Nieredukowalna złożoność?

advertisement
Michael Behe
Jednym z głównych argumentów zwolenników inteligentnego
projektu (Intelligent Design) jest twierdzenie, że istoty
biologiczne są tak złożone, że nie mogły powstać bez stwórcy.
Znanym w USA zwolennikiem ID jest pracownik Instytutu
Discovery w Seattle Michael Behe, który napisal książkę pod
tytulem Darwin’s Black Box (Czarna Skrzynka Darwina)
wprowadzając koncept nieredukowalnej złożoności. W książce
Behe pisał, że biologiczne istoty są nieredukowanie złożone.
To znaczy, że składają się z części, które oddzielnie nie
wykonują żadnej funkcji, więc – zdaniem Behe – musiały powstać
równocześnie i były inteligentnie zaprojektowane. Jako
przykład nieredukowalnej złożoności Behe podał pułapkę na
myszy oraz dwa przykłady
krzepliwość krwi.
biologiczne,
bakterie
oraz
Ewolucjoniści szybko zareagowali pisząc, że w ciągu procesu
ewolucji struktura organizmu często się zmienia. Wytłumaczyli
biologiczne przykłady Behego używając klasycznej techniki
ewolucji. W zasadzie odesłali go do opublikowanej literatury
wyjaśniającej jak powstają stopniowo złożone organy
organizmy od prymitywnych do bardzo złożonych.
i
Na przykład oko ludzkie jest bardzo złożone, ale są zwierzęta
mające lepszy wzrok oraz wiele gorszy. Rekin jest świetnym
pływakiem I ma doskonały węch ale slaby wzrok którego mniej
potrzebuje. Kret potrafi tylko poznać czy jest ciemność czy
światło na zewnątrz tuneli w których żyje. Wewnątrz ziemi
wzrok nie jest mu potrzebny. Kot widzi w ciemności. Orzeł
zobaczy rybę płynącą tuż pod powierzchnią wody z wysokości 70
metrów. Wszystko to da się wytłumaczyć ewolucją. Warto
wspomnieć, że teza Behe nie została opublikowana w żadnym
naukowym piśmie publikującym tylko artykuły które są
recenzowane przed publikacją. Ten proces stosowany powszechnie
przez wysokiej jakości żurnale naukowe nosi nazwę “peer
review”.
William Dembski
Drugim znanym zwolennikiem ID jest filozof i matematyk William
Dembski również pracujący w pseudonaukowym Discovery
Institute. Dembski podobnie do Behe rozważał złożoność
systemów fizyki i biologii, ale pod katem teorii informacji. W
książce “Intelligent Design” Dembski wysunął dość prosta tezę,
którą nazwał prawem konserwacja informacji. Prawo to mówi, że
w ciągu ewolucji i życia organizmu wzrasta złożoność i
zawartość informacji. Ten wzrost informacji musi mieć
zewnętrzną przyczynę. Tą przyczyna jest zdaniem Dembskiego
inteligentny projektant.
Fizycy skrytykowali zasadę konserwacji informacji cytując
prawa termodynamiki, które mówią że informacja powstaje w
systemach w sposób naturalny. Drugie prawo termodynamiki mówi
ze jeśli dwa ciała wymieniają entropię to całkowita entropia
systemu albo pozostaje stalą albo się powiększa .
Victor
Stenger
podał
prosty
przykład
igły
magnetycznej
ustawionej prostopadle do powierzchni ziemi. Taka igła nie
zawiera żadnej informacji. Ale kiedy igła przypadkowo upadnie
na bok to pokaże północny kierunek. Informacja systemu wzrosła
bez interwencji inteligentnego agenta. Prawo Dembskiego
zachowania informacji nie jest prawem natury. Prosty przykład
systemu biologicznego. Nowo-narodzony piesek zaczął chodzić i
odkrył ze nie można przejść przez ścianę i że można wyjść z
pomieszczenia przez uchylone lub otwarte drzwi. Informacja
systemu wzrosła bez potrzeby inteligentnego agenta. Potrzebna
jest tylko energia taka jak jedzenie, ciepło i światło.
Informacja powstaje spontanicznie skutkiem doświadczenia oraz
obserwacji. Istoty o wyższej inteligencji potrafią uogólniać
fakty i tworzyć teorie. Ostatnio odkryliśmy metodę symulacji
komputerowej dostarczającą nową informacje o rzeczywistości.
Na przykład nie możemy obserwować Wielkiego Wybuchu ani nie
możemy go odtworzyć eksperymentalnie ale potrafimy symulować
Wielki Wybuch dokładnie już od pierwszego momentu czasu
Plancka, który jest niewyobrażalnie krotki. Jest to 10 do
potęgi -43 sekundy.
Na samym początku świat był znacznie mniejszy niż atom a po
czasie Plancka miał już rozmiar piłki tenisowej. Ten
początkowy okres szybkiego wzrostu świata nazwano okresem
inflacji. Widzimy ze informacja powstaje bez ponad naturalnego
agenta. Producentem jest ludzki umysł wsparty instrumentami
takimi jak teleskop, mikroskop, maszyna rentgena, MRI,
komputer…
Download