Fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia Lp. temat pracy

advertisement
Fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia
Lp.
temat pracy
jednostka
1.
Ocena zależności między stanem odżywienia, a zaburzeniami statyki stóp u Kl. Rehabilitacji
chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
2.
Rodzaje stosowanych zabiegów rehabilitacyjnych w uzdrowisku "Knieja" w Zd. Higieny i Epidemiologii
Supraślu i ich wpływ na bóle kręgosłupa w samoocenie pacjenta
3.
Ocena częstości występowania zespołów bólowych
zawodowych kierowców oraz metody radzenia sobie z nimi
4.
Analiza epidemiologiczna schorzeń narządu ruchu i sposoby ich rehabilitacji Zd. Higieny i Epidemiologii
u pensjonariuszy Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów
5.
Efektywność metod terapeutycznych zaburzeń oddychania u dziewcząt z Zd. Genetyki Klinicznej
zespołem Retta
6.
Wpływ stylu życia na bóle kręgosłupa pracowników i studentów Wydziału Zd. Higieny i Epidemiologii
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białystoku
7.
Rola ćwiczeń fizycznych w leczeniu bólów dolnego odcinka pleców
8.
Wpływ aktywności fizycznej na częstość występowania dolegliwości Zd. Higieny i Epidemiologii
bólowych kręgosłupa i stawów kończyn u studentów fizjoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Akademii Wychowania
Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie - Wydział Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
9.
Porównanie skuteczności galwanizacji anodowej i przezskórnej stymulacji Kl. Rehabilitacji
nerwów prądem TENS u chorych z objawami rwy kulszowej
10.
Występowanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym na przykładzie Zd. Higieny i Epidemiologii
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach
11.
Ocena efektywności rozluźniania powięziowego w bólach krzyża w przebiegu Kl. Rehabilitacji
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego
12.
Zachowania zdrowotne i aktywność fizyczna osób bezrobotnych
Zd. Zintegrowanej Opieki
Medycznej
13.
Analiza wzrokowych potencjałów wywołanych u pacjentów z ADHD
Kl. Neurologii i Rehabilitacji
Dziecięcej
14.
Ocena jakości życia pacjentów z tetraplegią, poruszających się na wózku Zd. Neurologii Inwazyjnej
inwalidzkim
kręgosłupa
u Zd. Higieny i Epidemiologii
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
15.
Wpływ serii 10 zabiegów masażu na bóle pleców u osób w różnym wieku
Zd. Higieny i Epidemiologii
16.
Analiza epidemiologiczna bólów kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego i Zd. Higieny i Epidemiologii
rodzaje stosowanej rehabilitacji w populacji ludzi dorosłych zamieszkałej na
terenie powiatu siemiatyckiego
17.
Specyfika urazowości kończyn dolnych u piłkarzy nożnych
Zd. Higieny i Epidemiologii
18.
Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki
Zd. Zintegrowanej Opieki
Medycznej
19.
Analiza problemów zdrowotnych kobiet w ciąży istotnych w pracy Kl. Rehabilitacji
fizjoterapeuty
20.
Ocena jakości życia a rehabilitacja u osób chorych na Stwardnienie Rozsiane
Zd. Neurologii Inwazyjnej
21.
Ocena wpływu aktywności ruchowej na bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży
Kl. Rehabilitacji
22.
Analiza współczynnika Theta/Beta u dzieci z ADHD
Kl. Neurologii i Rehabilitacji
Dziecięcej
23.
Aktywność fizyczna i preferencje zdrowotne w grupie mężczyzn pracujących Zd. Zintegrowanej Opieki
fizycznie lub umysłowo
Medycznej
24.
Ocena jakości życia osób z dyskopatią odcinka lędźwiowo-krzyżowego Zd. Higieny i Epidemiologii
kręgosłupa mieszkających na wsi i w mieście
25.
Wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny kobiet w ciąży Zd. Higieny i Epidemiologii
uczęszczających na zorganizowane zajęcia ruchowe
26.
Analiza QEEG u dzieci z ADHD
27.
Wpływ aktywności ruchowej na nastroje i emocje wśród studentów Zd. Higieny i Epidemiologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
28.
Ocena postawy ciała i parametrów funkcjonalnych u dzieci uprawiających Kl. Rehabilitacji Dziecięcej
piłkę nożną w wieku 11-14 lat
29.
Analiza treningu HRV biofeedback na poziom stresu u zawodników Kl. Neurologii i Rehabilitacji
trenujących sprinty lekkoatletyczne
Dziecięcej
30.
Wpływ gimnastyki leczniczej w środowisku wodnym u pacjentów z Kl. Rehabilitacji Dziecięcej
dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa
Kl. Neurologii i Rehabilitacji
Dziecięcej
31.
32.
Wpływ aktywności fizycznej na przebieg ciąży i porodu u kobiet Zd. Położnictwa,
uczestniczących w zajęciach fizycznych Szkoły Rodzenia
Ginekologii i Opieki
Położniczo-Ginekologicznej
Aktywność fizyczna dzieci w wieku 5-6 lat jako naturalna forma profilaktyki Zd. Higieny i Epidemiologii
wad kręgosłupa i kończyn dolnych.
33.
Ocena skuteczności jonoferezy z żelem Mobilat w leczeniu pacjentów z Kl. Rehabilitacji
gonartrozą
34.
Ocena wiedzy uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży na temat
profilaktyki wad postawy
35.
Ocena wpływu aktywności fizycznej na występowanie nieprawidłowości Zd. Higieny i Epidemiologii
narządu ruchu u młodzieży w wieku gimnazjalnym
36.
Ocena elektroneurograficzna pourazowych uszkodzeń nerwów odwodowych Kl. Neurologii i Rehabilitacji
u dzieci i młodzieży
Dziecięcej
37.
Analiza korelacji badań neuroelektrofizjologicznych i obrazu klinicznego Kl. Neurologii i Rehabilitacji
Zespołu Guillaina Barrego u dzieci i młodzieży
Dziecięcej
38.
Analiza wpływu masażu tkanek głębokich na stan funkcjonalny stawu Kl. Rehabilitacji Dziecięcej
ramiennego po zabiegach artroskopii
39.
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na jakość życia u osób z Zd. Higieny i Epidemiologii
dolegliwościami bólowymi odcinka L-S kręgosłupa
40.
Samoocena jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenia stawów
41.
Analiza epidemiologiczna występowania dolegliwości bólowych odcinka Zd. Higieny i Epidemiologii
lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w populacji dorosłych czynnych
zawodowo
42.
Ocena jakości życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo - Zd. Higieny i Epidemiologii
krzyżowego kręgosłupa poddanych rehabilitacji metodą McKenziego
43.
Analiza skuteczności terapii Integracji Sensorycznej u dzieci z zaburzeniami Zd. Higieny i Epidemiologii
neurorozwojowymi
Zd. Higieny i Epidemiologii
Zd. Higieny i Epidemiologii
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards