pytania na kolokwium z psychologii społecznej

advertisement
pytania na kolokwium z psychologii społecznej.doc
(38 KB) Pobierz
1. Z jakiego przedmiotu piszesz kolokwium?
b) psychologia społeczna
2. Jaka teoria wg Wojciszke nie wyjaśnia różnic między kobietami i mężczyznami?
a) uwarunkowania fizjonomicznego
b) zróżnicowanej specjalizacji
c) ewolucjonistyczna – źle
d) strukturalno – społeczna
3. Czego nie opisuje się w schemacie autonarracyjnym?
a) podmiotu
b) parterów podmiotu – źle
c) wartości bohaterów jako przesłanki ich intencji
d) ja narracyjnego
4. Co nie jest typem interakcji osoba – sytuacja (Cialdini)?
a) ludzie zmieniają swoje sytuacje
b) ludzie wybierają swoje sytuacje
c) sytuacje zmieniają ludzi
d) motyw społeczny w danej sytuacji jest zawsze taki sam
5. Co nie jest funkcją komunikacji niewerbalnej wg Argyle?
a) wspieranie komunikacji werbalnej
b) wskazywanie postaw międzyosobowych
c) funkcje rytualne
d) tworzenie tożsamości podmiotu
6. Co nie można uznać za możliwe wyjaśnienie eksperymentu Milgrama z punktu widzenia
badanego?
a) badany dostał zapłatę za udział w badaniu, powinien zatem wykonać swoją robotę
b) to przypadek decydował kto jest nauczycielem, a kto uczniem – źle
c) badanemu rozkazywano przekraczać kolejne progi
d) cele eksperymentu są ważne, badany zrobi swoje by pomóc zrealizować te cele
7. Co nie stanowi wyjaśnienia większej podatności niektórych dzieci na efekt Pigmaliona
w eksperymencie Rosenhala (wg Rosenthala i Jacobeen)?
a) młodsze dzieci są bardziej podatne na wpływ
b) młodsze dzieci nie mają jeszcze wyrobionej…źle
c) dla młodszych dzieci nauczyciel jest większym autorytetem
d) młodsze dzieci mogą w większym stopniu ulegać wpływowi subtelnych i
niezamierzonych zachowań nauczyciela
7. Czego nie można zaliczyć do głównych perspektyw teoretycznych psychologii
społecznej?
a) perspektywa fenomenologiczna
b) perspektywa społeczno – poznawcza
c) perspektywa psychodynamiczna
d) perspektywa społeczno – kulturowa
8. Jaka jest kolejność stopni głębokości i przejawów kultury w diagramie cebuli Hofstede
(od najgłębszych do tych najbardziej zewnętrznych) ?
a) wartości, bohaterowie, symbole, praktyki
b) wartości, symbole, bohaterowie, rytuały
c) wartości, rytuały, bohaterowie, symbole
d) wartości, rytuały, symbole, bohaterowie – źle
9. Marek przed egzaminem zamiast uczyć się poszedł na imprezę. Następnego dnia
nieprzygotowany i niewyspany podszedł do egzaminu. Po wyjściu z sali wykładowej
opowiadał znajomym jak to zeszłej nocy bawił się.Z perspektywy autoprezentacji (1) jaki
cel miało to zachowanie i (2) jak się ono nazywa?
a) (1) wzbudzanie sympatii, (2) ingracjacja
b) (1) pokazanie się jako osoba kompetentna , (2) samoutrudnienie
c) (1) wzbudzanie sympatii, (2) samoutrudnienie
d) (1) pokazanie się jako osoba kompetentna, (2) inscenizacja pokazu kompetencji
10. Kazimierz syn Jessici uwielbiał uczyć się matematyki. Jasica chciała by Kazimierz został
inżynierem i dlatego zależało jej na dobrych ocenach Kazia z tego przedmiotu.
Postanowiła więc nagradzać dobre stopnie Kazia z matematyki. Po każdej piątce z
matematyki kupowała Kazimierzowi lody. I tak mijały lata , a Kazio dostawał piątki, jadł
lody i tył. W końcu lekarz z powodu dużego poziomu cukru we krwi Kazia zakazał mu
dawać lody. Kazio przestał dostawać nagrodę za piątki z matematyki. Kaziu stwierdził,
że skoro nie ma lodów to on nie musi się uczyć na klasówki. Kaziu stracił ochotę do
nauki i zaczął dostawać coraz gorsze oceny z matematyki, pomimo iż przed „terapią
lodową” lubił matematykę.
Nazwij to zjawisko:
……………………………………………………………………………………….
Niezamierzone skutki autoprezentacji to:
………………………………………………
11. kolektywistycznej
12. Włodzimierz dowiedział się, że w nocy okradziono jego sąsiada Bogdana. Włodzimierz
stwierdził, że jeżeli go okradziono, to był złym człowiekiem. Jaka to atrybucja nazwij?
Przekonanie, że złym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, a dobrym dobre.
13. Wacław idąc ulicą zauważył jak pewien Azjata przebiega przez skrzyżowanie na czerwonym
świetle (Azjata gonił złodzieja, który ukradł mu portfel).
Wacława, który zawsze przechodzi na zielonym, oburzyło zachowanie owego Azjaty. Wacław
uznał tego Azjatę za "nieszanującego prawa". Następnego dnia w rozmowie z kolegami Wacław
powiedział: "wszyscy Azjaci nie mają poszanowania dla prawa". Imię i nazwisko (niestety nie
pamiętam) określiłby sposób wyrobienia sobie opinii Wacława o Azjatach jako zjawisko:
...................................
Plik z chomika:
Chomikarkaa
Inne pliki z tego folderu:

pytania na kolokwium z psychologii społecznej.doc (38 KB)
Inne foldery tego chomika:

Alkoholizm
Avon
Diagnoza psychologiczna
diagnoza psychologicznaa
Etyka zawodu psychologa




Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download