Wrocław, 5

advertisement
Chodzież, dnia 06.06.2014r.
Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież
S. TECH-ZP-6/14
Do wszystkich Wykonawców
którzy pobrali specyfikację
Do
SIWZ dotyczącej przetargu na dostawę leków wpłynęły
następujące zapytania:
1. Czy Zamawiający w Grupie I – leki, lp. 70 wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odp. Dopuszczamy
2. Czy Zamawiający w Grupie I – leki, poz. 68 oraz 69 posiadał zarejestrowane wskazanie – ostre zapalenie krtani,
tchawicy i oskrzeli?
Odp. Dopuszczamy
3. Czy Zamaw. w Grupie I – leki, lp. 467 zgadza się na wycenę propofolu, który nie zawiera edetynianu disodu (EDTA)?
Odp. Dopuszczamy
4. Proszę o wykreślenie z Grupy II:
poz. nr 41 Netromycyna 50mg/2ml x 1 fiol. z powodu zakończenia dostaw na rynek Polski i braku zamiennika
poz. nr 50 i51 Piperacillin 1g i 2g z powodu zakończenia produkcji i braku zamienników.
Odp. Zgoda
5. Prosimy o możliwość zaoferowania leków pakowanych w opakowaniach o innej ilości ampułek ,fiolek od opakowań
okreslonych przez Zamawiającego np. poz. 11 Ceftazidim 1g x 10 w ilości 13 opakowań
poz. 50 Piperaxcuillin/Tazobactam 4,5 x10 - w ilości 12 op
Odp. Zgoda
6. Dotyczy grupy I , poz. 242-245
1.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 242, 243, 244, 245 z pakietu zbiorczego i utworzenie
oddzielnego pakietu?
Odp. Nie
7. Dotyczy grupy I , poz. 17,18:
1.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 17,18 z pakietu zbiorczego i utworzenie oddzielnego pakietu?
Odp. Nie
8. Dotyczy grupy II , poz. 31:
1.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 31 z pakietu i utworzenie oddzielnego pakietu?
Odp. Nie
9.
Czy Zamawiający w pozycji nr 31wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej
gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem
gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod
nazwą handlową GentaFleece?
Odp. Tak
1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w opakowaniach Handlowych
zawierających inną ilość sztuk, niż podana w SIWZ?
Odp. Tak
2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 88 witamin rozpuszczalnych
w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny
żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin
rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest
przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.
Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin
rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia
pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Odp. Tak
3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 275, preparatu Kalium chloratum15%inj
/20ml w opakowaniu po 20 ampułek?
Odp. Tak
4.
Czy Zam. wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 385 produktu leczniczego w opak. po 50 ampułek?
Odp. Tak
5.
Czy Zam. wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 386 produktu leczniczego w opak. po 20 ampułek?
Odp. Tak
6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 443 produktu leczniczego Paracetamol
w opakowaniu po 10 sztuk?
Odp. Tak
7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 467, preparatu Propofol 10mg/ml, 20ml
w opakowaniu po 5 ampułek?
Odp. Tak
8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 pozycji 543 produktu leczniczego Addamel N zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol,
Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?
Odp. Tak
9.
Czy Zamawiający w grupie 2 w pozycji 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w formie
roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl?
Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo terapii i stanowi
oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do
przygotowania leku w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach.
Odp. Nie. Ciprofloxacin w formie roztworu gotowego do podania mamy w Pakiecie I – poz. 97
10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 pozycji 35 produktu leczniczego
Imipenem/Cilastatin Kabi, który posiada taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych oraz taką samą postać
farmaceutyczną jak referencyjny produkt leczniczy?
Odp. Tak
11.
Czy Zamawiający w grupie 4 w pozycji 13, 14 miała na myśli Kabiven Peripheral?
Odp. Tak
12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 23,24, produktu leczniczego Mannitol
20% w opakowaniu szklanym? Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest
całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.
Odp. Tak
13.
Czy Zamawiający w grupie 4 w pozycji 25 miała na myśli Nephrotect?
Odp. Tak
14.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 28 produktu leczniczego Volulyte 6% 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny:
octan) w opakowaniu worek freeflex 500ml?
Odp. Tak
15.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 30 diety Fresubin Energy, w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko
mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l po odpowiednim
przeliczeniu na mililitry w ilości 60szt.?
Odp. Nie
16.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 31 diety Fresubin Original w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko
mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,
DHA) (3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odp. Nie
17.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 32 diety Diben w opakowaniu EasyBag
1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy
zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA) (olej
słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,6g/100ml) o niskiej zawartości
węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik (wysoka zawartość) (dekstryny tapioki, celuloza
mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?
Odp. Nie
18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 w pozycji 35 preparatu Versylene Fresenius NaCl
0,9% w butelce zakręcanej?
Odp. Nie
19. Czy w poz.353 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mleka w płynie dla noworodków o niskiej wadze urodzeniowej,
buteleczka 90ml.
Odp. Nie
20. Czy w poz.353 Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji smoczek do odrębnej wyceny? Mleko w płynie
i smoczek mają różne stawki vat, co uniemożliwia prawidłową wycenę takiej pozycji.
Odp. Proszę wycenić tylko mleko
21. Produkt NAN Pro 2R w poz. 352 został wycofany z oferty producenta, czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę
mleka Nestle Junior R?
Odp. Tak
22. § 1 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdań: „Ceny brutto ulegną
zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT oraz cen urzędowych leków będących przedmiotem niniejszej
umowy. Zmiany takie następować będą z dniem wyjścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących
tych cen. W takich wypadkach nie jest wymagane zawieranie przez strony pisemnych aneksów do umowy” ?
Odp. Nie
23.§ 2 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez dodanie po
słowach: „w Załączniku nr 1” sformułowania: „z zastrzeżeniem zmian wskazanych § 1 ust.3 powyżej” ?
Odp. Nie
24.§ 3 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprecyzowania zapisu lub jego wykreślenia?
Odp. Zamawiający zapis dostatecznie sprecyzował
25.§4 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób, by dodać po słowie
„niezwłocznie” sformułowanie „tj. terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia dostawy (ilościowe) lub od dnia
stwierdzenia wady (jakościowe)”?
Odp. Tak
26.§ 5 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kar umownych: do 0,2% wartości
netto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki?
Odp. Nie
27.§ 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu zdania pierwszego poprzez dodanie
sformułowania: „ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami powyżej” ?
Odp. Nie
28. Pakiet 1 poz. 189 – czy zam. wymaga aby zaoferowany został preparat Makrogol 74g x 50 saszetek (PEG 4 litry –
Fortrans) zgodny z SIWZ?
Odp. Tak
29. Pakiet 1 poz. 189 – czy zam. dopuszcza aby wyceniony był preparat Makrogol 74g x 50 saszetek (PEG 4 litry –
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odp. Tak
Pytanie 1 Czy zamawiający dopuści złożenie ofert na leki pakowane wg innej ilości sztuk , gramów, mililitrów
w opakowaniu, jeśli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi – jeśli tak, to w jaki sposób przeliczyć ilość
opakowań – czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę czy do dwóch miejsc po przecinku?
Odp. Tak, zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
Pytanie 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast kapsułek - kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Odp. Tak
Czy Zamawiający dopuści zmianę postaci proponowanych leków z ampułki na fiolki i odwrotnie?
Odp. Tak
Pytanie nr 3 Pakiet nr 1 poz. 145 Diphergan amp 0,05g x 10 szt. – koniec dopuszczenia do obrotu czy należy wycenić
preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie wyceniać
Pytanie nr 4 Pakiet nr 1 poz. 183 Fibrolan maść 25 g - koniec produkcji czy należy wycenić preparat wg ostatniej ceny
czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie wyceniać
Pytanie nr 5 Pakiet nr 1 poz. 337 Metronidazol czop. 1g x 10 tabl – wycofane z oferty Producenta czy należy wycenić
preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie wyceniać
Pytanie nr 6 Pakiet nr 1 poz. 352 Mleko Nan II R proszek 350g – wycofane z oferty Dostawcy czy należy wycenić
preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Wycenić
Pytanie nr 7 Pakiet nr 1 poz. 459 Polocainum h/chlor 2% 2 ml x 10 amp – zakończona produkcja czy należy wycenić
preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie wyceniać
Pytanie nr 8 Pakiet nr 1 poz. 494 Saccharum lactis 100g – koniec produkcji czy Zamawiający wymaga wyceny
Lactulosum anhydricum czy monohydricum ?
Odp. Wycenić Lactosum monohydrat (laktoza)
Pytanie nr 9 Pakiet nr 1 poz. 544 Tormentiol maść 20,0 – brak produkcji – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
w tej pozycji preparatu Neo Tormentiol 20g
Odp. Tak
Pytanie nr 10 Pakiet nr 2 poz. 33 Gentamycin maść do oczu 0,3% / 3g – zakończona produkcja czy należy wycenić
preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie wyceniać
Pytanie nr 11 Pakiet nr 2 poz. 41 Netromycin 50 mg/2 ml fiol –zakończona produkcja czy należy wycenić preparat
wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie
Pytanie nr 12 Pakiet nr 2 poz. 50 i 52 Piperacilina 1g i 2g – wycofane z oferty Dostawcy czy należy wycenić preparat
wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie
Pytanie nr 13 Pakiet nr 1 poz. 226 Hepatil tal. 150mg x 40 tabl – wycofany z oferty Producenta – czy Zamawiający
dopuści zaoferowanie suplementu diety L-asparginiau L-ornityny w dawce 100mg
Odp. Tak
Pytanie 14 Pakiet nr 1 poz. 375 Myolastan tabl. powl. 50mg x 20 tabl. wycofany z obrotu decyzją GIF czy należy
wycenić preparat wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie
Pytanie 15 Pakiet nr 1 poz. 521 Sufentanil amp 10 µg x 5amp- wycofany z oferty Dostawcy czy należy wycenić preparat
wg ostatniej ceny czy nie wyceniać pozycji wcale
Odp. Nie
Pytanie 16 Ubretid amp 0,5mg x 1ml x 1szt – preparat zarejestrowany w opakowaniu handlowym x 25amp
czy Zamawiający wymaga wyceny 1 op. handlowego?
Odp. Wycenić opakowanie handlowe
Pytanie 17. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek…) niż umieszczone w SIWZ a także
w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod
względem ekonomicznym ( czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do
dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. Ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku
Pytanie 18. Czy zam. wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub
kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odp. Tak
Pytanie 19. Czy w przypadku gdy lek jest nie produkowany – należy go wycenić ostania cena i podać informację
o zakończeniu produkcji
Odp. Ostania cena
Pytanie 20. Czy można usunąć z Grupy II pozycje nr 33, 50, 51, 41 – leki te nie są już produkowane
Odp. Można usunąć
Krzysztof Szplit
Download