Wrzodziejące zapalenie rogówki

advertisement
A RTYKUŁ SPONSOROWANY
WETERYNARIA
W PRAKTYCE
lek. wet. Jacek Garncarz
Okulistyczny Gabinet Weterynaryjny, Warszawa
Wrzodziejące
zapalenie rogówki
(ulcerative keratitis)
MIEJSCOWE LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
U ZWIERZĄT DOMOWYCH
Wrzodziejące zapalenie rogówki
jest praktycznie najczęściej spotykaną
jednostką chorobową w okulistyce weterynaryjnej. Utrata nabłonka przedniego rogówki i różnej grubości jej zrębu
doprowadza do wytworzenia się w tym
miejscu nieregularnej powierzchni
rogówki, obrzęku rogówki dookoła
zmiany i, jeśli jest to proces chroniczny, do neowaskularyzacji i/lub
pigmentacji rogówki. Owrzodzenie
rogówki wiąże się z różnego stopnia
bolesnością oka. Powierzchowne urazy
są bardziej bolesne z powodu umiejscowienia zakończeń nerwów czuciowych
w rogówce tuż pod jej nabłonkiem
przednim. Wrzodziejącemu zapaleniu
rogówki często towarzyszy zapalenie
błony naczyniowej oka. Podrażnienie
włókien czuciowych nerwu trójdzielnego prowadzi do zwężenia źrenicy,
zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
oraz jego skurczu.
Wrzody rogówki opisujemy,
uwzględniając ich głębokość,
jako:
• nadżerkę
• wrzód powierzchowny
• powierzchowny wrzód zrębu
• średnio głęboki
lub głęboki wrzód zrębu
oraz ich położenie
topograficzne, jako:
• centralne
• przynosowe
• okołorąbkowe
• rąbkowe.
Obie te cechy mogą być pomocne
w ustaleniu etiologii wrzodów rogówki
Fot. 1. Głęboki wrzód rogówki
Fot. 2. Powierzchowny wrzód rogówki
66
Fot. 3. Średnio głęboki wrzód rogówki
Podstawowe przyczyny
powstania wrzodziejącego
zapalenia rogówki to:
• nieprawidłowości w budowie
powiek
• zaburzenia produkcji łez
• czynniki drażniące
• urazy mechaniczne
• zakażenia rogówki
• obrzęk rogówki
• zwyrodnienie błony podstawnej
nabłonka
• choroby tła immunologicznego
Leczenie wrzodziejącego
zapalenia rogówki obejmuje:
• leczenie farmakologiczne
• leczenie chirurgiczne
Tok postępowania przy
wrzodziejącym zapaleniu
rogówki powinien obejmować:
• zidentyfikowanie i ewentualne
zlikwidowanie przyczyny powstania
wrzodu
• leczenie zakażenia rogówki
• leczenie towarzyszącego zapalenia
błony naczyniowej oka
• zabezpieczenie optymalnych
warunków gojenia
Miejscowe leczenie farmakologiczne,
obejmujące leczenie zakażenia rogówki
i zapalenia błony naczyniowej oka, w większości przypadków obejmuje podawanie
1% atropiny w kroplach do oczu przez
2-3 dni, antybiotyku (wybór omówiono
w poprzednim artykule z tej serii) w postaci kropli lub maści do oczu (np.: Ciloxan
[Alcon], Tobrex [Alcon], Cusi Chloramphenicol [Alcon]) oraz środków nawilżających rogówkę (np.: Tears Naturale II
[Alcon], Systane [Alcon]).
‰
LIPIEC-SIERPIEŃ • 4/2005
Download