Komunikat 1

advertisement
2008-04-18
Informacja dotycząca zagrożeń ze strony parcha jabłoni w rejonie
TARCZYNA.
Treść opracowana we współpracy z Panią doc. dr hab. Anną Bielenin
z ISK Skierniewice
Deszcz, który spadł 16 i 17 kwietnia doprowadził do wysiewów zarodników
workowych (żółte piki na wykresach).
Wysiewy miały miejsce 17 kwietnia od 1:00 do 10:00.
Jak pamiętamy, z chwilą wysiania zarodników workowych nie dochodzi jeszcze do
infekcji.
Zarodniki by skiełkować po wysiewie potrzebują odpowiednio długiego, w
zależności od temperatury, zwilżenia liści.
Ze względu na spadek temperatury oraz wysuszenia, do infekcji w rejonie
Tarczyna praktycznie niedoszło.
W niektórych rejonach mogło dojść do słabego zakażenia dziś nad ranem.
W przypadku utrzymania się wilgoci na liściach, do infekcji może dojść dziś o
godzinie 10:00-11:00 (czerwona linia na wykresie). Infekcja ta będzie miała
charakter infekcji silnej.
Wykres wskazań programu RIM pro ze stacji monitoruje rejon Tarczyna. Stacja wskazuje brak
zagrożenia.
zwilżenie liści
wysiewy zarodników
stan obecny (18.04 godz 6:00) prognozowana infekcja
ZALECENIA NA DZIŚ.
 Przy braku ochrony zapobiegawczej zaleca się obecnie użycie preparatów :
1. Mythos 300 SC 1l/ha + produkt zapobiegawczy (najlepiej Delan 700WG w
dawce 0,5 kg/ha)
2. Chorus 75WG 0,2 kg/ha + produkt zapobiegawczy(najlepiej Delan 700WG
w dawce 0,5 kg/ha)
 W przypadku istniejącej obecnie ochrony zapobiegawczej dot. sytuacji gdy
zabieg preparatem Delan 700WG wykonano w tym tygodniu.
Przed zapowiadanymi na sobotę
zabieg preparatem Delan 700WG.
19 kwietnia opadami, wykonać ponownie
Cały czas chronić jabłonie przed parchem, używając preparatów zapobiegawczych.
Starć się by w przypadku spodziewanych opadów, przerwy między zabiegami nie
były dłuższe niż 5-6 dni, (dotyczy preparatów Delan 700 WG/Ventop 350 SC).
Stosując preparaty oparte na kaptanie odstępy miedzy zabiegami nie powinny być
dłuższe niż 4 dni.
UWAGA BARDZO WAŻNE!!!
Unikać używania preparatów strobilurynowych, zwłaszcza
stosowanych interwencyjnie !!!!
Unikać preparatów opartych na dodynie
Mythos 300SC oraz Chorus 75 WP mają bardzo dobre działanie
interwencyjne, ale ograniczone działanie zapobiegawcze.
Preparaty Mythos 300SC i Chorus 75WG ze względu na ryzyko pojawienia się
odporności muszą być stosowane wyłącznie w mieszaninach z preparatami o
działaniu zapobiegawczym :
 Delan 700WG w dawce 0,5 kg/ha,
 Ventop w dawce 1,0 l/ha.
Przed spodziewanymi silniejszymi (długotrwałymi) opadami należy bezwzględnie
wykonać zabiegi najlepszymi preparatami zapobiegawczymi.
Delan 700WG/Ventop 350SC
Prognozowane długotrwałe opady : sobota 19 kwiecień , początek około 5:00
Powodzenia
RS
Download