Dlaczego w Polsce dominuje gospodarka węglowa

advertisement
Dlaczego w Polsce dominuje gospodarka
węglowa ?
Spis treści
• Co to jest gospodarka
• Co to jest węgiel i gdzie powstały pierwsze
kopalnie węgla kamiennego
• Miejsca wydobycia
• Baza surowców energetycznych
Co to jest gospodarka
Gospodarka- całokształt działalności gospodarczej
prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju
(gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka
światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i
świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.
Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi,
przemysł, rolnictwo.
Co to jest węgiel i
gdzie powstały pierwsze kopalnie węgla
kamiennego
Węgiel- skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97%
pierwiastka węgla, powstał głównie w karbonie( era paleozoiczna) ze
szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną
barwę, matowy połysk, czarną rysę.
Pierwsze kopalnia węgla kamiennego w Polsce powstała w Szczakowej
(obecnie dzielnica Jaworzna) w 1767 roku. Węgiel jest w Polsce surowcem
strategicznym, bo zaspokaja 60% zapotrzebowania energetycznego kraju
(2008). Polskie zasoby tej skały należą do jednych z największych na świecie;
przez wiele lat polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o
największym wydobyciu węgla kamiennego. Najwięcej węgla kamiennego
wydobyto w 1979 roku. Od tego czasu tendencja wydobycia jest spadkowa, tak
ze od 2002 roku było to już poniżej 100mln ton. Według danych z 2007roku ,
Polska spadłą na 9 miejsce, dostarczając ogólnie 1,60% światowego wydobycia
tej kopaliny. W roku 2007 w Polsce wydobyto 88mln ton tego surowca
energetycznego.
W różnych regionach Polski znajdują się
złoża węgla
Miejsca wydobycia
Województwo małopolskie: Libiąż- KWK ”Janina”, Brzeszcze- KWK ” Brzeszcze”,
Trzebinia- KWK ” Siersza”- zamknięta, Krzeszowice- KWK ”Krystyna”- zamknięta
Województwo śląskie: Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy i
Zagłębie lubelskie ( KWK Bogdanka, woj. Lubelskie).
Libiąż- KWK ”Janina”
Rozmieszczenie największych firm
przemysłowych w Polsce
Baza surowców energetycznych
• Baza surowców energetycznych w Polsce to przede wszystkim złoża:
węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego.
Niektóre z wyżej wymienionych złóż występują w Polsce w ilościach
wystarczających na zaspokojenie potrzeb energetycznych kraju inne trzeba
importować z zagranicy, gdyż polskie złoża są niewystarczające. Biorąc
pod uwagę rodzaje złóż mineralnych i ułożenie warstw skalnych ( w
wyniku procesów geologicznych) surowce energetyczne są wydobywane
różnymi metodami, co w zależności od metody podraża lub obniża koszty
ich eksploatacji.
Surowiec mineralny, którego ilość w Polsce jest największa to węgiel
kamienny, który od wielu lat odgrywa podstawowe znaczenie wśród
polskich kopalni, ma największy udział na rynku surowcowym. Zasoby
surowcowe węgla kamiennego w Polsce szacuje się na około 46mld ton, co
daje blisko 5% wszystkich zasobów węgla kamiennego na świecie. To
bardzo pokaźne zasoby kopalin, które są wydobywane już od
kilkudziesięciu lat, ale jak donoszą naukowcy, polskie zasobu węgla
kamiennego wystarczą jeszcze na około 50 lat, przy zachowaniu obecnego
poziomu wydobycia złóż.
Download