Wyrażenia algebraiczne. 1.Wykonaj działania: a). 3x + 5x – 4x = b

advertisement
Wyrażenia algebraiczne.
1.Wykonaj działania:
a). 3x + 5x – 4x =
b). 4a – 8b + 12a – 6b =
c). (2a+1)-(-4a+6) =
d). 6(5x-8) =
e). 4x(6x-5) =
f). -2a(4a+b) -6(a2-5ab)=
g). (4x-2y)(5x+3y) =
2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia dla x =
6x(x-4) – (2x-3)(4x-2) + 1 =
3. Zamień sumy na iloczyn:
a). 4a-8b=
b). x2 – 3x =
4. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a). sumę liczby 5 i iloczynu 3 przez a
b). różnicę liczb 5 i a
c) cenę x kg jabłek po y zł za kilogram
d) p% liczby a
1
:
2
e) kupiono a kg jabłek po x zł za kilogram oraz b kg gruszek po y zł za kilogram.
Ile zapłacono za owoce?
f) pole prostokąta o długości k i szerokości s.
5. Dla patrzącego z góry płytka chodnika ma kształt ośmiokąta, w którym
kolejne boki są prostopadłe. Na rysunkach przedstawiono jego kształt, sposób
układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.
5.1 Oblicz długość odcinka a.
5.2 Napisz wyrażenie algebraiczne, odpowiadające długości analogicznego
odcinka dla pasa złożonego z n płytek.
6. Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz
niektóre wymiary w centymetrach.
6.1 Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Odcinek x ma długość
A. 20 cm
B. 22 cm
C. 26 cm
D. 30 cm
6.2 Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka
dla wzoru złożonego z n płytek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 6n
B. 6n – 4
C. 4n – 2
D. 4n + 2
7. W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało
czworo uczniów. Każdy wyborca oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała 25
głosów, a Basia 15 głosów. Na Michała głosowało
2
pozostałych osób, a reszta
5
głosów przypadła Oli.
7.1 Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w
głosowaniu brało udział n osób?
A.
2
n-16
5
B.
2
n – 40
5
C.
3
n – 16
5
D.
3
n - 24
5
7.2 Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział 120
osób?
A. Ala.
B. Basia.
C. Michał.
D. Ola.
Download