Planowanie rodziny

advertisement
SZTUCZNE
ŻADNE
NATURALNE
PLANOWANIE RODZINY
www.dorodzin.pl
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
• antykoncepcja
• antykoncepcja po stosunku
• sterylizacja
• aborcja
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
antykoncepcja
przeciw poczęciu
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Cel antykoncepcji
nie dopuścić do zapłodnienia
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Kim jesteś?
CZŁOWIEKIEM !
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
otrzymałeś od Boga
=
• ciało
• duszę
• rozum
• wolną wolę
• instynkty
• popędy
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Początek życia
to moment zapłodnienia
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Początek ciąży
od zagnieżdżenia się zarodka ludzkiego
7-8 dni po zapłodnieniu
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Początek
początek życia
=
początek ciąży
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Dlaczego
nie
antykoncepcja
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
przeciwna naturze!
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
kształtuje egoizm!
MIŁOŚĆ: DAWANIE SIEBIE
PRAGNIENIE UŻYCIA
SEKS: WYRAZ MIŁOŚCI
ZASPOKOJENIE POPĘDU
DZIECKO: OWOC MIŁOŚCI
KŁOPOT, ZABAWKA
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
powodem znudzenia!
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy człowieka, jego:
 duszę
- wystąpienie przeciw Stwórcy
 psychikę
- ogranicza wolną wolę
- kształtuje postawę egoistyczną
- kształtuje postawę przeciw życiu
 ciało
- niszczy płodność
- uszkadza zdrowy organizm
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie
 skutki stosowania środków barierowych
- obniżona satysfakcja seksualna ze współżycia
- uczulenie na materiał (lateks, gumę, PP)
- obawa przed nieskutecznością (skuteczność 5-25Perl)
- niszczenie biocenozy pochwy kobiety
- częstsze stany zapalne, grzybiczne pochwy
- bolesne współżycie
- uszkodzenia nabłonka
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie
 skutki stosowania środków chemicznych
- nonoksynol uszkadza plemniki
- uszkadzają biocenozę pochwy kobiety
- częstsze stany zapalne, grzybiczne pochwy
- sprzyjają wadom wrodzonym u poczętych dzieci
- obawa przed nieskutecznością (skuteczność 5-20Perl)
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie
 skutki stosowania antykoncepcji hormonelnej
- możliwe działanie wczesnoporonne (zab. perystaltyki i endom.)
- zmniejszone libido
- przyrost masy ciała
- dolegliwości żołądkowe
- problemy z układem krwionośnym (nadciśnienie, zatory, zawały)
- zaburzenia gospodarki węglowodanowej (cukrzyca)
- zaburzenia psychiki – depresje (wpływ na korę mózgową)
- zwiększają ryzyko raka piersi i szyjki macicy (szybsze starzenie)
- obawa przed nieskutecznością (skuteczność 5-25Perl)
- stany zapalne przydatków i pochwy
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie
 skutki ubezpłodnienia - sterylizacji
- trwałe uszkodzenie jajowodów, nasieniowodów
- przyspieszenie wygaszania czynności jajnika
- podwyższone ryzyko zaburzeń miesiączkowania
(niewydolność ciałka żółtego, bolesne i obfite miesiączki)
- ciąże pozamaciczne
- przyspieszone starzenie się organizmu (kobiety lub mężczyzny)
- stany zapalne
- wpływ na psychikę - smutek, przygnębienie, poczucie winy,
apatia, niechęć do współżycia
- konsekwencja karna dla wykonującego zabieg (Art. 155 par.1KK)
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie i życie
 skutki stosowania środków wczesnoporonnych
- śmierć poczętego dziecka
- zaciągnięcie ekskomuniki w Kościele Rzymskokatolickim
- takie jak przy środkach hormonalnych
z większym prawdopodobieństwem wystąpienia
lub nasilenia się objawów niepożądanych
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
Antykoncepcja
niszczy zdrowie i życie
 skutki aborcji
- śmierć poczętego dziecka
- uszkodzenie szyjki – niemożność donoszenia kolejnej ciąży
- uszkodzenie, przebicie macicy
- zakażenia wewnętrzne
- wstrząs
- niepłodność mechaniczna
- obciążenia psychiki – depresja, syndrom poaborcyjny,
próby samobójcze,
- zaciągnięcie ekskomuniki w Kościele Rzymskokatolickim
NIEODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
NIEODPOWIEDZIALNI - TO ZASKOCZENI RODZICE !!!
NIEODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
Brak współpracy
małżonków z Bogiem –
Stwórcą jest ucieczką
przed
odpowiedzialnością.
Nieodpowiedzialni
rodzice nie dbają o
dobry czas zaproszenia
dzieci i ich prawidłowy
rozwój od poczęcia.
NIEODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
Często traktują dziecko
jako przeszkodę do
samorealizacji lub jako
ich własność i zabawkę.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ODPOWIEDZIALNI - TO SZCZĘŚLIWI RODZICE !!!
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca
upowszechnienie
metod
rozpoznawania
płodności ponieważ są one:
• bezpieczne dla zdrowia,
• łatwe,
• bezkonkurencyjnie tanie
• nie powodują żadnych szkodliwych
skutków ubocznych.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Definicja NPR:
Naturalne Planowanie Rodziny jest stylem życia
małżonków, mających świadomość własnej
płodności w aspekcie moralnym, etycznym
i biologicznym. Jest stylem życia opartym na
biologicznym rytmie płodności, który poznają
małzonkowie poprzez obserwację jego objawów
i dostosowują do niego współżycie seksualne.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Płodność
– to dar od Boga dla człowieka, z którym
łączy się pewne zadanie. Polega na
możliwości przekazywania życia nowemu
człowiekowi lub nie przez wspólne działania
prokreacyjne kobiety i mężczyzny.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Planowanie rodziny – to działanie małżonków:
zachowania optymalnych
odstępów między
kolejnymi porodami
w celu poczęcia
dziecka
odkładania poczęcia
dziecka
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ZALETY NPR
Jest naturalne,
zdrowe
i ekologiczne
Nie narusza naturalnej
płodności i przebiegu
współżycia
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ZALETY NPR
Skuteczność zarówno
w planowaniu jak
i odłożeniu poczęcia
jest bardzo wysoka
(ok. 99,8 %)
Kobieta potrafi
rozpoznać objawy
swojej płodności
i ją określić
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ZALETY NPR
NPR bywa nazywane
„odpowiedzialnym
rodzicielstwem”, gdyż
uczy odpowiedzialności
za współmałżonka i
dziecko
Wymaga
systematyczności
i pracy nad sobą,
uczy panowania nad
swoim ciałem
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ZALETY NPR
Sprzyja dialogowi
małżeńskiemu, mąż
ma możliwość
dowiedzenia w
którym momencie
cyklu jest żona
Zapobiega
monotonii we
współżyciu
płciowym
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
ZALETY NPR
Nie wymagają
dużych nakładów
finansowych
Pozwalają na bardzo
wczesne wykrycie
powstających patologii
i chorób w organiźmie
kobiety
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
TRUDNOŚCI w NPR
Wymagają stałych
obserwacji i ich
dokumentowania
Wymagają współpracy
obydwojga małżonków
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
TRUDNOŚCI w NPR
wymaga okresu
nauki trwającego
przynajmniej przez 3
kolejne cykle i
kontaktów z
ekspertami od NPR
Wymagają
samodyscypliny
systematyczności
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Płodność małżeńska
miesiączka
niepłodność względna
faza płodności
faza niepłodności bezwzględnej
Cykl kobiety
cykliczna
płodność
Płodność kobiety
małżeńska
Płodność mężczyzny
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Podstawowe objawy płodności:
- zmiany śluzu szyjkowego,
- zmiany podstawowej temperatury ciała,
- zmiany szyjki macicy.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Objawy dodatkowe:
- ból owulacyjny,
- plamienie okołoowulacyjne,
- napięcie w piersiach,
- zmiany skórne,
- objaw węzła chłonnego.
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Podstawowa Temperatura Ciała
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Podstawowa Temperatura Ciała
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Zmiany śluzu szyjkowego:
Śluz szyjkowy jest wydzielany przez
gruczoły śluzowe umieszczone w kryptach
szyjki macicy
Krypty szyjki
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Objaw śluzu dotyczy:
Odczucia śluzu
Kobieta odczuwa w przedsionku pochwy:
- suchość (brak śluzu)
- wilgotność (już nie sucho)
- mokrość (śluzu bardzo dużo)
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Objaw śluzu dotyczy:
Właściwości śluzu
Pobrana próbka śluzu z zewnętrznych warg
sromowych ma:
- określoną gęstość (gęsty, płynny)
- kolor (białawy, podbarwiony, transparentny)
- rozciągliwość (rozciąga się, zrywa się)
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
SZTUCZNE PLANOWANIE RODZINY
BIBLIOGRAFIA
1.
dr Paweł Wosicki, Lekceważone zagrożenie, Fundacja Głos dla Życia, Poznań 2007
2.
Rozpoznawanie płodności, red. prof. dr. hab. Michała Troszyńskiego, Warszawa 2009
3.
dr Rudolf Ehmann, Poronne działanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
Wyd. Human Life International Europa, Gdańsk 1994
4.
A. Szarewski, J. Guillebaud, Wszystko o antykoncepcji,
Wyd. Medycyna Praktyczna, 1997
5.
dr Elżbieta Wójcik, Psychiczna szkodliwość antykoncepcji, zeszyt nr 1, INER 2002
6.
Lek. Med. Elżbieta Siwiak, O antykoncepcji, zeszyt nr 3, INER 2005
7.
Encyklika Humanae vitae Pawła VI, Wyd. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 202,
8.
Plakat „Kasia – naturalnie” wykonany przez Katarzynę Goczoł
9.
„Animki” wykorzystano za zgodą Edycji św. Pawła w Częstochowie
10.
Plansze NPR – teczka nauczyciela Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR
11.
Plansza „Ojciec Święty w sprawie najmniejszych” – wystawa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
12.
Zdjęcia pobrano ze strony http://www.sxc.hu na licencji standard.
SZTUCZNE
ŻADNE
NATURALNE
PLANOWANIE RODZINY
polecają:
Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie
www.dorodzin.pl, www.npr.slask.pl
Download