Jan Henryk Dąbrowski

advertisement
Jan Henryk Dąbrowski
1755-1818 rok
Jego działania dla Polski i naszego regionu.
Żył w latach 1755-1818
• Urodził się w majątku
rodzinnym w Pierzchowie
koło Bohni (Krakowskie).
• Pochodził z rodziny o
wielkich tradycjach
patriotycznych.
• Dziadek Dąbrowskiego
uczestniczył w bitwie pod
Wiedniem 1683 r. u boku
Jana III Sobieskiego.
• Karierę wojskową rozpoczął
w wieku 16 lat. W czasie
powstania
Kościuszkowskiego wyróżnił
się w walkach o Warszawę i
został mianowany
generałem.
Pierzchowiec-Pierzchów miejsce urodzin
Jana Henryka Dąbrowskiego
• Tu urodził się Jan Henryk
Dąbrowski 2-go sierpnia
1755 roku.
Na miejscu
nieistniejącego dworu
postawiono kamienny
monument, odsłonięty
20 lipca 1872 r. w 75.
rocznicę powstania
Legionów Polskich i 54. śmierci ich wodza.
Pamiątkowa tablica z kopca
Kamienny monument -. To o nim śpiewamy w
hymnie narodowym ?Marsz, marsz Dąbrowski...?.
Dwór w Niegowici miejsce chrztu
Jana Henryka Dąbrowskiego
krakowskie
Polska przed rozbiorami
Upadek państwa polskiego - przyczyny
wewnętrzne.
1. Unie z Litwą - Polska musi prowadzić wojny na
wschodzie.
2. Kryzys rolnictwa w I połowie XVIII wieku.
3. Nadanie zbyt wielu przywilejów szlachcie.
4. Wprowadzenie złotej wolności szlacheckiej.
5. Prywata szlachty i magnaterii.
6. Upadek miast.
7. Władcom nie zależy na dobru Polski - pochodzą z
obcych dynastii.
8. Podział magnaterii na dwa zwalczające się obozy.
9. Brak praw dla chłopów i mieszcza
10.Najazdy Szwedów.
Rozbiory Polski
W wyniku trzech
rozbiorów, dokonanych
przez Rosję, Prusy i
Austrię (1772, 1793,
1795) Polska utraciła
niepodległość. Na ponad
123 lata zniknęła z mapy
Europy. Państwo
przestało istnieć.
Większość Polaków była
zrozpaczona wśród nich
J. H. Dąbrowski, który
udał się do Francji
szukać pomocy.
Napoleon Bonaparte
•
W naszym hymnie
narodowym
śpiewamy,, Dał
nam przykład
Bonaparte jak
zwyciężać
mamy…”
Twórca Legionów Polskich we
Włoszech w 1797 roku
Po utracie niepodległości
Polski w 1795 roku
tworzy polskie wojsko we
Włoszech.
Pieniądze które pozwoliły na
stworzenie owych
legionów uzyskał ze
sprzedaży ziemi
Pierzchowa, które
należały wcześniej do
jego ojca
SPRAWA POLSKA
ZA NAPOLEONA
,,Mazurek Dąbrowskiego”
•
Dla Legionów
Dąbrowskiego Józef
Wybicki, żołnierz i poeta,
w 1797 roku napisał
Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech, która od
początku przyjęta z
aplauzem przez wojsko
generała, nazywana była
Mazurkiem
Dąbrowskiego. Po
odzyskaniu przez Polskę
niepodległości stała się
hymnem państwowym.
Charakterystyka Legionów polskich
• W skład legionów wchodzili polscy
emigranci i jeńcy, którzy służyli w armii
austriackiej, a dostali się do niewoli
francuskiej.
• Mundury podobne do polskich, szlify w
kolorach włoskich
i trójkolorowa kokarda francuska; na
naramiennikach widniało hasło „Ludzie
wolni są braćmi”.
• Nauka pisania, czytania, historii ojczystej
• Zniesiono kary cielesne.
• Możliwość awansowania także dla
żołnierzy, którzy nie wywodzili się ze
stanu szlacheckiego.
Kampania polska 1806-1807 roku
•
Kampania polska 18061807, pod dowództwem
Napoleona i przy
współudziale J.H.
Dąbrowskiego,
zachowała się w wielu
opisach historycznych.
Zmieniały się granice,
ustroje a my pragniemy
po 200 latach oddać hołd
tym żołnierzom.
Chorągiew Wojska Polskiego z 1807r.
Wojsko polskie, które
przechodziło przez
Bartoszyce, Żydowo,
dalej szlakiem bojowym
Dąbrowskiego miało tę
chorągiew, wykonaną
ręcznie przez Barbarę
Dąbrowską z
Chłapowskich , żonę
generała J.H.
Dąbrowskiego.
Księstwo Warszawskie-1807 rok
• Po zwycięstwie z Prusami
i Rosją pod Frydlantem,
Napoleon podpisuje
pokój w Tylży. Polacy są
przekonani, że państwo
polskie zostanie
odbudowane, niestety
Napoleon tworzy
Księstwo Warszawskie,
zalążek państwa
polskiego.
Zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego
Godło Księstwa Warszawskiego
„- Cóż to za kraj?
- Księstwo Warszawskie.
- Któż tu panuje?
- Król saski.
- Jakież tu wojsko?
- Polskie.
- Jakież prawa?
- Francuskie.
- A jakie pieniądze?
- Pruskie.”
Pałac podarowany przez Napoleona J.
H. Dąbrowskiemu w Winnej Górze
Dzisiejszy odbudowany pałac w
Winnej Górze
Sala pamięci Jana Henryka
Dąbrowskiego w Winnej Górze
Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
Jana Henryka Dąbrowskiego z 1808
• Awers na którym
widoczny jest Orzeł
Polski w koronie z
berłem – jabłkiem.
• Rewers na którym
widoczne są inicjały
króla Stanisława
Augusta , herb Litwy Pogoń oraz data
ustanowienia 1792
Książka , która uratowała życie gen.
J.H.Dąbrowskiemu
• Podczas jednej z bitew
gen. Dąbrowski spiesząc
na pomoc piechocie gen.
Jabłonowskiego, otrzymał
postrzał z karabinu, kula
ugrzęzła we wsuniętej za
mundur książce
Friedricha Schillera ''Historia wojny
trzydziestoletniej'' Później
żartował , że kula usunęła
z książki zawarte w niej
kłamstwa o Polakach .
Kościół W Winnej Górze- za dzwonnicą
znajduje się kaplica z grobem
J.H. Dąbrowskiego
Zgodnie z
testamentem
pochowano go w
winnogórskim
kościele w mundurze
legionowym, a wyjęte
podczas
balsamowania ciała
serce odbyło w ciągu
200 lat istny marsz po
kraju.
Urna z sercem J.H. Dąbrowskiego
• Urna z jego sercem
przechowywana była
początkowo w pałacu w
Winnej Górze, później w
Krakowie i w poznańskim
ratuszu, a od 1997 roku
w Krypcie Zasłużonych
Wielkopolan w
podziemiach kościoła św.
Wojciecha w Poznaniu.
W Środzie Wielkopolskiej w 200 rocznice
powstania ,,Mazurka Dąbrowskiego”
• W odsłonięciu pomnika,
14 czerwca 1997r.
uczestniczyło wielu
przedstawicieli władz
krajowych i
wojewódzkich. Na
mosiężnej tablicy,
stylizowanej na
sztandar, przymocowane
j do granitowego cokołu,
wytłoczono legionowego
orła i napis "marsz, marsz
Dąbrowski..."
Miejsca pamięci J.H. Dabrowskiego
• Jedyny w Polsce
pomnik J.H.
Dąbrowskiego w
Środzie
Wielkopolskiej.
• W bojowej postawie;
z podniesioną szablą,
spinającego konia do
ataku-taki jakim był
naprawdę.
Miejscowość o nazwie takiej jak
nasza
Żydowo KOŁO Gniezna w Wielkopolsce
Pałac w Żydowie koło Gniezna
Inscenizacja bitew napoleońskich
Bitwa pod Pułtuskiem 1806 rok
Download