Morfologia krwi obwodowej (podstawowa) 3diff Jest to badanie

advertisement
Morfologia krwi obwodowej (podstawowa) 3diff
Jest to badanie pozwalające na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego,
białokrwinkowego oraz płytek krwi. Tzw. podstawowa morfologia krwi obejmuje analizą
trzech frakcji leukocytów. Morfologia stanowi podstawowe badanie w diagnozowaniu
wielu chorób.
Wynik zawiera 18 parametrów z zakresu trzech układów krwinowych:
UKŁAD BIAŁOKRWINKOWY:
WBC liczba krwinek białych
LYM# liczba limfocytów
MON# liczba komórek o objętości pośredniej pomiędzy LIM i NEU
NEU# liczba neutrofili ,granulocytów obojętnochłonnych
LYM% procent limfocytów
MON% procent komórek o objętości pośredniej pomiędzy LIM i NEU
NEU% procent neutrocytów, granulocytów obojętnochłonnych
UKŁAD CZERWONOKRWINKOWY:
RBC ogólna liczba czerwonych krwinek
HGB stężenie hemoglobiny we krwi
HCT hematokryt
MCV średnia objętość czerwonych krwinek
MCH średnia masa hemoglobiny w krwinkach czerwonych
MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych
RDWcv procentowy rozkład wielkości erytrocytów
UKŁAD PŁYTKOWY
PLT liczba płytek krwi
PCT hematokryt płytkowy (płytkokryt)
MPW średnia objętość płytek krwi
PDWcv-procentowy rozkład wielkości płytek krwi
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards