Oferta Diagnostyczna

advertisement
Oferta Diagnostyczna
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych IMW
w Lublinie wykonuje badania serologiczne w kierunku grzybic płuc,
chorób z grupy alveolitis allergica, brucelozy i gorączki Q:
Alveolitis allergica
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) jest określeniem grupy chorób układu
oddechowego wywołanych powtarzaną wziewną ekspozycją na pyły organiczne, z następowym uczuleniem
na zawarte w nich składniki.
Odczyn precypitacji w żelu w kierunku alveolitis allergica z antygenami grzybowymi, bakteryjnymi
i zwierzęcymi występującymi w pyłach organicznych.
Panel dla dzieci:
Panel dla dorosłych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni)
Streptomyces albus
Erwinia herbicola
Acinetobacter calcoaceticus
Penicillium spp.
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
Białko kurze
Białko kacze
Białko gołębie
Białko królicze
Białko baranie
•
Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni)
Thermoactinomyces vulgaris
Streptomyces albus
Arthrobacter globiformis
Erwinia herbicola
Acinetobacter calcoaceticus
Penicillium spp.
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
Białko kurze
Białko kacze
Białko baranie
Inne grzyby w zależności od wywiadu
Inne białka (świńskie, bydlęce, końskie)
w zależności od wywiadu
Kurz zbożowy w zależności od wywiadu
Cena wykonania panelu badań: 140 zł
Czas oczekiwania: 1 miesiąc
Materiał biologiczny: surowica krwi - 4ml
Grzybica płuc
Grzybica płuc to groźna choroba wywoływana przez inhalacje zarodnikami grzybów. Wśród
objawów można wymienić: skrócony oddech, bóle w klatce piersiowej, świsty czy nieprawidłowe szmery
podczas oddychania, ogólne zmęczenie, a także gorączkę.
Odczyn precypitacji w żelu w kierunku grzybic płuc i alergii na grzyby z antygenami:
• Aspergillus fumigatus
• Candida albicans
• Penicillium spp.
• Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni)
• Erwinia herbicola
• Białko kurze
Cena wykonania panelu badań: 120 zł
Czas oczekiwania: 1 miesiąc
Materiał biologiczny: surowica krwi - 4ml
Bruceloza
Przewlekła choroba odzwierzęca, wywoływana przez bakterie z rodzaju Brucella. Ludzie ulegają
zakażeniu poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami, ich wydalinami, wydzielinami,
wdychaniem skażonego bakteriami aerozolu lub skażonymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Objawy
choroby u człowieka to: osłabienie, bóle mięśniowe, gorączka. Dodatkowo mogą wystąpić: bóle głowy, bóle
stawów, dolegliwości sercowe, zaburzenia psychiczne, utrata słuchu, bóle jąder, wysypki skórne.
Nieleczona choroba może prowadzić do powikłań takich jak: zapalenie wsierdzia, zapalenie opon
mózgowych i mózgu, zapalenie szpiku kostnego.
Nieleczona bruceloza ostra może przekształcić się w formę przewlekłą, bądź też może prowadzić do
zgonu. Właściwa terapia antybiotykowa jest zwykle skuteczna. Badanie serologiczne pozwala na wykrycie
zakażenia bakterią Brucella.
Cena badania:
trzy odczyny – 90 zł (odczyn aglutynacji Wrighta, odczyn koaglutynacji, odczyn wiązania
dopełniacza)
cztery odczyny – 120 zł (dodatkowo odczyn aglutynacji z 2-merkaptoetanolem w przypadku gdy
odczyn aglutynacji Wrighta wypadnie dodatnio)
Czas oczekiwania: od 1 tygodnia do 1 miesiąca (w zależności od ilości prób)
Materiał biologiczny: surowica z krwi pobranej na skrzep – 2 ml
Gorączka Q
Wywoływana przez drobnoustrój Coxiella burnetii, którego naturalnym rezerwuarem są kleszcze
i gryzonie. Do zakażenia Coxiella burnetii u ludzi dochodzi najczęściej przez wdychanie skażonego
aerozolu. Drogami zakażenia są również błony śluzowe, przewód pokarmowy, uszkodzony naskórek.
Choroba może przybierać gwałtowny przebieg z wysoką gorączką, zaburzeniami układu oddechowego (np.
atypowym zapaleniem płuc), silnym bólem głowy ze światłowstrętem, bólami mięśni, objawami
grypopodobnymi. Czasem choroba przybiera formę przewlekłą, doprowadzając do zmian w zastawkach
serca, zapalenia wsierdzia, przewlekłego zapalenia wątroby i zaburzeń w funkcjonowaniu innych organów.
W leczeniu ostrej postaci gorączki Q, odpowiednia terapia antybiotykowa jest skuteczna. Badanie
serologiczne pozwala na wykrycie zakażenia bakterią Coxiella.
Cena badania: 90 zł - metoda immunofluorescencji pośredniej (IFA)
Czas oczekiwania: od 1 tygodnia do 1 miesiąca (w zależności od ilości prób)
Materiał biologiczny: surowica z krwi pobranej na skrzep – 2 ml
Download