WZÓR ŻYCIORYSU (po wypełnieniu tego formularza nie ma

advertisement
WZÓR ŻYCIORYSU
(po wypełnieniu tego formularza nie ma konieczności wysyłania dodatkowego CV)
ŻYCIORYS
Stanowisko: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Informatyki
nr ref.: SS/GS/BI/1/08/12
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Adres zamieszkania
telefon
e-mail
1. Wykształcenie, z tytułem zawodowym np.: mgr, inż. (tabelę można dodatkowo powielać w
zależności od potrzeb):
Nazwa uczelni, nazwa wydziału
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
Nazwa uczelni, nazwa wydziału
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
Nazwa szkoły średniej
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Profil
2. Obecne stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Liczba lat/miesięcy pracy w obecnej firmie: ……………………………………………………………………………………
4. Przebieg pracy zawodowej (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb):
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Miasto
Nazwa pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Zakres obowiązków
1
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Miasto
Nazwa pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Zakres obowiązków
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Miasto
Nazwa pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Zakres obowiązków
5. Doświadczenie zawodowe (minimum 3 letnie ) w programowaniu z wykorzystaniem PHP i/lub
Java, (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb):
stanowisko
Nazwa pracodawcy
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zakres obowiązków
stanowisko
Nazwa pracodawcy
od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)
Zakres obowiązków
6. Znajomość UML oraz metod obiektowego modelowania i analizy (proszę o zakreślenie właściwej
odpowiedzi):
tak
nie
7. Znajomości technologii internetowych (HTTP, HTML, CSS, AJAX, XML) (proszę o zakreślenie
właściwej odpowiedzi):
tak
nie
8. Znajomość systemów baz danych, ze szczególnym naciskiem na MySQL i MS SQL (proszę o
zakreślenie właściwej odpowiedzi):
tak
nie
9. Znajomość co najmniej jednego z systemów wersjonowania (proszę o zakreślenie właściwej
odpowiedzi):
tak
nie
2
10. Praktyczna znajomość nowoczesnych framework-ów dla aplikacji internetowych oraz wzorców
projektowych i architektonicznych (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi):
tak
nie
11. Umiejętność pisania dokumentacji (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi):
tak
nie
12. Poziom znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji
technicznej i oprogramowania (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi):
tak
nie
13. Podstawowy poziom znajomości zagadnień z zakresu (proszę o zakreślenie właściwych
odpowiedzi): :
a) architektury wydajnych aplikacji internetowych na platformie LAMP,
tak nie
b) umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń, tak nie
c) rozwiązań BI,
tak nie
14. Poziom znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym:
tak
nie
15. Inne (dodatkowe informacje):
3
Download