin
mieszkających na tym terenie.
W swoich planach mamy wystawienie przygotowanych przez siebie przedstawień (również humorystycznych),
angażowanie podczas warsztatów dzieci i młodsze z naszego terenu, organizowanie dla nich zabaw i gier
teatralnych. Poza tym chcemy zaangażować rodziców i ich dzieci w tworzenie własnych scenek kabaretowych,
przedstawień. W tym celu też konieczne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca (scena, dekoracje, stroje,
materiały do pracy). Sali na ten cel użyczy Gimnazjum w Czenicach Borowych.
Aby poinformować lokalną społeczność o projekcie zostaną wydane odpowiednio ulotki informacyjne,
informacja zostanie zamieszczona również na stronie intenetowej Gminy oraz w lokalnej gazecie.
23.
Grupa/Organizacja: Młodzi - Always Together
Miejscowość: Kołbiel, powiat: otwocki
Nazwa projektu: Przyjemne z pożytecznym - moje wakacje
Kwota przyznana: 3 280 zł
Opis projektu:
Program obejmuje swoim działaniem głównie dzieci i młodzież, oraz pozostałych mieszkańców z terenów
wiejskich z Gminy Celestynów. W ramach realizacji programu zorganizowane zostaną sportowe i filmowe
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Będą to między innymi: turniej ping – ponga, wspólne oglądanie filmu
i dyskusja na jego temat, zawody piłki nożnej i siatkowej, wycieczka rowerowa zakończona ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek oraz podsumowanie programu podczas corocznego festynu w Celestynowie, połączone z
wystawą zdjęć z przebiegu programu. Mieszkańcy gminy Celestynów, zostaną wcześniej zapoznani z ideą
projektu oraz terminami poszczególnych zajęć wakacyjnych, poprzez plakaty i artykuły w lokalnej prasie.
Będzie to możliwość urozmaicenia wakacji dzieciom i młodzieży. Spędzą je w lepszy i ciekawszy sposób.
Zajęcia w szczególności sportowe są potrzebne do rozwoju fizycznego młodych. Do pomocy w organizacji
spotkań, zaangażowani będą członkowie Młodzieżowej Rady Gminy, co nauczy ich odpowiedzialności i
zdobycia doświadczeń organizacyjnych. W przyszłości będą mogli wykorzystać te umiejętności do
organizowania samodzielnych spotkań i działań aktywizujących swoich rówieśników. Będą też odpowiedzialni
za wypożyczony z Celestynowskiego Centrum Informacji aparat cyfrowy, w celu zrobienia zdjęć, które będą
zaprezentowane podczas podsumowania projektu 15 sierpnia 2005r. w czasie corocznego festynu.
24.
Grupa/Organizacja: Przyjaciele Lwówka
Miejscowość: Lwówek, powiat: gostyniński
Nazwa projektu: Liga pingpongowa
Kwota przyznana: 2 500 zł
Opis projektu:
W naszej okolicy bardzo popularne jest uprawianie sportu. Chodzi głównie o futbol. Popularny jest też tenis
stołowy, ale nie ma warunków aby grać mogło więcej osób. Jest jeden stary stół w remizie ale on nie nadaje się
za bardzo do wykorzystania. Młodzież spędza czas na świeżym powietrzu, ale gdy przychodzi jesień nie można
grać w piłkę. Postanowiliśmy stworzyć alternatywne dla telewizora i komputera. Chcemy zorganizować
rozgrywki w tenisa stołowego i zachęcić mieszkańców naszych okolic do wzięcia w nich udziału. W jesienne
wieczory toczyłyby się pingpongowe mecze. Planujemy aby mogły się one odbywać w remizie. Z pewnością
weźmie w nich udział wielu mieszkańców naszej wsi oraz sąsiednich, również tych co nie są mistrzami w tej
dziedzinie sportu a chcieliby poprawić swoje umiejętności. W tym celu rozreklamujemy naszą ligę w okolicy.
Jako zachętę przewidzieliśmy też nagrody: puchar i medale. System rozgrywek zależy od liczby zawodników.
Jeśli zgłosi się więcej ludzi możemy wprowadzić kategorie wiekowe albo system pucharowy. Liga na pewno
zgromadzi wielu kibiców i będzie emocjonującą rozgrywką na jesienne wieczory. Chcemy, żeby pierwsza
edycja ligi skończyła się jeszcze w tym roku. Na zakończenie przewidujemy dyskotekę i przyjęcie dla
wszystkich uczestników i kibiców.
25.
Grupa/Organizacja: Nieformalna Grupa Młodzieży z Kopci i Okolic
Miejscowość: Grębków, powiat węgrowski:
Nazwa projektu: Bezpieczne spędzanie czasu wolnego - młodzi dla najmłod
Kwota przyznana: 3 274 zł
Opis projektu:
Projekt dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku po byłej Szkole Rolniczej w Kopciach w celu
przystosowanie go na plac zabaw dla dzieci wiejskich. Plac zabaw wyposażylibyśmy w huśtawki, karuzelę
dziecięcą, bujawkę, zjeżdżalnię, piaskownicę, ponadto jest miejsce na boisko do piłki siatkowej jak i
wygospodarujemy kącik na pikniki wiejskie. Gdy organizowaliśmy dla siebie klub siłownię i remontowaliśmy
pomieszczenia – adaptując je dla swoich potrzeb zauważyliśmy entuzjazm dzieci i ich zaangażowanie w prace
porządkowe niekiedy ponad siły. Zafascynowała nas ich pomysłowość i uważamy, że wiejski plac zabaw
idealnie trafia w potrzeby dziecka wiejskiego.
Zdajemy sobie sprawę, że dzieci mają swoiste potrzeby „wybrykania” się i chcemy im to umożliwić, ponieważ
dotychczas dzieci bawią się na ulicy przez co stwarzają dla siebie zagrożenie wypadkiem. Wspólne korzystanie z
placu zabaw pozwoli zintegrować się mieszkańcom. Dla swych działań mamy poparcie władz z Gminy Grębków
oraz miejscowego Księdza Proboszcza Parafii w Kopciach oraz pana Sołtysa Jerzego Dudka.
26.
Grupa/Organizacja: Nieformalna Grupa Młodzieży z Oszczerzy
Miejscowość: Grębków, powiat: węgrowski
Nazwa projektu: Alternatywne formy sędzania czasu wolnego - młodzież dla wsi
Kwota przyznana: 4 320 zł
Opis projektu:
Projekt dotyczy alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Od ok. 2 lat
spotykamy się nieformalnie, w miejscu należącym do wsi, a które jest niewykorzystywane w żaden inny sposób.
Było tam dzięki wysypisko śmieci. Przy pomocy dorosłych mieszkańców wsi i ZGK w Grębkowie oczyściliśmy
teren ze śmieci i okazało się, że będzie to świetne miejsce na boisko wiejskie do piłki nożnej i na zmianę do piłki
siatkowej. Jesteśmy młodzi, wiemy jak ważna jest sprawność fizyczna i harmonia z otoczeniem. Graliśmy w
piłkę na tym terenie i widzieliśmy nieprzepartą chęć młodszych kolegów i koleżanek do uczestniczenia w tych
rozgrywkach, z dwóch powodów: sport to fajna rzecz – sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, poza tym dzieciaki nie
mają się gdzie „podziać”. Łażenie bez celu może tylko przyczynić się do powstawania „niemoralnych
pomysłów”. Dzieci te pochodzą z różnych środowisk i wskazane jest aby przynajmniej na kilka godzin dziennie
miały możliwość „wyskakania” się aniżeli siedzenia w domu, słuchania narzekań rodziców na ciężki los, czy
uczestniczenie w awanturach wszczynanych przez pijanego ojca. Dla swego pomysłu mamy przychylność władz
gminy Grębków oraz poparcie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
27.
Grupa/Organizacja: : Słoneczka
Miejscowość: Olszewo Borki, powiat: ostrołęcki
Nazwa projektu: Zdrowie na co dzień
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
We wsi Olszewo – Borki zamieszkuje 1687 osób, jest dużo terenów jeszcze nie zagospodarowanych których
właścicielem jest Gmina. Nie ma wyznaczonego miejsca na spotkania młodzieży i rozwijania sprawności
fizycznej. Grupa młodzieży wnioskuje o dofinansowanie naszego projektu „Zdrowie na co dzień”. Chcielibyśmy
by na jednym z tych obszarów powstał „Skeyt park”.
Korzystając z takiej formy wypoczynku poprawiła by nam się sprawność fizyczna, zmniejszyła by się liczba
osób z wadą postawy i spędzalibyśmy wspólnie czas. Było by to lepszą szansą na integrację młodzieży w naszej
miejscowości i zachęciło by nas do bardziej intensywnych działań na rzecz naszego środowiska lokalnego.
Zrealizowanie takiego projektu wzmocni więzi społeczności lokalnej ludności w szczególności młodzieży i
poprawi ich komfort zarówno fizyczny jak i psychiczny oraz wygląd estetyczno – krajobrazowy naszej
miejscowości.
28.
Grupa/Organizacja: Zespół Taneczny Misz Masz przy Zesole Szkół Ponadgimnazjalnych
Miejscowość: Białobrzegi, powiat: białobrzeski
Nazwa projektu: A może zatańczymy???
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Nasz projekt polega na wzmocnieniu działalności naszego Zespołu Tanecznego oraz organizacji cyklu działań
dla środowiska związanych z tańcem.
Widzimy potrzebę uczenia się tańca. Jest to nam potrzebne w codziennym życiu, żeby potrafić zatańczyć na
różnych, dorosłych imprezach w przyszłości. Chcemy realizacją projektu zachęcić naszych kolegów, żeby
również nauczyli się tańczyć teraz, kiedy jest to prawie bezpłatne. Każdy z nas kiedyś będzie tańczył na
Studniówce, będzie chodził na wesela, bale i trzeba się kiedyś nauczyć tańczyć. Jak się wykupuje lekcje przed
weselem, trzeba zapłacić co najmniej 10 zł za godzinę i jest to wtedy duży wydatek. My już będziemy to
potrafili.
Chcemy zorganizować spotkania z Klubem Seniora. Nauczymy się od Nich starszych tańców (oberki, polki,
walczyki), które tańczy się na uroczystościach rodzinnych. My w zamian za to możemy nauczyć Seniorów
tańców nowocześniejszych i zorganizować im Bal Andrzejkowy. Sama obsługa sprzętu muzycznego jest dla
ludzi starszych problemem. My z chęcią to zrobimy.
Ucząc się tańca zdobędziemy informacje o zasadach dobrego wychowania, stosownego ubrania. Może ktoś z nas
będzie w przyszłości instruktorem tańca??? W naszym środowisku brakuje instruktorów i nie ma kto uczyć,
szczególnie w szkołach na wsiach.
Przygotujemy choreografię tańców latynoamerykańskich na różne występy. Zaprezentujemy ją na różnych
uroczystościach i pokażemy to, czego się nauczyliśmy. Wypromujemy naszą grupę i Szkołę – zachęcimy innych
do wspólnej zabawy.
29.
Grupa/Organizacja: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
Miejscowość: Warka, powiat: grójecki
Nazwa projektu: Rowerowe rajdy historyczne o szablę Pułaskiego
Kwota przyznana: 4 440 zł
Opis projektu:
Pomysł projektu opiera się na połączeniu gry terenowej rozwijającej umysł, jazdy na rowerze poprawiającej
sprawność oraz atrakcyjnej formy edukacji historycznej. Główna część zaplanowanych czterech rajdów
odbywałaby się na terenie nadpilicznych lasów i łąk natomiast uroczysty start i meta przed Muzeum im. K.
Pułaskiego. Każdy zawodnik otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi w których umieszczone
zostaną informacje z życia Kazimierza Pułaskiego. W ostatnim punkcie kontrolnym zawodnicy będą musieli
wypełnić ankietę biograficzną. W klasyfikacji końcowej liczyć się będą czas przejazdu oraz prawidłowo
wypełniona ankieta. Uroczyste wręczenie nagród będzie połączone ze wspólnym ogniskiem w Parku na
Winiarach oraz zwiedzaniem Muzeum.
30.
Grupa/Organizacja: Nieformalna Grupa Młodzieży Działająca przy LO St. Żeromskiego w Żyrardowie
Miejscowość: Żyrardów, powiat: żyrardowski
Nazwa projektu: Zróbmy to razem: Ogród moich marzeń
Kwota przyznana: 2 400 zł
Opis projektu:
Zaplanowaliśmy zorganizować w Profilaktycznej Świetlicy Środowiskowej cykl spotkań o zróżnicowanym
charakterze.
A. Tworzenie indywidualnych prac plastycznych – na rzecz konkursu – OGRÓD MOICH MARZEŃ. (drobne
upominki w ramach nagród indywidualnych)
B. Zajęcia integracyjno – plastyczne – dzieci w grupach tworzą projekt / wizję zagospodarowania fragmentu
terenu przy świetlicy.
C. Dwa wyjścia w teren – pozyskiwanie materiałów do zagospodarowania miejsca przy świetlicy.
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych, budowa „skałek” – zagospodarowanie wybranego miejsca przy
świetlicy, rozstrzygnięcie zmagań konkursowych przy udziale zaproszonej publiczności. (nagroda grupowa –
aparat fotograficzny przekazany na własność świetlicy). Piknik jesienny towarzyszący ostatniemu
przedsięwzięciu.
31.
Grupa/Organizacja: Młodzieżowa Grupa Tło
Miejscowość: Maków Mazowieck , powiat: : makowski
Nazwa projektu: Maluj na legalu
Kwota przyznana: 4 186 zł
Opis projektu:
W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone dwutygodniowe warsztaty stree artowe dla 20-osobowej
grupy młodzieży z terenu Makowa Mazowieckiego i okolic. Podczas zajęć każdy z uczestników będzie mógł
poznać warsztat „ulicznika”. Młodzież pozna również różne techniki malowania graffiti oraz wykonywania
szablonów, m.in. vlepka, vlakat, szablon konturowy, szablon wielokolorowy. Każde warsztaty poprzedzać
będzie projekcja slajdów oraz omówienie na przykładzie prezentowanych prac technik. W efekcie młodzi znajdą
pięć ścian, na których powstaną pierwsze legalne makowskie graffiti. Finałową kompozycję namalują wszyscy
uczestnicy warsztatów według jednego wcześniej omawianego pomysłu. Ponadto zostanie przygotowana i
będzie prezentowana w Miejskim Domu Kultury powarsztatowa wystawa.
32.
Grupa/Organizacja: : RET team (Radomyska Ekipa Taneczna)
Miejscowość: Wiśniew, powiat: siedlecki
Nazwa projektu: W Radomyśli jest kurs tańca - dla starszaka i dla malca
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Młodzież z miejscowości Radomyśl widząc ogromną potrzebę organizowania spotkań o charakterze
integrujących, a jednocześnie rozrywkowym oraz kulturalnym, pragnie aktywnie włączyć się w tego typu
działania. Społeczność lokalna niewątpliwie potrzebuje takich działań. Tym bardziej chęć włączania się w to
młodzieży jest godne naśladowania. W czasie realizacji projektu młodzi ludzie poznają różne tańce różne style
tańczenia, tak by w przyszłości organizować zajęcia taneczne dla młodszych kolegów i koleżanek. Dzięki
organizacji tzw. potańcówek założyć należy dwojaką integrację środowisk młodzieżowego oraz starszych.
33.
Grupa/Organizacja: Grupa Agrafka
Miejscowość: Błonie, powiat: warszawski zachodni
Nazwa projektu: Kino pod gwiazdami
Kwota przyznana: 3 624 zł
Opis projektu:
Przygotowany przez naszą grupę projekt zakłada zorganizowanie na wolnym powietrzu 8 projekcji filmowych.
Filmy będą wyświetlane za pomocą projektora multimedialnego. Wstęp na projekcje będzie wolny od opłat.
Projekcje będą odbywały się w okresie wakacji. Głównym adresatem projektu jest młodzież w wieku 15 – 25 lat.
34.
Grupa/Organizacja: Szczupaki
Miejscowość: Białobrzeg , powiat: białobrzeski
Nazwa projektu: Nad wodą
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Podoba nam się praca w WOPR. Lubimy wodę, lubimy pomagać innym. W przyszłości będziemy ratować ludzi.
Chcemy dla naszej grupy i naszych kolegów (ok. 15 osób) zorganizować szkolenie w zakresie: oswajania się z
wodą, nauki pływania, udzielanie pierwszej pomocy, wiosłowanie kajakiem i łodzią. Nauczymy się dbać i
konserwować sprzęt wodniacki.
Mieszkamy nad rzeką, ale mało kto umie pływać. Pilica jest zdradliwa i trzeba ją znać. Mamy wyznaczone
kąpieliska i na nich można pływać. Chcemy, aby więcej młodzieży potrafiło pływać, zachowywać się nad rzeką i
w razie potrzeby udzielić innym pierwszej pomocy.
Zorganizujemy również dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży podstawowy kurs pływacki, żeby mogli
spokojnie pływać. Takie zajęcia urozmaicą nam wszystkim lato w mieście i w przyszłości zachęci innych do
pracy w WOPR, który przecież jest pracą społeczną. Nam się to podoba.
Będziemy również pilnować w czasie wakacji kąpieliska dla dzieci.
35.
Grupa/Organizacja: Przyjaciele
Miejscowość: Radom, powiat: radomski
Nazwa projektu: Środowisko dla dzieci
Kwota przyznana: 4 500 zł
Opis projektu:
Projekt obejmuje działania wolontarystyczne skierowane do dzieci z Ośrodka Szkolno – wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz dzieci z rodzin ubogich ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Miłej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Chcemy prowadzić z dziećmi zajęcia plastyczne,
muzyczne, sportowe, dziennikarskie, nauką i twórczą zabawą wypełnić im wolny czas. Zależy nam również na
integracji obu grup: dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych, ale z trudnych środowisk. W tym celu chcemy
zabrać ich na dwie wycieczki do „Muzeum Wsi Radomskiej” (pieczenie chleba, garncarstwo, poznanie strojów
ludowych ziemi radomskiej) oraz wspólnie zorganizować zabawę andrzejkową, mikołajki, wieczerzę wigilijną.
Download