Wszyscy zacznijmy wychowywać

advertisement
„Wszyscy zacznijmy
wychowywać”
copyright©Agnieszka Chyża - Rogalska
„Dzieci
i zegarki nie mogą być
stale nakręcane, trzeba im
też dać czas na chodzenie”.
/Jean Paul/
Wychowanie to
proces, w efekcie
którego dziecko ma
się stać dobrym,
szczęśliwym i zdrowym
dorosłym



Nie ma złotej recepty na dobre
wychowanie, czyli takie, które sprawi, że
dziecko stanie się dojrzałym dorosłym
W wychowaniu i ci, którzy wychowują i ci,
którzy są wychowywani popełniają błędy,
bowiem obie strony się uczą
Nie ma szkoły, która uczy dobrego
rodzicielstwa, bazujemy na swoich
doświadczeniach i znanych wzorcach,
najczęściej z własnego domu rodzinnego


Dzięki zgromadzonej wiedzy, pewne jest,
że:
zbyt rygorystyczny styl wychowania,
oparty na bezwarunkowym posłuszeństwie i
systemie kar oraz
zbyt liberalny styl, pozbawiony jasnych
wymagań i dający dużą swobodę dziecku
utrudniają mu osiągnięcie dojrzałości i
ukształtowanie prawidłowej osobowości.



Najskuteczniejszą
teorią wychowawczą
jest teoria „złotego
środka”
Dziecko powinno mieć
jasno określone
zasady
Ale również powinno
być obdarzone przez
rodziców rozsądną
swobodą i otoczone
życzliwą kontrolą



Prawidłowości te dotyczą wszystkich,
którzy mają wpływ na dziecko, czyli
zajmują się jego wychowywaniem
Toteż warto byłoby, żeby rodzice,
dziadkowie, nauczyciele i inne znaczące dla
dziecka osoby w podobny sposób je
wychowywały, czyli opierały się na tych
samych zasadach
Spójność zasad tworzy dziecku jasny i
bezpieczny świat, w którym wie, jak się
poruszać


Pomimo, iż szkoła staje się dla dziecka ważnym
miejscem, w którym ono się rozwija,
to pierwsze miejsce w procesie wychowywania
zajmują zawsze rodzice
To Twoja akceptacja,
zainteresowanie,
czułość i
wyrozumiałość są dla
Twojego dziecka
najważniejsze i tego
nie zastąpi nawet
najlepszy nauczyciel.
O czym warto pamiętać, by
wychowanie było wspólną drogą –
Twoją i dziecka, a nie musiało być
trudem?
Oto kilka wskazówek,
zaczerpniętych z doświadczenia
wielu rodziców.


Wyznaczaj dziecku jasne zasady i wyjaśnij
skutki ich przestrzegania i łamania, ale nie
groź dziecku – dziecko łatwiej przyjmie
zasadę, jeśli wie, po co ma się tak a nie
inaczej zachowywać.
Bądź konsekwentny w egzekwowaniu zasad,
to zapewni Tobie i dziecku poczucie
bezpieczeństwa i spokoju.



Motywuj dziecko do pracy chwaląc je.
Pochwała ma moc zachęcającą, nawet jeśli to, co
ma zrobić dziecko jest dla niego nieprzyjemne lub
trudne.
Korzystaj z własnych doświadczeń – sam lepiej
pracujesz będąc chwalonym i docenianym niż
krytykowanym – dziecko odczuwa tak samo.




Porażka jest zawsze czymś trudnym dla dziecka.
Dziecko uczy się różnych zachowań tak samo jak czytania,
pisania i liczenia – nie wystarczy mu raz powiedzieć, by już
potrafiło „się zachować”.
Jeśli popełni ono błąd, to musi ponieść naturalne konsekwencje,
które na ogół same w sobie są nieprzyjemne.
Pamiętaj, że nawet w Kodeksie Karnym za to samo przestępstwo
nie karze się 2 razy.
Wspieraj dziecko,
rozmawiaj z nim o tym,
co się zdarzyło, co nie
znaczy, że mu
pobłażasz – dla
Twojego dziecka
poczucie, że zawiodło
Cię i sprawiło Ci
przykrość jest karą
samą w sobie.
Warto, byś pamiętał, że kiedy
wychowawca „wzywa” Cię do szkoły, to
po to, żeby Cię poinformować o
sytuacji Twojego dziecka, o
zaobserwowanych trudnościach,
postępach, a nie po to, żebyś
„rozliczył” dziecko w domu za błędy
popełnione w szkole.


Spędzaj z dzieckiem
tyle czasu, ile możesz,
pamiętaj, że dla
dziecka jesteś
najważniejszy na
świecie
Organizuj wspólny
czas, by uczyć dziecko
aktywności, zdrowego i
przyjemnego stylu
odpoczywania – wiedz,
że dziecko uczy się
biorąc z Ciebie
przykład


Dbaj o to, by rozwijać zainteresowania
dziecka, ale nie proponuj mu zbyt dużej
ilości zajęć dodatkowych – dziecko dlatego,
że jest dzieckiem pracuje mniej niż 8
godzin dziennie.
Bądź na przedstawieniach, imprezach i
pokazach, w których Twoje dziecko
uczestniczy – pamiętaj, że spośród
publiczności jesteś najważniejszy.


Najlepszą profilaktyką
wszelkich zachowań
niepożądanych i warunkiem
prawidłowego rozwoju
Twojego dziecka jest
Twoja miłość, akceptacja i
zainteresowanie nim.
Kiedy zdrowe dziecko
czuje się akceptowane,
kochane przez Ciebie, nie
boi się odrzucenia, kiedy
popełni błąd, ale też liczy
się z Twoim zdaniem,
wtedy nie ma powodu być
stale niegrzeczne i
kłopotliwe.
Dziękuję za uwagę
i
zapraszam
do współpracy
Agnieszka Chyża – Rogalska
Psycholog
Wtorki: 13 – 15:30
Środy: 13 – 16:00
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards