UKSW_promocja- Podyploowe ZSZ - Wydział Prawa i Administracji

advertisement
Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania
W odpowiedzi na oczekiwania Studentów, rozwój standardów zarządzania organizacjami
i zapotrzebowanie rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji UKSW przygotował dla Państwa ofertę
studiów podyplomowych o specjalności „Zintegrowane Systemy Zarządzania”.
Nowy kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do osób pracujących lub chcących
pracować w obszarze systemów zarządzania w szeroko rozumianej administracji – zarówno
w jednostkach administracji publicznej, jak i administracji przedsiębiorstw i innych organizacji.
Celem kształcenia jest zapoznanie z problematyką dotyczącą opracowania, wdrażania,
integracji, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania: jakością wg ISO 9001, środowiskowego
wg ISO 14001, BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001 i bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001.
Opracowując program studiów, szczególny nacisk położyliśmy na kształtowanie umiejętności
praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości, aby przygotować absolwentów do samodzielnego
wdrażania
i
doskonalenia
systemów
zarządzania,
jak
również
przeprowadzania
audytów
wewnętrznych.
Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych praktyków
– konsultantów i auditorów wiodących – którzy w przystępny i ciekawy sposób przybliżą Państwu
meandry podejścia procesowego do zarządzania czy też opracowywania dokumentacji systemu
zarządzania i jej implementacji w organizacji, także w formule zintegrowanej. Zajęcia dotyczące
doskonalenia systemów i ich auditowania zostaną poparte szeroką gamą przykładów wziętych
zarówno z życia podmiotów sektora państwowego, jak i prywatnego.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą także
ubiegać się o nadanie certyfikatów Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania
(ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC 27001), Pełnomocnika ds. zintegrowanych systemów
zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC 27001) oraz Pełnomocnika Jakości TÜV,
po uprzednim zdaniu egzaminu auditorskiego.
Zajęcia prowadzone będę przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z TŰV Akademia Polska Sp. z o. o. - renomowaną
organizacją specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie z zakresu systemów zarządzania ISO, co
zagwarantuje Państwu zdobycie wiedzy teoretycznej w powiązaniu z umiejętnościami praktycznymi.
Dodatkową korzyścią będzie uzyskanie uznawanych w Europie i na świecie certyfikatów auditora
wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania, pełnomocnika ds. zintegrowanych systemów
zarządzania oraz certyfikatu Pełnomocnika Jakości TÜV, wydawanych przez międzynarodową
organizację TÜV Rheinland Group.
Słuchaczami Studium mogą być absolwenci studiów licencjackich, magisterskich oraz
studenci ostatniego roku studiów.
Jeżeli szukacie Państwo kierunku oferującego wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej,
ten nowatorski – dostosowany do potrzeb rynku pracy program nauczania jest właśnie dla Was!
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Wydział Prawa i Administracji UKSW
www.wpia.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe
TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
www.akademia.tuv.pl
Download