Wartości naturalne

advertisement
Godzina wychowawcza w klasie IV TA /TE
Temat zajęć: Wartość pracy człowieka
Cele zajęć:
-Pokazanie różnych aspektów ważności pracy dla
człowieka
-Wskazanie wartości, jakie daje praca
- Określenie sensu pracy ludzkiej






Żadna praca nie hańbi
Jaka praca taka płaca
Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą
Lepsza praca niedołężna niż próżniactwo doskonałe
Praca z ochotą przerabia słomę na złoto
.......





Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna. Lew
Tołstoj
Praca, praca, praca... Jest jedyną przyjemnością, której nikt
nikomu nie żałuje Władysław Grzeszczyk
Nie pamiętam, abym czuł się kiedyś zmęczony pracą, choć
bezczynność bardzo mnie wyczerpuje. Arthur Conan Doyle
Unikać trudności, to ciężka praca Gabriel Laub
Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale
dlatego, że nie pracuje. Monteskiusz

-
-
Dokończ zdanie:
praca to....
pracujemy, aby....
praca może być....
Co nam daje praca?...........

kontekst uniwersalistyczny

kontekst chrześcijański

kontekst pragmatyczny (praktyczny)

-
praca jest wartością uniwersalną, tą wartością,
dzięki której powstają i funkcjonują wszystkie
inne wartości
Jakie dobra otrzymujemy dzięki pracy?
wartości ekonomiczne?
wartości naturalne?
wartości ludzkie?

-
-
Wartości
ekonomiczne
dom
samochód
kurtka
buty
telewizor
-
-
-
Wartości
naturalne
ukwiecony
ogród
muzyka
-
Wartości
ludzkie
przyjaźń
empatia
szacunek
wiedza
Jan Paweł II „Laborem exercens”:
„ Praca jest dobrem człowieka – dobrem społecznym –
przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca
przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także
urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd
bardziej staje się człowiekiem”

każdy człowiek ma prawo do pracy

każdy człowiek ma prawo uzyskać przygotowanie zawodowe,
które umożliwi mu wykonywanie tej pracy

każdy pracujący ma prawo otrzymywać wynagrodzenie za
pracę

bezrobocie godzi w istotę człowieka i jego prawo do pracy

praca nie jest karą za grzechy
Czy praca może być przyjemnością, dawać satysfakcję, być
pasjonującą?
Czy możecie podać przykłady osób z najbliższego otoczenia, które
są zadowolone z wykonywanej pracy oraz tych, które chętnie
zmieniłyby pracę.
Czy Wasi rodzice są zadowoleni ze swojej pracy? Czy może
chcieliby ją zmienić?



praca jako źródło zarobkowania
dzięki pracy człowiek zaspokaja potrzeby
egzystencjalne
(hierarchię wartości Maslowa)
zasoby materialne stanowią o pozycji społecznej
człowieka
(etyka zawodowa)
1.
2.
3.
4.
Jest pewna siła, o dziecię moje!
Co ducha krzepi i nudy skraca,
Co skroń ozdabia w szlachetne znoje:
Wiesz jakie jej miano? — zowie się p r a c a
Widzisz ten kościół z krzyżem u szczytu,
Co Bogu serca zbłąkane wraca:
Któż wieże jego wzniósł do błękitu,
Jeśli nie długa, mozolna p r a c a.
Albo bielone ściany tej szkółki,
Gdzie dzieci marnie chwilek nie tracą,
Lecz nektar nauk sączą jak pszczółki,
Czyż nie stawiane trudem i p r a c ą?
Patrz na tych ludzi, którzy wieczorem
Wracają czarni, strudzeni tacy,
I wyszarzanym świecą ubiorem,
Co im wśród ciężkiej wytarł się p r a c y...
5.
6.
7.
Ale się nie śmiej z podartej szaty,
Którą się szczycą owi biedacy;
Kiedyś, o dziecię! dowiesz się z laty,
Jaka jest wartość sukni a p r a c y.
Lecz dłoń ich ujmij w swe rączki małe,
Niech twe uściski trud im zapłacą,
I cześć miej dla tych, co życie całe,
Walczą wytrwałą i ciężką p r a c ą.
Bo nie złocone pałaców progi,
W poczciwych oczach ludzi bogacą...
Droższy jest często domek ubogi,
Jeśli zdobyty uczciwą p r a c ą.
praca jest koniecznością człowieka
 …..
Czy pracujemy tylko dla pieniędzy?
Czy pracujemy tylko w pracy?.......


przez to, że daje ona środki do życia człowiekowi
pracującemu, że uzasadnia i usprawiedliwia w jego
własnych oczach jego udział w podziale dóbr
społecznych pozwalając mu pomyśleć i powiedzieć
sobie zasłużyłem, nie jem chleba za darmo

przez to, że potwierdza ona (gdy jest skuteczna)
sprawność człowieka, pozwalając mu myśleć i mówić
potrafię

przez to, że praca i jej owoce mogą służyć drugiemu
człowiekowi, co pozwala myśleć i mówić
człowiekowi jestem pożyteczny dla drugiego
człowieka i pomocny mu

przez to wreszcie, że praca może być pożyteczna dla
kraju, co pozwala mówić człowiekowi o sobie:
uczestniczę w wielkim i doniosłym dziele
Praca jest naszym powołaniem, nadaje sens
naszemu życiu.
Wyobraź sobie, że nic nie robisz, tak absolutnie
nic...
Temat na język polski – rozprawka….







I – RODZINA
II – MIŁOŚĆ
III – SPRAWIEDLIWOŚĆ
IV – PRACA
V – PIENIĄDZE
VI – PRAWDA
VII - NAUKA


przeciętnie człowiek pracuje ok.40 lat,
spędza w pracy ok. 75 tysięcy godzin
Dlatego warto zadać sobie trud, by ten szmat czasu był
wykorzystany sensownie, konstruktywnie, by praca
dawała poczuci radości i spełnienia.
Inaczej każdy dzień pracujący stanie się katorgą i
powodem do narzekań.

Nie przepracowałem ani jednego dnia, każdy
dzień to była przyjemność…….
Oby tak każdy z Was mógł powiedzieć po
kilkunastu latach pracy…

Liczę na Wasze przemyślenia na temat Waszej pracy
zawodowej.
Download