"Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne

advertisement
"Nauka i wiedza o świecie bez względu na
trudności edukacyjne", czyli Gdynia w
Bolonii
W dniach 20 - 26 lutego br. w Bolonii odbędzie się spotkanie partnerów europejskiego
projektu „Science and Global Education beyond the Barriers of Learning Difficulties"
(„Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne"), realizowanego w
ramach programu Erasmus + (przewidziany czas realizacji projektu 2015-2017).
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele szkół, uczelni wyższych i władz lokalnych z Włoch, Turcji
i Polski. Stronę polską będą reprezentować przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, nauczyciele i
uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. Celem projektu jest
pokonywanie barier i trudności we współczesnej edukacji oraz promocja nowoczesnych metod
nauczania. Projekt ma rozwijać kreatywność i przedsiębiorczość uczniów. W ramach projektu
odbyły się już trzy spotkania: w Gdyni, Turcji i u włoskiego partnera, czyli w Bolonii.
Podczas spotkań uczniowie i nauczyciele-mentorzy z Polski, Włoch i Turcji uczestniczą w specjalnie
zaaranżowanych lekcjach ocenianych przez specjalistów z dziedziny metodyki i dydaktyki.
Uzupełnieniem wskazanej aktywności są zajęcia integracyjne czy zwiedzanie regionu.
Partnerzy projektu - Gmina Miasta Gdynia i Bolonia to miasta, które podpisały „Porozumienie
Burmistrzów", którego założeniem jest redukcja produkcji gazów cieplarnianych, poprzez
prowadzenie konsekwentnej polityki jednostek powołanych do realizacji tego typu działań.
W celu promowania postaw ekologicznych wśród uczniów, podczas lekcji upowszechniana jest
problematyka dotycząca zmian klimatycznych. Dla nauczycieli jest to doskonała okazja do
zastosowania nowoczesnych metod pracy - projekt promuje m.in. metodę „lekcji odwróconej" i
jednocześnie możliwość kształtowania świadomych postaw obywatelskich wśród uczniów. Dzięki
projektowi nauczyciele mają niepowtarzalną możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i
pomysłami w zakresie pokonywania trudności w nauce poprzez doskonalenie kompetencji
społecznych i obywatelskich.
Opublikowano:
Autor:
17.02.2017 00:00
Aleksandra Rzewuska
Źródło: http://gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/nauka-i-wiedza-o-swiecie-bez-wzgledu-na-trudnosci-edukacyjneczyli-gdynia-w-bolonii,461978
Download