GLEBA

advertisement
GEOCHEMIA ŚRODOWISK
Sprawozdanie
Nazwa zbiornika: ...........................................
OSAD
absorbancja
A330 nm
-
substancje
HS
mg/l
DOC
mgC/l
humusowe
rozpuszczony
węgiel org.
uwodnienie
U
%
zawartość
materii org.
odczyn
P
%
pH
-
przewodnictwo

S/cm
barwa
WODA
X
mg Pt/l
absorbancja
A330 nm
-
substancje
humusowe
rozpuszczony
węgiel org.
odczyn
HS
mg/l
DOC
mgC/l
pH
-
przewodnictwo

S/cm
wapń
Ca
mg/l
Właściwości wody:
Właściwości osadu:
Geochemia zbiornika w kształtowaniu roślinności wodnej:
Gatunki roślin, które potencjalnie mogą występować w zbiorniku o stwierdzonej hydrochemii:
Studenci:.........................................
Data:...........................
Download