Sekcja 1.

advertisement
DZIEDZICTWO KULTUROWE REFORMACJI
Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, e-mail: [email protected]
Zakres tematyczny:
Sekcja na temat dziedzictwa kulturowego reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej
związana jest z 500-letnią rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. Jej celem jest ujęcie w sposób
syntetyzujący (niediachroniczny) najważniejszych osiągnięć Reformacji i prześledzenie
procesów historycznych w Polsce i Europie, na które ona w sposób istotny miała wpływ.
Program:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards