BROŃ ŻYCIA, DBAJ O MIŁOŚĆ I WSPIERAJ RODZINĘ

advertisement
Światowy Kongres NPR 2015 pt. „BROŃ ŻYCIA, DBAJ O MIŁOŚĆ I WSPIERAJ RODZINĘ”
Mediolan, 11-14 czerwca 2015
Drodzy Przyjaciele i Koledzy,
Mamy przyjemność zaprosić Was na Światowy Kongres Europejskiego Instytutu Wychowania
Prorodzinnego (IEEF), który odbędzie się w Mediolanie w dniach od 11 do 14 czerwca 2015 roku.
Temat Kongresu: ”BROŃ ŻYCIA, DBAJ O MIŁOŚĆ I WSPIERAJ RODZINĘ. Podróż do Źródeł
Określających Przyszłość: Naturalne Planowanie Rodziny (NPR) Środkiem Zadowalającego,
Zdrowego i Prawdziwie Ludzkiego Życia Seksualnego – Nowe Spojrzenie na Życie Seksualne i
Planowanie Rodziny”
Na Światowym Kongresie NPR poruszonych zostanie wiele tematów z dziedziny antropologii,
pedagogiki i badań naukowych, a także przedstawione zostaną aktualności oraz perspektywy
diagnostyczno- terapeutyczne dotyczące regulacji płodności. Ponadto, Kongres będzie niezwykłą
okazją do spotkań i dyskusji dla instruktorów i ekspertów NPR, jak również dla ludzi, którzy chcieliby
zapoznać się z nowym spojrzeniem na to, co znaczy być mężczyzną, kobietą, partnerami i rodzicami.
Poruszona tematyka będzie też zawierała propozycję jak właściwie przeżywać odpowiedzialne
rodzicielstwo, dając jedyną możliwą odpowiedź na ontyczną samotność człowieka polegającą na
oddaniu się w pełni drugiemu (jej/jemu), wzajemnej akceptacji przy respektowaniu odmienności
drugiej osoby, szacunku dla ciała współmałżonka oraz zachowaniu nierozdzielności jednoczącego i
prokreacyjnego charakteru aktu seksualnego – a więc byłaby to odpowiedź uwzględniająca wszystkie
te cechy, które stanowią o istocie małżeństwa. Na koniec rozważane będzie i dyskutowane znaczenie
NPR jako kluczowego czynnika w całościowej ekologii człowieka.
Spodziewane jest uczestnictwo instruktorów NPR, lekarzy, ginekologów, rodzin oraz organizacji
krajowych i międzynarodowych.
Światowy Kongres IEEF 2015 będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania Waszej rzeczywistej
pracy, Waszego doświadczenia w różnych aspektach dotyczących NPR, a także podzielenia się wiedzą
z ludźmi przybyłymi z całego świata. Sugerujemy zatem rozpoczęcie już teraz prac nad tematami
podanymi poniżej, stosownie do pola Waszej działalności i wiedzy oraz oczekujemy od Was
propozycji nowych tematów, które mieściłyby się w zakresie i celach Kongresu.
Bardziej szczegółowe instrukcje dla autorów wyślemy w późniejszym terminie równocześnie z z
prośbą o streszczenie wystąpienia. Tymczasem jednak prosimy o rozważenie włączenia się w prace
nad Kongresem, aby zapewnić temu wydarzeniu najwyższy poziom.
Z góry dziękując, pozostajemy
Lucia Rovelli
Michele Barbato
Prezydent IEEF
Były Prezydent IEEF
Lugano (Szwajcaria)
Vimercate (Włochy)
Wstępne zestawienie proponowanych głównych tematów Kongresu
Tematy z dziedziny naukowej dotyczące NPR

Okres płodności

NPR a niepłodność

Metody Rozpoznawania Płodności

Jak dokładniej wyznaczyć okno płodności

Charakterystyka objawów cyklu miesiączkowego w sytuacjach szczególnych kobiety (np.
powrót płodności po porodzie i obniżanie się płodności w premenopauzie).

Udokumentowane korzystanie NPR w praktyce medycznej oraz obserwacja cyklu
miesiączkowego aktualnym świadectwem zdrowia kobiety

Skuteczność NPR

Skuteczność i zastosowanie NPR w sytuacjach szczególnych (po porodzie/karmieniu piersią i
w perimenopauzie – jak należy rozumieć zmieniające się wskaźniki fizjologiczne w tych
okresach – przynajmniej 25-33% takich par znajduje się wśród oczekujących porady NPR)

Kryteria SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) dla badań skuteczności NPR

Badania Porównawcze Skuteczności metod NPR

Zebrane dowody skuteczności NPR stosowanego po porodzie, w perimenopauzie, dla
uzyskania poczęcia itd.

Włączenie NPR do praktyki medycznej

Alternatywne/nowe metody NPR

Naprotechnologia

Nowe środki farmakologiczne wspierające płodność (inositol, vit.B6, nowe żele itp)

Wskazówki dotyczące badań NPR w przyszłości
Nowe technologie

Nowe technologie pozwalające określić fazę płodności

Nowe techniki w poradnictwie NPR tzn. online lub za pomocą innych komunikatorów (np.
Skype) a problem bezpieczeństwa i zaufania

Możliwości zastosowania nowych technologii (np. smartfony) w NPR dla umiejętnego
monitorowania zdrowia prokreacyjnego – wiedza i kompetencje
Formacja, szkolenia i komunikacja

Standardy profesjonalnej edukacji/szkolenia dla pracowników służby zdrowia w zakresie NPR

Efektywna promocja i przekaz NPR – szczególnie wśród pracowników służby zdrowia
Zagadnienia związane z wpływem środowiska na płodność

Wpływ środowiska/żywności/ skażeń na ludzką płodność

Odżywianie i Płodność
Aspekty edukacyjne i antropologiczne
 Edukacja w zakresie NPR
 Źródła NPR tkwią w ludzkiej naturze
 NPR jako najważniejszy czynnik prawdziwej ekologii człowieka
 Stosowanie NPR w różnych kulturach
 Problemy dotyczące relacji związane ze stosowaniem NPR
 Zmiana zachowań: od nieuporządkowanej wolności seksualnej do czystości przedmałżeńskiej
 Od antykoncepcji do NPR
 Podstawy NPR znajdują się w ludzkiej naturze
 Wpływ stosowania NPR na psychikę, duchowość i życie małżeńskie
 Wyjaśnienie pojęcia Naturalne Planowanie Rodziny – od strony filozoficznej i
antropologicznej
Czy jakiś Rodzic podałby swojemu głodnemu dziecku kamień lub skorpiona?

Antykoncepcja, aborcja, tabletka, tabletka dzień po, zapłodnienie in vitro, prezerwatywa,
spirala wewnątrzmaciczna: skutki uboczne, dowody i „mity” na ten temat
NPR na świecie

Relacje i przekaz doświadczeń z
 Europy
 Ameryki Pn. i Płd.
 Afryki
 Azji
 Oceanii
Download