Air Source - Pompy ciepła CTC

advertisement
Pompy ciepła
powietrze-woda
Kompresor Scroll
Jak działa pompa ciepła
Komponenty
Kompresor
Parownik
Skraplacz
Zawór
rozprężny
Parownik
• Ciecz  Gaz
• Do przejścia w stan gazowy
dostarczamy ciepło z:
Ziemi - solanka
Powietrza (wentylator)
Skraplacz
• Gaz  Ciecz
• Odbieramy ciepło
wodą z układu grzewczego
poprzez płytowy wymiennik
ciepła
Kompresor
• Niskie ciśnienie, niska temp.
Wysokie ciśnienie, wysoka temp.
• przykład – pompa rowerowa
(pompa grzeje się przy podnoszeniu
ciśnienia w kole)
Zawór rozprężny
• Wysokie ciśnienie Niskie ciśnienie
– Konieczny do dobrego odparowania
• Obniżenie ciśnienia
Expansion
• Przykład - dezodorant
• Czynnik jest gotowy do ponownego odparowania
Cykl
NISKIE CIŚNIENIE
WYSOKIE CIŚNIENIE
GAZ
GAZ
CIECZ
CIECZ
NISKIE CIŚNIENIE
WYSOKIE CIŚNIENIE
Przykład z życia
• EcoPart
20 bar 100ºC
EcoPart 3 bar -1ºC
48ºC
Zasilanie układu
40ºC
Powrót z układu
Solanka+2ºC
Solanka -1ºC
47ºC
EcoPart -7ºC
Przykład z zycia
• EcoAir
20 bar 100ºC
48ºC
EcoAir 1 bar -25ºC
Temp. zewnętrz.-15ºC
40ºC
47ºC
EcoAir -32ºC
Ciepło
zasilanie
Ciepło
powrót
Podzespoły
Kompresor
• W pompie ciepła (EcoAir)
Parownik
powietrze/woda
Skraplacz
Zawór rozprężny
Odszranianie
• EcoAir
• Sprawdzenie 1x /godzinę
• Temp na parowniku +2ºC
• Max 10 min.
ZŁE ODSZRANIANIE
Elektroniczne odszranianie
• Najnowsz EcoAir – Elektroniczne odszranianie
(od EA110)
Czujniki na parowniku. WL/WYL
– Odszranianie - start 2 stC
– Stop 10 stC na obu czujnikach
• W kontrolerze pompy ciepła
Odszranianie
• Niebezpieczeństwo
w zimie
• Gdzie podziewa się woda?
Instalacja
• Przygotowanie gruntu
• Dostępne akcesoria
Instalacja
• Taca ociekowa
• Numer zamówieniowy
582 455 301
Instalacja
• EcoAir w garażu??
Instalacja przepływ powietrza
• Przepływ powietrza
• EcoAir 110 = 3000 m3/h
• EcoAir 120 = 7000 m3/h
• W 1 godz.=zużywa powietrze z pomieszczenia> 1000m2
Przepływ wody
• Respect the flow
• Power of heatpump
P=
𝑄𝑣 𝑥 3600 .𝛥𝑇
1000
Możliwości podłączenia
System combination
CTC EcoEl
• Widok wewnątrz
• Miedź – 10 metrów
• Świetna wymiana ciepła z dużą
powierzchnią
 Przepływ turbulencyjny
• Stal nierdzewna  20 m
Schemat
• EcoAir + EcoEl
Zalety
Inny system
Zmienna temperatura
Konieczny przepływ w
instalacji
Brak głowic
termostatycznych
Alternatywne grzanie
CWU
CTC EcoEl
Stała temperatura
Niezależny przepływ w
instalacji grzewczej
Głowice termostatyczne
- OK
Równoległe
podgrzewanie CWU
Brak szumów w
instalacji c.o.
Inteligencja w zaworze
• Zawór mieszający 4-drogowy
1
R
1
R
2
2
Zawór mieszający
• wysoki komfort cieplny
40
CTC EcoEl / EcoHeat
Inny system
–10
0
+10
Średnice rur
¾ ‘’ - DN22 < 5 m
1 ‘’ - DN 28 > 5 m
AE 115 - DN32
AE 120 - DN40
Podłączenia
• EcoAir + EcoZenith
Dobór pompy ciepła
• Pytania do klienta
– Jaki jest system grzewczy?
• Podłogowy 35˚C
• Nowoczesne grzejniki 45˚C
• Stary system 55 do 60˚C
– Typ źródła ciepła?
• Powietrze
• Ziemia? Wymiennik poziomy, czy pionowy
– Jakie jest zapotrzebowanie cieplne budynku?
• Znane w kW lub na podstawie wcześniejszego zużycia w kWh?
• Nieznane  wyliczamy
Dobór pompy ciepła
• System mono, czy biwalentny?
• Jaka jest teraz max temp. zasilania c.o.?
• Dotychczasowe zapotrzebowanie? (olej gaz elekt)
• Ciepła Woda Użytkowa? Tak, nie , Ile osób?
• 1 lub 2 obiegi grzewcze?
Dobór pompy ciepła
• Obliczamy ?
– Powierzchnia (100 m2)
– Rok budowy budynku
• Otrzymujemy maksymalne zapotrzebowanie cieplne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards