mHR

advertisement
Ludzie
Kompleksowość
mHR EVO zajmuje się pracownikiem na wszystkich
etapach jego cyklu życia w organizacji. W systemie
planujemy zasoby ludzkie, rekrutujemy, adaptujemy,
oceniamy pracownika i efekty jego pracy oraz dostosowujemy działania rozwojowe do wyników ocen
i wymagań organizacji.
Wiedza, metody i narzędzia
mHR EVO wspiera realizację koncepcji, w której każdy
pracownik posiada wiedzę i kompetencje potrzebne
do wykonywania zadań i jest najważniejszy w procesie
osiągania celów organizacji. Dbamy by właściwie identyfikować i nazywać obszary opisu stanowisk
i wymagań wobec pracownika, wykorzystując odpowiednie metody, narzędzia i techniki.
Dojrzałość
Struktura danych w systemie mHR EVO stworzona
została w sposób zapewniający przepływ danych
wewnątrz poszczególnych modułów funkcjonalnych,
jak również pomiędzy nimi. Ułatwia to podejmowanie
decyzji na poziomie zarówno strategicznym, jak i taktycznym oraz gwarantuje spójność działań HR.
Realizowane w mHR EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu
życia pracownika w organizacji. Struktura poszczególnych podprocesów podlega konfiguracji i uzależniona jest od specyfiki organizacji,
branży, rodzaju działalności. Można ją zmieniać
tak szybko jak zmieniają się nasi pracownicy
i otoczenie organizacji. Funkcjonalność systemu
umożliwia analizę efektywności procesów personalnych.
esy
c
o
Pr
Struktura
organizacyjna
Onboarding
Słowniki
Zadania
Kwalifikacje
Kompetencje
Matryca
umiejętności
Efektywność
MBO
Autorskie
SOOP
Wnioski
z ocen
Działania
rozwojowe
Dobór
kadr
Ścieżki
kariery
Sukcesja
Szkolenia
Ocena
efektywności
szkoleń
Samoobsługa
eAnkiety
Raporty
Talent Management
Talent Management
Rekrutacja
Opis
stanowiska
Powiadomienia
Wskaźniki HR
kty
Efe
oś ć
n
w
mHR EVO - Talent Management dla najbardziej
Elastyczność
Struktura mHR EVO pozwala wprowadzać wyodrębnione moduły funkcjonalne odpowiadające aktualnym
potrzebom firmy i rozszerzać ich zakres w miarę zmieniających się wymagań. System skutecznie wspomaga
procesy zmian w organizacji oraz realizację strategii jej
rozwoju.
Dostępność
mHR EVO umożliwia dostęp do pełnej bazy wiedzy o organizacji i pracownikach. W zależności od
przydzielonych ról i uprawnień: zarząd, służby HR,
kadra menedżerska, wreszcie wszyscy pracownicy
stają się aktywnymi uczestnikami procesu zarządzania
kapitałem ludzkim, kształtując w ten sposób aktywnie
jego wartość.
Technologia
i bezpieczeństwo
Biznes
Głównym celem HR oraz menedżerów jest tworzenie warunków do uzyskania wysokiej efektywności pracowników. mHR EVO pozwala
podnieść jakość procesów decyzyjnych, ograniczyć ryzyko popełniania błędów, przekształcić
kapitał ludzki pracowników w kapitał organizacji. Pokazuje m.in. związek wkładu personelu
z efektami osiąganymi przez organizację – jej
produktywnością i dochodowością.
wymagających!
System mHR EVO spełnia wymagania GIODO.
Posiada rozbudowany panel administracyjny i zarządzania uprawnieniami. mHR EVO dostępny jest online, a informacje w nim zawarte mogą być widoczne
na wszystkich poziomach organizacji. Klienci mają
również możliwość korzystania z systemu mHR EVO
jako usługi.
Wsparcie procesów HCM
Jako jeden z liderów rynku IT dostarczamy kompleksowe rozwiązania pozwalające zintegrować i analizować
wszystkie istotne z punktu widzenia sukcesu przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników.
Nasza oferta obejmuje także m.in. zaawansowany
moduł kadrowo – płacowy, narzędzia do budżetowania i controllingu HR, portal pracowniczy,
aplikacje wspomagające zarządzanie czasem pracy
oraz wyposażeniem pracownika, system do elektronicznej akceptacji urlopów, system do obsługi
eDeklaracji i inne.
Ficosa Group
ORGANIKA Centrum Nauki Kopernik
Grupa IMPEL
Poczta Polska Jurajska
100 000
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
LAMELA
użytkowników
Kanlux
TAURONGrupa Synthos
Krajowa Spółka Cukrowa
MASPEX
Spomlek
FAMUR
27
lat
rozwijania
systemów informatycznych
1500
650
projektów wdrożeń
w różnych branżach
zadowolonych klientów
zł
80 000
pracowników w największym
wdrożeniu strategicznego HR w Polsce
70
mln
zainwestowanych
w rozwój systemów
300
specjalistów w całym kraju
mHR EVO- ludzie, biznes, technologia!
kompleksowa wiedza
o pracowniku
spójna komunikacja wewnętrzna
obiektywizacja procesów HR
sprawdzone praktyki i „know how”
wsparcie realizacji strategii
organizacji
wzrost efektywności
nieograniczone możliwości
raportowania
integracja działań
automatyzacja procesów
wielojęzyczność (EN, RU, TR, CZ)
bezpieczeństwo i stabilność
dostęp do danych on-line
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards