Załącznik nr 4 Respirator dla dzieci wentylowanych mechanicznie w

advertisement
Załącznik nr 4
Respirator dla dzieci wentylowanych mechanicznie
w warunkach domowych 3 sztuki
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
2012
WYMOGI
GRANICZNE
TAK/NIE
TAK
Komleksowy zestaw trybów wentylacji do
teapii różnych stanów
: P(A)CV, (A)CV, PSIMV, SIMV, PS.Vt, PSV,
CPAP
Wentylator przenośny, turbinowy do wentylacji
dorosłych i dzieci - inwazyjnej i nieinwazyjnej
TAK
Zakres
parametrów
umożliwiający
prowadzenie
wentylacji u dorosłych i u dzieci od 5 kg (do
wyboru miedzy pediatryczny czy dorosły)
TAK
Turbina umożliwia pracę z powietrzem
atmosferycznym bez potrzeby używania
sprężonego gazu
TAK
Urządzenie
przystosowane
do
użytku
szpitalnego, domowego i podczas transportu
TAK
Duży, łatwy w użyciu ekran wyświetlacz LCD
dotykowy: umożliwiający ustawianie i
wyświetlanie różnego typu parametrów,
krzywej oddechowej oraz obraz jest obrotowy
o 180°
TAK
Aparat pracuje w każdej pozycji położenia
aparatu
TAK
Na ekranie aparatu użytkownik może śledzić w
czasie rzeczywistym parametry wentylacji w
formach:
• krzywych ciśnienia, przepływu i objetości;
• czterech typów pomiarów wentylacji;
• symbolu wyświetlanego pod wykresem
słupkowym, gdy sygnał wyzwalający inicjuje
cykl oddechowy.
TAK
Waga
respiratora
z
wewnętrznym
akumulatorem nie może być większa niż
4,5 kg
TAK
Możliwość zasilania tlenem z koncentratora
tlenu (możliwość podłączenia dodatkowego
źródła O2).
TAK
Zasilanie z sieci 230V, 50 Hz oraz wewnętrzne
i bateryjne
TAK
Możliwość
podłączenia
dodatkowego
akumulatora zewnętrznego przedłużającego
autonomię pracy respiratora
TAK
OFERTA
Wykonawcy
TAK/NIE
PARAMETRY
OFEROWANE
TAK
.
Autonomia pracy zasilania wewnętrznego min
6h
TAK
Respirator z jednoramiennym i dwuramiennym
układem dla pacjenta.
W zestawie układ jedno i dwuramienny
pediatrycznydo każdej sztuki respiratora
TAK
Możliwe
tryby
wentylacji:
objętościowo
-zmienny, ciśnieniowo-zmienny oraz mieszany
TAK
P (A)CV
TAK
ACV
TAK
PSIMV
TAK
SIMV
TAK
PSVt
TAK
PSV
TAK
CPAP
TAK
Minimalnie 4 poziomy krzywej ciśnienia
TAK
Ciśnienie wdechowe (u dzieci 3-40 mbar NIV i
3-60 mbar IV - u dorosłych 5-60 mbar
Wspomaganie cisnieniem (5- 60 u dorosłych)
TAK
PEEP (u dzieci 0-20 mbar, u dorosłych 0-25
mbar)
TAK
27.
Objętość oddechowa w zakresie od 50 do
2500 ml
TAK
28.
Przypływ maksymalny 10-120 L/m
TAK
Krzywa przypływu prostokątna/opadająca (od
1 do 5)
TAK
30.
Częstości oddychania bpm (u dzieci 2-80 - u
dorosłych 2-50).
TAK
31.
Stosunek I/E od 1/0,4-1/9,9.
TAK
Czas wdechu 0,3 do 3 s
TAK
Maksymalny czas wdechu do 3 s
TAK
Wentylacja bezdechu - czas bezdechu w min.
zakresie 5-20 sekund u dzieci 5-60 s u
dorosłych - w tybie PS
TAK
Minimalnie 5 poziomów czułości wyzwalacza
wdechu.
TAK
Funkcje angażowania płuc
TAK
Czas
poziomu, ustabilizowanego „Plateau” 0-2,0 s
TAK
Alarm Objętości
TAK
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
29.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
TAK
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Alarm Częstości
TAK
Alarm Bezdechu
TAK
Alarm Ciśnienia
TAK
Alarm Rozłączenia układu oddechowego
TAK
Alarm Zasilania
TAK
Alarm akumulatora wewnętrznego
TAK
Alarm FiO2
TAK
Stopniowanie alarmów ze względu na
ważność, różnią się sygnałami dźwiękowymi i
optycznymi
TAK
Test aparatu sprawdzający poprawność
działania wykonywany automatycznie po
włączeniu
TAK
Blokada ustawień przed przypadkową zmianą
parametrów wentylacji
TAK
Dziennik zdarzeń -rejestruje ostatnie minimum
1000 zdarzeń. Dla każdego kolejnego dnia
dziennik rejestruje wszystkie zgłoszone alarmy
i wszystkie zmiany przeprowadzone w
ustawieniach respiratora, czas i wyniki
przeprowadzonych testów ręcznych, początek
i koniec wentylacji, typ stosowanego zasilania i
włączenie oraz wyłączenie respiratora.
TAK
Respirator umożliwia zachowanie 2
programów (zestawów parametrów) wentylacji
np. program do wentylacji w nocy i w dzień. Na
ekranie startowym dla personelu klinicznego
użytkownik może zmieniać programy P1 do
P2.
Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE
TAK
Producent/ Model
TAK
Paszport techniczny
TAK
TAK
.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards