analiza finansowa - Biblioteka PWSZ w Nysie

advertisement
ANALIZA FINANSOWA
1. ANALIZA działalności i rozwoju przedsiębiorstwa / Anna Skowronek-Mielczarek,
Zdzisław Leszczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 324 s. :
schem., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn. 21548 – 21553
6 egz.
2. Analiza działalności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie
lubuskim/ Andrzej Łączak.- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.
Sygnatura: 27262
1 egz.
3. ANALIZA ekonomiczna przedsiębiorstwa / Jan Duraj. - Warszawa : Państwowe Wydaw.
Ekonomiczne, 1993. - 192, [4] s. : tab.,wykr. ; 21 cm
Sygn. 9905
1 egz.
4. ANALIZA ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan
Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski, Bolesław Wersty. - Wyd. 5 popr. i uzup. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. 448 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 2515
1 egz.
5. ANALIZA ekonomiczna w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski, Ryszard Borowiecki, Jan
Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski, Bolesław Wersty. - Wyd. 2 uzup. i zaktual.
- Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1995. 448 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 8982
1 egz.
6. ANALIZA ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Magdalena Jerzemowska; Michał
Ajdacki [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 383 s. : schem.,
tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 9575 – 9577
3 egz.
7. ANALIZA ekonomiczna w przedsiębiorstwie / red. Magdalena Jerzemowska; Michał
Ajdacki [et al.]. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 383 s.
: schem., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn. 21540 – 21547
8 egz.
8. ANALIZA ekonomiczno-finansowa spółki / Zdzisław Leszczyński, Anna SkowronekMielczarek. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 415 s. : schem., tab.,
wykr. ; 21 cm
Sygn. 7474
1 egz.
9. ANALIZA ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym / Grzegorz Gołębiowski,
Agnieszka Tłaczała. - Warszawa : Difin, 2005. - 222 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
Sygn. 13487 – 13488
2 egz.
10. ANALIZA ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym / Grzegorz Gołębiowski,
Agnieszka Tłaczała. - dodr.. - Warszawa : Difin, 2006. - 222 s. : rys., schem., tab., wykr. ;
23 cm
Sygn. 16464 – 16465
2 egz.
11. ANALIZA finansowa / Tadeusz Dudycz. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000. - 150 s. : schem., tab., wykr. ;
24 cm
Sygn. 9904
1 egz.
12. ANALIZA finansowa banku / Adam Kopiński. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2008. - 176 s. : schem., tab. ; 24 cm
Sygn. 21953 – 21962
10 egz.
13. ANALIZA finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw /
Wanda J. Pazio. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2002. - 295 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Zarządzanie i
Marketing - Politechnika Warszawska)
Sygn. 7530 – 7532
3 egz.
14. ANALIZA finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw /
Wanda J. Pazio. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. 295 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Zarządzanie i Marketing - Politechnika
Warszawska)
Sygn. 9033
1 egz.
15. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz
Dudycz.- Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 2011.
Sygnatura: 34156 , 34157 , 34158 , 34159
4 egz.
16. Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.) [et al.].- Warszawa :
Difin, 2014.
Sygnatura: 34838 , 34839 , 34840 , 34841
4 egz.
17. ANALIZA finansowa przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski. - Warszawa : Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1993. - V, 489, [7] s. : schem., tab., wykr. ; 23 cm . (Rachunkowość)
Sygn. 9707
1 egz.
18. Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014.
Sygnatura: 34054 , 34055 , 34056 , 34057
4 egz.
19. ANALIZA finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem : założenia i metody w
warunkach gospodarki rynkowej / Marian Walczak; Finans-Servis. Zespół Doradców
Finansowo-Księgowych w Warszawie. - Warszawa : Finans-Servis. Zespół Doradców
Finansowo-Księgowych, 1994. - 213 s. : schem., tab., wykr ; 20 cm
Sygn. 9939 – 9941
3 egz.
20. ANALIZA finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. - 174, [2] s. : rys., schem., tabl ;
24 cm
Sygn. 8987
1 egz.
21. ANALIZA finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 208, [4] s. : 3 rys., schem., tabl ; 24 cm
Sygn. 1718 , 2564 , 4413 , 3097 - 3102 , 2630 - 2631 , 2472 – 2473
13 egz.
22. ANALIZA finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 213 s. : 3 rys., schem., tabl. ; 24 cm
Sygn. 15506 – 15507
2 egz.
23. Analiza finansowa z zastosowaniem Excel`a / Conrad Carlberg ; [tł. Przemysław
Gniewek].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza LT&P, cop. 1995.
Sygnatura: 11284 , 11285
2 egz.
24. ANALIZA fundamentalna / John C. Ritchie; tł. z ang. Jarosław Sobkowiak, Aneta
Wynimko, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : WIG Press, 1997. - XIV, 358, [5] s. : 1 rys.,
1 schem., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn. 15935 – 15938
4 egz.
25. ANALIZA fundamentalna i techniczna / Mariusz Czekała. - Wrocław : Wydaw. Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 194 s. : tab., wykr ; 24 cm . - (Rynek
Kapitałowy)
Sygn. 9070 – 9092
23 egz.
26. ANALIZA i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie / Sławomir Nahotko. - Bydgoszcz :
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Oficyna Wydawnicza Ośrodka
Postępu Organizacyjnego, 1998. - 305 s. : rys., tab., wykr ; 20 cm . - (Biblioteka
Menedżera i Służby Pracowniczej ; Z. 103/98)
Sygn. 4378
1 egz.
27. Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych : z zastosowaniem arkusza
kalkulacyjnego Excel / Tomasz Krawczyk.- Warszawa : CeDeWu, 2014.
Sygnatura: 36491
1 egz.
28. ANALIZA inwestycji i zarządzanie portfelem / Frank K. Reilly, Keith C. Brown; red. i tł. z
ang. Alojzy Z. Nowak; tł. z ang. Beata Pułaska-Turyna [et al.] Analiza inwestycji i
zarządzanie portfelem. T. 2 / Frank K. Reilly, Keith C. Brown; red. i tł. z ang. Alojzy Z.
Nowak; tł. z ang. Beata Pułaska-Turyna [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2001. - 728 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 3624 , 7297, 16876 – 16877
4 egz.
29. ANALIZA inwestycji i zarządzanie portfelem / Frank K. Reilly, Keith C. Brown; red. i tł. z
ang. Alojzy Z. Nowak; tł. z ang. Beata Pułaska-Turyna [et al.] Analiza inwestycji i
zarządzanie portfelem. T. 1 / Frank K. Reilly, Keith C. Brown; red. i tł. z ang. Alojzy Z.
Nowak; tł. z ang. Beata Pułaska-Turyna [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2001. - 664 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 3623 , 7296, 16874 – 16875
4 egz.
30. ANALIZA kosztów firmy / Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2000. - 193, [3] s.: tabl., wykr. ; 24 cm
Sygn. 1719 , 2632 - 2633 , 2502 - 2504 , 3152 - 3156 , 2982 - 2983 , 2470 – 2471
15 egz.
31. Analiza kosztów i wyniku finansowego / Roman Niemczyk.- Gdańsk : Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002.
Sygnatura: 9920
1 egz.
32. ANALIZA sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2005. - 267 s. : schem., tab ; 24 cm
Sygn. 11826 – 11827, 12776, 12777
4 egz.
33. ANALIZA sprawozdań finansowych / Edward Nowak. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 278 s. : schem., tab. ; 24 cm
Sygn. 25761 – 25766
6 egz.
34. Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak.- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.
Sygnatura: 35430 , 35431 , 35432 , 35433
4 egz.
35. ANALIZA sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (W
OPRACOWANIU) / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 167 s.: wykr., err. ; 24 cm . - (Podręczniki Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego)
1 egz.
36. ANALIZA techniczna rynków finansowych / John J. Murphy ; tł. z ang. Wojciech Madej. Warszawa : WIG Press : Gazeta Giełdy "Parkiet", 1999. - XXX, 547, [4] s.: rys., wykr. ;
25 cm
Sygn. 9919
1 egz.
37. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw - wybrane elementy / Aneta Ejsmont,
Dorota Ostrowska.- Suwałki : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika, 2011.
Sygnatura: 33835 , 33836
2 egz.
38. Bond markets, analysis and strategies / Frank J. Fabozzi.- 3rd ed.- Upper Saddle River
NJ : Prentice-Hall International, 1996.
Sygnatura: 10885
1 egz.
39. Business valuation : using financial analysis to measure a company's value / Guy
Parmentier and Bart Cuypers.- 2 ed.- Cambridge [etc.]: Intersentia, cop. 2015.
Sygnatura: 36188
1 egz.
40. CENA i czas : zarys metod analizy technicznej / Ed Gately; tł. z ang. Wojciech Madej. Warszwa : WIG Press, 1999. - XIII, [1], 142 s. : rys., tab., wykr ; 25 cm. - (Biblioteka
Inwestora)
Sygn. 9910
1 egz.
41. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie : problemy i zadania / Anna Motylska-Kuźma,
Joanna Wieprow.- Warszawa : Difin, 2013.
Sygnatura: 34104 , 34105 , 34106 , 34107
4 egz.
42. DYNAMIKA wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców : zasady i praktyka analizy
wartości strategicznej / Roger W. Mills; tł. z ang. Aleksandra Pawelska. - Gdańsk :
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 294, [2] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 13135 – 13138
4 egz.
43. DYWERSYFIKACJA ryzyka na polskim rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński,
Małgorzata Łuniewska. - Warszawa : Placet, 2004. - 278, [1] s. : schem., tab., tabl., wykr
; 24 cm
Sygn. 10725 – 10728
4 egz.
44. EKONOMETRIA finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 132 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . (FFF. Inwestycje - Wydaw. Naukowe PWN)
Sygn. 22194 – 22203
10 egz.
45. EKONOMIA menedżerska / William F. Samuelson, Stephen G. Marks ; red. nauk. tł.
Ryszard Rapacki ; tł. z ang. Bogusław Czarny [et al.]. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2009. - 928 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
Sygn. 23980 – 23989
10 egz.
46. Finansowanie przedsiębiorstwa : strategie i instrumenty / Aleksandra Duliniec.- Wyd. 2
zm.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
Sygnatura: 32939 , 32940 , 32941 , 32942
4 egz.
47. FORECASTING financial markets : the psychology of successful investing / Tony Plummer. - 5
ed. paperback. - London ; Philadelphia : Kogan Page, 2008. - XIII, [1], 415 s. : rys., schem.,
tab., wykr. ; 24 cm
Sygn. 23285 – 23288
4 egz.
48. FUNDAMENTALNY portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy
portfelowej / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. 200, [4] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 1725 , 9055 , 5824 - 5825 , 3640 , 2644 – 2645
7 egz.
49. INWESTOWANIE w wartość : klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla
każdego / Janet Lowe; tł. z ang. Artur Migdał, Marcin Sieczyk. - Warszawa : K.E. Liber,
1999. - [2], XII, 190 s. : tab ; 24 cm . - (Inwestowanie)
Sygn. 9917
1 egz.
50. Marketing a podatki dochodowe i VAT 2015 : reprezentacja, reklama, sponsoring,
promocja / Rafał Styczyński.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2015.
Sygnatura: 35885 , 35919 , 35920 , 35921
4 egz.
51. Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski,
Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj.- Warszawa : Difin, 2010.
Sygnatura: 32483 , 32484 , 32485 , 32486
4 egz.
52. METODY analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego (W
OPRACOWANIU) / Grzegorz Rogowski. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej,
1998. - 221 s. : rys., wykr ; 24 cm
1 egz.
53. Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria
Sierpińska, Tomasz Jachna.- Wyd. 1, dodr. 1.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, dr. 2008.
(FFF. Przedsiębiorstwo)
Sygnatura: 32903 , 32904 , 32905 , 32906
4 egz.
54. OCENA ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego /
Małgorzata Zaleska. - Wyd. 2 dodr.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna
Wydawnicza, 2005. - 164 s. : tab. ; 24 cm
Sygn. 25804 – 25807
4 egz.
55. PLANOWANIE finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Pluta. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 246, [2] s. : tab., wykr. ; 20 cm
Sygn. 10661 – 10662
2 egz.
56. PLANOWANIE finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Pluta. - Wyd. 2 zm. - Warszawa
: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 280, [4] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 20 cm
Sygn. 6017 , 7316 , 21963 - 21968
8 egz.
57. PODSTAWY analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2002. - 253, [3] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
Sygn. 2466 - 2467 , 9782 - 9783 , 7435 , 3079 - 3081 , 695
9 egz.
58. PODSTAWY analizy finansowej przedsiębiorstwa / Dariusz W. Olszewski. - Warszawa :
Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1994. - 118 s., [1] k. tabl. złoż.: tab. ; 21
cm . - (Przewodnik Finansowo-Bankowy)
Sygn. 10660
1 egz.
59. PROGNOZOWANIE w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 291 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
Sygn. 11502
1 egz.
60. PROGNOZOWANIE w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. Wyd. 3 zm.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Wolters Kluwer, 2006. - 304 s. : schem.,
tab., wykr. ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
Sygn. 17463 – 17467
5 egz.
61. PROSPEKTYWNA analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 234, [2] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 2655 - 2656
2 egz.
62. Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów / red. naukowa Bożena Nadolna.Warszawa : Difin, 2012.
(Vademecum Rachunkowości)
Sygnatura: 34782 , 34783 , 34784 , 34785 , 35047
5 egz.
63. Rachunkowość komputerowa : sprawozdawczość elektroniczna / pod red. Anny
Kasperowicz ; aut. poszczególnych rozdz. Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Robert
Kowalak.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
Sygnatura: 36500
1 egz.
64. RYNKI i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje / Francesca Taylor; tł. z ang.
Mirosław Raczyński. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. 356 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Rynki Finansowe)
Sygn. 9418 – 9419
2 egz.
65. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów
rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha
Więcława ; [aut.: Gertruda Krystyna Świderska et al.].- Wyd. 2 rozsz., (dodr.), [stan
prawny na 31 marca 2012 roku].- Warszawa : MAC Consulting : "Difin", 2012.
Sygnatura: 34778 , 34779 , 34780 , 34781
4 egz.
66. Sprawozdawczość i analiza finansowa banku / Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Ewa
Worobiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.- Wyd. 3 rozsz. i zaktual. wg stanu na
dzień 1.01.2008 r.- Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
2008.
Sygnatura: 31026
1 egz.
67. STRATEGIA przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym /
John Ellis, David Williams; tł. z ang. Zbigniew Nowak, Janusz Dziwota; Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, 1997. - [2], 430 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 9958 – 9960
3 egz.
68. STRATEGIE inwestycyjne : jak zwyciężać w grze skazanej na przegraną / Charles D.
Ellis; tł. z ang. Joanna Zdrojewska. - Warszawa : K.E. Liber, 1996. - XII, [2], 130 s. : wykr
; 21 cm . - (Inwestowanie)
Sygn. 9956 – 9957
2 egz.
69. SZTUKA inwestowania : analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie
ryzykiem na GPW / Paweł Perz. - Warszawa : K.E. Liber, 2008. - 207 s. : schem., tab.,
wykr. ; 24 cm
Sygn. 20770 – 20775
6 egz.
70. TECHNIKI analizy finansowej / Erich A. Helfert; tł. z ang. Jarosław Sawicki. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 639 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
Sygn. 5485 , 9784 , 7007 , 8882
4 egz.
71. Techniques of financial analysis : a practical guide to managing and measuring business
performance / Erich A. Helfert.- 8 ed.- Burr Ridge : Irwin, 1994.
Sygnatura: 10838
1 egz.
72. TEORIA fal Elliotta / Alfred J. Frost, Robert R. Prechter; tł. z ang. Wojciech Madej,
Krzysztof Środa. - Warszawa : WIG Press, 1995. - XVI, 278 s. : fot., rys., 2 schem., 1
tabl., wykr ; 25 cm
Sygn. 9961 – 9963
3 egz.
73. The art of company valuation and financial statement analysis : a value investor's guide
with real-life case studies / Nicolas Schmidlin.- Chichester : John Wiley & Sons, cop.
2014.
(Wiley Finance Series)
Sygnatura: 36187
1 egz.
74. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego / red. nauk.
Grażyna Trzpiot ; aut.: Alicja Ganczarek-Gamrot [et al.].- Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
Sygnatura: 27983 , 27984 , 27985 , 27986 , 27987 , 27988
6 egz.
75. WSTĘP do analizy papierów wartościowych / Peter J. Klein; tł. z ang. Piotr Grauer,
Jakub Kluziński. - Warszawa : K.E. Liber, 1999. - [6], 283 s. : 1 schem., tab., tabl., wykr ;
24 cm . - (Inwestowanie)
Sygn. 7621 – 7622
2 egz.
76. ZARZĄDZANIE nowoczesnym bankiem w okresie zmian / Diana McNaughton
Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. T. 2. Analiza sprawozdań
finansowych / Chris J. Baltrop, Diana McNaughton; tł. z ang. Zofia Całka [et al.]. Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 1995. - 244, [1] s. : tab ; 24 cm
Sygn. 12135 , 12139 , 12141 , 12137
4 egz.
77. ZARZĄDZANIE przez wartość : firma z perspektywy interesów właścicielskich / Michał
Michalski. - Warszawa : WIG-Press, 2001. - XXV, [1], 191 s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm
. - (Finanse i Przedsiębiorstwo)
Sygn. 9974 – 9975
2 egz.
78. ZASADY analizy finansowej w praktyce : przykłady i zadania / Tadeusz Waśniewski,
Wanda Skoczylas ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1994. - 384 s.: schem., tab., wykr. ; 23 cm . (Rachunkowość)
Sygn. 9708 – 9709
2 egz.
Download