W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi - trening

advertisement
W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi - trening
asertywności
Szkolenie jest nastawione na poszerzenie wiedzy o asertywności, kształtowanie asertywnej
postawy i ćwiczenie umiejętności. Nauczysz się w pełnego wyrażania siebie, swoich emocji,
opinii, postaw w granicach nienaruszających praw i granic innych osób oraz własnych.
Wzmocnisz poczucie własnej wartości i będziesz umiał stanowczo reagować na krytykę,
agresję, próby naruszania Twoich granic.
Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności asertywnej komunikacji,
do pracowników, menedżerów i kierowników średniego szczebla.
Korzyści dla uczestnika







uporządkujesz/podsumujesz/zdobędziesz wiedzę na temat asertywności
wykształcisz stanowczą, ale łagodną postawę w kontaktach z pracownikami, klientami,
współpracownikami
przećwiczysz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfrontacyjnych
przećwiczysz umiejętności korzystania z technik asertywnych
zdobędziesz umiejętności wyrażania swoich przekonań i opinii, obrony swoich praw, odmawiania
i stawiania granic bez urażania uczuć innych
wzmocnisz wiarę we własne siły i swoją pozycję w relacjach z innymi
zdiagnozujesz mocne strony własnej postawy asertywnej i obszary do dalszego rozwoju
Korzyści dla organizacji





pracownicy będą wpływać na dobrą atmosferę pracy poprzez budowanie relacji opartych
na szacunku do siebie i innych
zwiększy się efektywność pracowników dzięki umiejętności stosowania technik asertywnych
i stawiać granic w stanowczy sposób
pracownicy lepiej poradzą sobie w sytuacjach konfrontacyjnych
pracownicy będą z większą łatwością budować wizerunek stanowczego i uczciwego menedżera
pracownicy będą postrzegani przez klientów jako osoby pewne siebie, dzięki temu szybciej
zdobędą ich zaufanie
Program szkolenia
1. Co to jest asertywność?
 definicja
 identyfikacja zachowań asertywnych, agresywnych i uległych
2. Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
3. Prawa osobiste
4. Asertywny monolog wewnętrzny
5. Komunikat ja
6. Asertywność wobec siebie i innych
 wyrażanie uczuć pozytywnych
 wyrażanie uczuć negatywnych
 wyrażanie własnych opinii i przekonań
 obrona własnych praw
 umiejętność odmawiania
 przyjmowanie komplementów
7. Stawianie granic
 reagowanie na krytykę i atak
 technika czterech kroków asertywności
8. Mapa asertywności – diagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju
Trenerzy
Weronika Witczak lub Anna Siedlewska
Termin i miejsce
Zapytaj o dostępne terminy i miejsca realizacji
Download