3181 Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDG1…

advertisement
3
RDG100/RDG110
RDG140/RDG160
RDG100T
181
RDG100T/H
Pomieszczeniowe
regulatory temperatury
RDG1…
Z wyświetlaczem, do montażu naściennego
do klimakonwektorów (fancoil)
do instalacji ogrzewania / chłodzenia
do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)

RDG100.. zasilanie 230 V AC, wyjścia sterujące: ON/OFF, PWM
i 3-stawne, wyjście sterujące dla wentylatora 1- lub 3- biegowego

RDG110 zasilanie 230 V AC, wyjścia sterujące: przekaźnikowe ON/OFF
(SPDT), wyjście sterujące dla wentylatora 1- lub 3- biegowego

RDG140 zasilanie 24 V AC, wyjścia sterujące: 0…10 V DC, wyjście sterujące
dla wentylatora 1- lub 3- biegowego

RDG160 zasilanie 24 V AC, wyjścia sterujące: 0…10 V DC, wyjście sterujące
0…10 V DC dla wentylatora z ECM (z silnikiem komutowanym elektronicznie)

Tryby pracy regulatorów: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

Biegi wentylatora załączane automatycznie lub ręcznie

Trzy wejścia wielofunkcyjne, m.in. dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury

Wybór aplikacji i rodzaju sygnałów sterujących poprzez przełączniki DIP oraz
możliwość ustawienia parametrów instalacji i regulacji

Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

Podświetlenie ekranu
Dodatkowe właściwości regulatora RDG100T i RDG100T/H:
 Zdalne sterowanie (podczerwień)
 Programowalny, z możliwością ustawienia 8 programów czasowych (możliwość
ustawienia czasu trwania trybów Komfort i Ekonomiczny dla całego tygodnia)
N3181pl
30 kwietnia 2012
Building Technologies
Przeznaczenie
Pomieszczeniowe regulatory temperatury linii RDG1… przeznaczone są do:
Klimakonwektorów (sygnał sterujący ON/OFF lub modulowany):
 2-rurowych
 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną
 2-rurowych wraz z grzejnikiem / ogrzewaniem podłogowym
 4-rurowych
 4-rurowych z nagrzewnicą elektryczną
 z 2-etapowym ogrzewaniem / chłodzeniem
Instalacji uniwersalnych (sygnał sterujący ON/OFF lub modulowany):
 sufitów chłodzących / grzewczych
 sufitów chłodzących / grzewczych z nagrzewnicą elektryczną
 sufitów chłodzących / grzewczych wraz z grzejnikiem / ogrzewaniem podłogowym
 sufitów chłodzących / grzewczych z 2-etapowym ogrzewaniem / chłodzeniem
Sprężarek pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem (DX):
 1-stopniowych do ogrzewania / chłodzenia
 1-stopniowych do ogrzewania / chłodzenia z nagrzewnicą elektryczną
 1-stopniowych do ogrzewania / chłodzenia wraz z grzejnikiem / ogrzewaniem podłogowym
 1-stopniowych do ogrzewania i chłodzenia z zaworem rewersyjnym
 2-stopniowych do ogrzewania / chłodzenia
Funkcje
 Utrzymanie żądanej temperatury w pomieszczeniu dzięki wbudowanemu lub wyniesionemu czujnikowi temperatury lub czujnikowi temperatury powietrza powrotnego
oraz sterowaniu siłownikami zaworów i urządzeń ogrzewania / chłodzenia oraz –
w aplikacjach z klimakonwektorami – sterowaniu pracą wentylatora
 Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie
 Wybór aplikacji oraz rodzaju sygnału sterującego poprzez przełączniki DIP
 Wybór trybu pracy przyciskiem na regulatorze
 Sygnał sterujący dla wentylatora 1- lub 3-biegowego lub z ECM
 Wyświetlanie bieżącej temperatury w pomieszczeniu lub nastawy w °C lub/i °F
 Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej
 Blokada klawiatury (automatyczna lub ręczna)
 3 wielofunkcyjne wejścia do wyboru dla:
– przełącznika trybu pracy (styk karty magnetycznej, okna, itd.)
– czujnika automatycznie przełączającego między ogrzewaniem / chłodzeniem
– przełącznika funkcji ogrzewanie / chłodzenie
– czujnika wyniesionego lub czujnika temperatury powietrza powrotnego
– czujnika punktu rosy
– załączenia / wyłączenia nagrzewnicy elektrycznej
– wejście błędu
 Zaawansowane funkcje regulacji wentylatora: wybór pracy zależnie od opcji ogrzewanie/chłodzenie, wentylator aktywny lub nie – zależnie od aplikacji, opóźnienie startu w systemie z regulacją ON/OFF, okresowe załączanie, opóźnienie wyłączenia
wentylatora dla ochrony nagrzewnicy elektrycznej, utrzymanie pracy każdego biegu
przez określony czas (nastawialny)
 Przypomnienie o czyszczeniu filtrów wentylatora
 Funkcja obiegu czynnika i kontroli jego temperatury w aplikacji z 2-drogowym zaworem i automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
 Ograniczenie maksymalnej temperatury dla ogrzewania podłogowego
 Powtórne załadowanie ustawień fabrycznych
 Możliwość nastawienia programu tygodniowego z 8 programami czasowymi do przełączania między trybem Komfort i Ekonomiczny (RDG100T i RDG100T/H)
 Zdalne sterowanie (RDG100T i RDG100T/H)
2/12
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181pl
30 kwietnia 2012
Zastosowanie
Wybór aplikacji odbywa się poprzez odpowiednie nastawienie przełączników DIP (1, 2
i 3), które znajdują się z tyłu regulatora. W zależności od typu regulatora do dyspozycji
są sygnały sterujące ON/OFF lub modulowane.
Zastosowanie
Przełącznik DIP
ON/OFF, PWM, 3-stawny
Ogrzewanie lub chłodzenie
Sufit chłodzący / grzejący

1-stopniowa sprężarka
RDG100…
T
Klimakonwektor 2-rurowy

Regulator
B2
T

Sygnał sterujący (wyjściowy)
(B1)
ON
ON/OFF (SPDT)
RDG110
DC 0..10 V
RDG140
DC 0..10 V 2)
RDG160
Y1
OFF
M1
1)
1
2
3
4
5
T
(B1)
Ogrzewanie lub chłodzenie
z nagrzewnicą pomocniczą



ON/OFF, PWM, 3-stawny
T
Klimakonwektor 2-rurowy
z nagrzewnicą elektryczną
T
(B1)
Y1
Sufit chłodzący / grzejący
i nagrzewnica elektryczna

ON/OFF (SPDT)
ON
1
2
3
4
5
T
(B1)
Uwaga: sygnał modulowany do
nagrzewnicy elektrycznej
Uwaga: sygnał modulowany do
nagrzewnicy elektrycznej
RDG160
ON/OFF, PWM, 3-stawny
RDG100…
B2
T
T
(B1)
ON
Y1
Klimakonwektor 2-rurowy i
grzejnik / ogrzewanie podłogowe
ON/OFF (SPDT)
RDG110
DC 0..10 V
RDG140
DC 0..10 V 2)
RDG160
OFF
M1
1
2
3
4
5
T
(B1)
YR
Ogrzewanie i chłodzenie
ON/OFF, PWM, 3-stawny

Klimakonwektor 4-rurowy

Sufit chłodzący i grzejnik

1-stopniowa sprężarka
1)

1-stopniowa sprężarka wraz
1)
z zaworem rewersyjnym
RDG140
DC 0..10 V 2)
1-stopniowa sprężarka
1)
i nagrzewnica elektryczna
Sufit chłodzący / grzejący i
grzejnik / ogrzewanie podłogowe
RDG110
DC 0..10 V
OFF
M1
Ogrzewanie lub chłodzenie wraz z
grzejnikiem lub ogrzewaniem
podłogowym

RDG100…
B2 E1
RDG100…
T
Y2
(B1)
ON
ON/OFF (SPDT)
RDG110
DC 0..10 V
RDG140
DC 0..10 V 2)
RDG160
Y1
OFF
M1
1
2
3
4
5
T
(B1)
YE
Ogrzewanie i chłodzenie
z nagrzewnicą pomocniczą

Y2
T
(B1)
Klimakonwektor 4-rurowy
z nagrzewnicą elektryczną
2-etapowe ogrzewanie lub
chłodzenie
klimakonwektor

sufit chłodzący / grzejący

2-stopniowa sprężarka
OFF
M1
1
2
3
4
ON/OFF, PWM, 3-stawny
RDG100…
ON/OFF, PWM, 3-stawny
RDG100...
5
T
(B1)
B2
T
Y2
T
(B1)
Y1

ON
Y1
M1
ON
RDG110
DC 0..10 V
RDG140
DC 0..10 V 2)
RDG160
OFF
1
1)
ON/OFF (SPDT)
2
3
4
5
T
(B1)
1)
zastosowanie regulatora RDG110 do pompy ciepła
2)
do wentylatora z silnikiem komutowanym elektronicznie (ECM), sygnał 0..10 V DC
3/12
Siemens
Building Technologies
RDG1… Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181 pl
1 czerwiec 2009
Zestawienie typów i sygnały sterujące
Właściwości
Oznaczenie
Napięcie
Regulatora
zasilania
RDG100
230 V AC
RDG100T
RDG100T/H
230 V AC
230 V AC
Ilość wyjść sterujących
ON/OFF
3)
3
3)
3
3)
3
PWM
Program
3-stawny 0..10 V DC
3)
2
3)
2
3)
2
czasowy
3)
Wyświetlacz
3)



3)



2
2
4)
Wentylator
z ECM
2)

230 V AC
RDG140
24 V AC
2

RDG160
24 V AC
2

4)
5)
1)

2
RDG110
1)
2)
3)
Podczerwień
2

Zdalne sterowanie (podczerwień) zamawiane oddzielnie
Wentylator z silnikiem komutowanym elektronicznie, sygnał sterujący 0…10 V DC
Ilość możliwych do uzyskania sygnałów danego typu (zależna od konfiguracji), ustawienie przełącznikiem DIP 4 i 5: do wyboru
ON/OFF lub PWM lub 3-stawny (TRIAC)
Wyjście przekaźnikowe (SPDT)
Program tygodniowy może zostać wyłączony parametrem P02
Urządzenia współpracujące
Typ urządzenia
Oznaczenie
Nr karty kat.
IRA211
3059
QAH11.1
1840
QAA32
1747
QXA2000 /
AQX2000
1542
Elektryczny
SFA21...
4863
Termiczny do zaworów grzejnikowych
STA23...
4884
Termiczny do małych zaworów o skoku
2,5 mm
STP23...
4884
Elektryczny do zaworów grzejnikowych
SSA31...
4893
SSP31…
4864
SSB31...
4891
Elektryczny do zaworów Kombi VPI45
SSD31...
4861
Elektromechaniczny do zaworów o skoku
5,5 mm
SQS35…
4573
Elektryczny do zaworów grzejnikowych
SSA61...
4893
SSC61…
4895
SSP61…
4864
SSB61...
4891
SSD61...
4861
Pilot podczerwieni
Kablowy czujnik temperatury
Pomieszczeniowy czujnik temperatury
Sygnalizator kondensacji /
Moduł rozszerzający
Siłowniki 2-stawne
Siłowniki 3-stawne
Elektryczny do małych zaworów o skoku
2,5 mm
Elektromechaniczny do małych zaworów
o skoku 5,5 mm
Siłowniki 0…10 V DC
Elektromechaniczny do zaworów
2-drogowych i 3-drogowych / V…P45
Elektryczny do małych zaworów o skoku
2,5 mm
Elektromechaniczny do małych zaworów
o skoku 5,5 mm
Elektryczny do zaworów Kombi VPI45
4/12
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181pl
30 kwietnia 2012
Elektromechaniczny do zaworów o skoku
5,5 mm
Termiczny do małych zaworów i zaworów
grzejnikowych
SQS65…
4573
STS61
4880
* Uwaga: Przy regulacji PWM nie ma można zapewnić równoległej pracy 2 lub więcej regulatorów. Jeśli np.
kilka klimatyzatorów jest sterowanych przez ten sam regulator pomieszczeniowy, to należy stosować
regulację 2- lub 3-stawną.
Akcesoria
Opis
Zestaw do montażu czujnika przełączającego (50szt. / paczka)
Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“
Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego
Typ
ARG86.3
ARG70
ARG70.2
Karta kat.
1840
Zamawianie
Przy zamawianiu należy podać numer produktu oraz nazwę, np.:
RDG100 Pomieszczeniowy regulator temperatury
Pilota podczerwieni IRA211 należy zamawiać oddzielnie.
Siłowniki zaworów należy zamawiać oddzielnie.
Budowa
Regulator składa się z dwóch części:
 Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego z wyświetlaczem, w której znajdują się
układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany czujnik temperatury
 Podstawy montażowej z zaciskami śrubowymi
Obudowa montowana jest na płycie montażowej za pomocą dwóch śrub.
Panel czołowy regulatora:
RDG100
RDG110
RDG140
RDG160
1
2
1. Przycisk wyboru trybu pracy /
Wyjście (Esc)
2. Przycisk wyboru pracy wentylatora /
Zatwierdź (Ok.)
3. Pokrętło do nastawiania temperatury
i regulacji parametrów
3
5/12
Siemens
Building Technologies
RDG1… Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181 pl
1 czerwiec 2009
1. Przycisk wyboru trybu pracy /
Wyjście (Esc)
2. Przycisk wyboru pracy wentylatora /
Zatwierdź (Ok.)
3. Pokrętło do nastawiania temperatury
i regulacji parametrów
4. Przycisk programowania
RDG100T
2
1
3
4
Wyświetlacz
24 23 22
21
20 19 18
17
1
2
3
16
4
15
5
14
6
8
8
9
#
Symbol
10 11 7
12 13
Opis
#
Symbol
Opis
1
Ogrzewanie
14
Automatyczna praca wentylatora
2
Ogrzewanie – pomocnicza nagrzewnica
załączona (2-giego stopnia)
15
Ręczne sterowanie pracą wentylatora
3
Chłodzenie
4
Tryb pracy Komfort
5
Tryb pracy Ekonomiczny
6
Tryb pracy Automatyczny program czasowy
7
Podgląd i ustawienie Automatycznego
programu czasowego
8
Tryb pracy Ochrona
18
Układ cyfr wyświetlania temperatury i nastaw
9
Wyjście (Esc)
19
Blokada klawiatury
I-szy bieg (najniższa)
16
Prędkość
wentylatora
II-gi bieg (średnia)
III-ci bieg (najwyższa)
17
Temperatura w stopniach Celsius’a
Temperatura w stopniach Fahrenheit’a
6/12
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181pl
30 kwietnia 2012
10
Układ cyfr czasu, nastaw, itd.
20
Kondensacja pary wodnej
(aktywny czujnik punktu rosy)
11
Ustawienie daty i godziny
21
Dni tygodnia 1…7
(1 – poniedziałek, 7 – niedziela)
22
Błąd
12
Przedpołudnie (system 12-sto godzinny)
Popołudnie (system 12-sto godzinny)
23
Tymczasowa praca (przy przedłużeniu czasu
trwania danego trybu pracy)
24
Symbol oznaczający wyświetlanie
rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu
13
Zatwierdzenie wyboru (Ok.)
Wskazówki do montażu, instalacji i uruchomienia
Regulatory nie mogą być montowane we
wnękach, na półkach, za zasłonami, nad lub
w pobliżu źródeł ciepła czy chłodu oraz nie
mogą być wystawiane na działanie promieniowania słonecznego. Wysokość montażu
powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą.
Montaż
 Regulatory należy montować w czystym i suchym miejscu, nie wystawiać ich na
bezpośrednie działanie wody (kapanie, chlapanie, pryskanie).
Okablowanie
Patrz także instrukcja montażu M3181 dostarczona z regulatorem.

Okablowanie, bezpiecznik i uziemienie należy instalować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kable do regulatora, wentylatora i siłownika zaworu są pod napięciem sieciowym
230 V AC i muszą być odpowiednio dobrane.

Do regulatorów RDG100…/RDG110 należy stosować siłowniki przeznaczone wyłącznie do napięć 230 V AC.

Linia zasilania sieciowego musi posiadać bezpiecznik lub przerywacz o prądzie
nominalnym nie większym niż 10 A.

Styki X1-M/X2-M i D1-GND należy odpowiednio zaizolować, jeśli w puszce przyłączeniowej znajduje się napięcie 230 V AC.

W regulatorach RDG100, RDG100T i RDG110 wejścia potencjałowe to X1-M
i X2-M. Jeśli kable czujnika mają być przedłużone należy je dopasować do napięcia
zasilającego.

Wejścia X1-M, X2-M lub D1-GND mogą być połączone z zewnętrznym przełącznikiem równolegle. Należy wziąć pod uwagę całkowity maksymalny prąd na stykach
przełączających.
 Konieczne jest odłączenie regulatora z sieci przed zdjęciem z płyty montażowej!
Uruchomienie
Poprzez przełączniki DIP (znajdujące się z tyłu urządzenia) ustaw aplikację oraz wybierz typ wyjścia sterującego przed zainstalowaniem w płycie montażowej.
Po podłączeniu do sieci, następuje restart regulatora, co sygnalizowane jest na wyświetlaczu migającymi ikonkami. Po około 3 sekundach regulator jest gotowy do uruchomienia przez wykwalifikowany personel HVAC.
Parametry regulacyjne powinny być nastawione tak, by zapewnić optymalną wydajność
całego systemu (patrz „Instrukcja obsługi”).
7/12
Siemens
Building Technologies
RDG1… Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181 pl
1 czerwiec 2009
Sekwencja regulacji

Kolejność regulacji może być nastawiona poprzez parametr P01 zależnie od aplikacji. Ustawienia fabryczne: klimakonwektor 2-rurowy P01 = 1 “tylko chłodzenie”, klimakonwektor 4-rurowy P01 = 4 “ogrzewanie i chłodzenie”.
Aplikacja ze sprężarką

W przypadku gdy regulator używany jest do aplikacji ze sprężarką, odpowiedni czas
jej pracy i postoju, czyli minimalny czas załączenia (parametr P48) i wyłączenia (parametr P49) sprężarki, musi być dopasowany tak, by uniknąć zniszczenia lub skrócenia życia tego urządzenia.
Kalibracja czujnika
regulatora

Jeśli temperatura wyświetlana na ekranie regulatora nie odpowiada rzeczywistej
zmierzonej, można przeprowadzić kalibrację czujnika przez zmianę parametru P05.
Wielkość zadana
i zakres nastaw

Zalecamy sprawdzenie nastaw i zakresów (parametry od P08 do P12) i ewentualnie ich zmianę w celu osiągnięcia maksymalnego komfortu i oszczędności energii.
Utylizacja
Zużyty regulator jest odpadem elektronicznym i musi być unieszkodliwiany jak zużyty
sprzęt elektroniczny (wg Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC (WEEE)). Odpowiednie
prawa krajowe muszą również być uwzględnione podczas unieszkodliwiania urządzenia. Usuwanie zgodnie z systemem gromadzenia odpadów elektronicznych. Wszystkie prawa lokalne i właściwe temu zagadnieniu muszą być przestrzegane.
Dane techniczne
RDG100
RDG100T
Zasilanie
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór mocy
Wyjścia sterujące
Sygnał sterujący wentylatora
Q1, Q2, Q3-N
Y50 – G0
RDG110
RDG140
230 V AC +10% / -15%
50/60 Hz
maks. 18 VA
RDG160
24 V AC ±20% SELV
50/60 Hz
maks. 2 VA
230 V AC, maks. 5(4) A
0..10 V DC SELV,
maks. ± 1mA
-
-
-
230 V AC,
max. 1 A
-
-
-
Y11-N / /Y21-N
(NO)
-
230 V AC,
max. 5(3) A
-
-
Y10-G0 / Y20-G0
-
-
Sygnał sterujący
Y1, Y2, Y3, Y4-N
0..10 V DC SELV,
maks. ± 1mA, rozdziel. 39mV
Wszystkie typy
Wejścia
Wielofunkcyjne, cyfrowe
X1-M / X2-M
wejście czujnika temperatury
wejście cyfrowe
sposób działania
sygnał i obciążalność
izolacja od zasilania:
RDG100, RDG100T i RDG110
RDG140 i RDG160
Cyfrowe D1-GND
sposób działania
sygnał i obciążalność
izolacja od zasilania
np. typ QAH11.1 (NTC)
do wyboru NO lub NC (P39 i P41)
0…5 V DC, max. 5 mA
N/A, potencjał sieci
3,75 kV, wzmocniona
do wyboru NO lub NC (P43)
6…15 V DC SELV, 3…6 mA
3,75 kV, wzmocniona
8/12
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181pl
30 kwietnia 2012
Nastawy operatorskie
Możliwości wykorzystania wejść:
dla wyniesionego czujnika temperatury,
czujnika przełączającego ogrzewanie /
chłodzenie, przełącznika między trybami
pracy, sygnalizatora kondensacji, zdalnego
załączania i wyłączania nagrzewnicy
elektrycznej, sygnalizacji błędu
Przełączająca różnica temperatury, nastawialna
Tryb ogrzewania
(P30)
Tryb chłodzenia
(P31)
Do wyboru
2 K (0,5...6K)
1 K (0,5...6K)
Nastawa temperatury i jej zakres dla trybów pracy:
Komfort
Ekonomiczny
(P08)
(P11/P12)
Ochrona
Wejście wielofunkcyjne X1/X2/D1
Wejście X1
Wejście X2
(P65/P66)
Wejście D1
Warunki środowiskowe
Standardy
Wbudowany czujnik temperatury powietrza
zakres pomiarowy
dokładność w 25°C
kalibracja czujnika
Rozdzielczość wyświetlanych nastaw i wskazań
wartości temperatury
Praca
warunki klimatyczne
temperatura
wilgotność względna
Transport
warunki klimatyczne
temperatura
wilgotność względna
warunki mechaniczne
Składowanie
warunki klimatyczne
temperatura
wilgotność względna
Zgodność
Dyrektywa EMC
Dyrektywa dot. niskich napięć
21 °C
(5...40 °C)
15 °C/30 °C (OFF, 5...40 °C)
8 °C/OFF
(OFF, 5...40 °C)
Ustawienia fabryczne
Czujnik temp. wyniesiony (P38=1)
Czujnik przełączający ogrzewanie/chłodzenie (P40=2)
Przełączanie trybu pracy (P42=3)
0…49 °C
< ± 0,5 K
± 3,0 K
0,5 °C
wg IEC 721-3-3
klasa 3K5
0…+50 °C
<95 % r.h.
wg IEC 721-3-2
klasa 2K3
 25…+60 °C
<95 % r.h.
klasa 2M2
wg IEC 721-3-1
klasa 1K3
 25…+60 °C
<95 % r.h.
2004/108/EC
2006/95/EC
N474
Zgodność
C-tick ze standardem
emisji EMC
Dyrektywa dot. ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Bezpieczeństwo wyrobu
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku
domowego i podobnego
Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów
z czujnikami temperatury
Typ elektronicznej regulacji
Zgodność elektromagnetyczna
Emisje zakłóceń
AS/NSZ 4251.1:1999
2002/95/EC
EN 60730–1
EN 60730–2–9
2.B (microdisconnection on operation)
IEC/EN 61000-6-3
9/12
Siemens
Building Technologies
RDG1… Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181 pl
1 czerwiec 2009
Odporność na zakłócenia
Klasa bezpieczeństwa
RDG100… / RDG110, RDG140
RDG160
Stopień zanieczyszczeń
Stopień ochrony obudowy
Zaciski podłączeniowe
Inne
IEC/EN 61000-6-2
II wg EN 60730
III wg EN 60730
Normalny
IP 30 wg EN 60529
do przewodów z końcówkami lub bez
Kolor obudowy
Waga RDG100 / RDG100T / RDG110 / RDG140
RDG160
1 x 0,4…2,5 mm2 lub
2 x 0,4…1,5 mm2
biały RAL 9003
0,30 kg
0,25 kg
Zaciski podłączeniowe
RDG100
RDG100T
L
X1
M
X2
N
Q1 Q2 Q3
D1
GND
L, N
Napięcie zasilania 230 V AC
G, G0
Napięcie zasilania 24 V AC
X1, X2
Wejście wielofunkcyjne dla czujnika tempera-
SELV
tury (np. QAH11.1) lub bezpotencjałowego
przełącznika.
Ustawienia fabryczne:
X1 = czujnik temperatury wyniesiony
X2 = przełącznik ogrzewanie / chłodzenie lub
czujnik przełączający ogrzewanie / chłodzenie
RDG110
L
X1
M
X2
D1
GND
SELV
M
Masa dla czujnika i przełącznika
D1, GND Wejście wielofunkcyjne dla bezpotencjałowego
N
Q1 Q2 Q3
przełącznika. Ustawienia fabryczne: styk przełącznika trybu pracy; zmiana parametrem P42
Q1
Sygnał sterujący 230 V AC
„I-szy bieg wentylatora”
Q2
RDG140
G
X1
M
X2
D1
GND
Q3
G0
L
Sygnał sterujący 230 V AC
„II-gi bieg wentylatora”
SELV
Q1 Q2 Q3
Sygnał sterujący 230 V AC
„III-ci bieg wentylatora”
Y50
Sygnał sterujący prędkością wentylatora
0...10 V DC
Y1…Y4
Sygnał sterujący siłownikiem zaworu
230 V AC (siłownik NO, dla zaworów normal-
RDG160
G
X1
M
X2
D1
GND
nie zamkniętych), nagrzewnicą elektryczną
SELV
poprzez zewnętrzny styk przekaźnika
G0
Y50
Y11, Y21 Sygnał sterujący siłownikiem zaworu
230 V AC (siłownik NO, dla zaworów normalnie zamkniętych), sprężarką lub nagrzewnicą
elektryczną
Y12, Y22 Sygnał sterujący siłownikiem zaworu
230 V AC (siłownik NC, dla zaworów normalnie otwartych)
Y10, Y20 Sygnał sterujący dla siłownika 0…10 V DC
10/12
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181pl
30 kwietnia 2012
Schematy połączeń
RDG100…
1-biegowy lub 3-biegowy wentylator
RDG110
Klimakonwektor
2-rurowy
Klimakonwektor
2-rurowy
2-rurowy
i grzejnik
4-rurowy
2-etapowo
2-rurowy
i grzejnik
4-rurowy
2-etapowo
2-rurowy
i nagrzewnica
elektryczna
2-rurowy
i nagrzewnica
elektryczna
4-rurowy
i nagrzewnica
elektryczna
1 lub 2stopniowa sprężarka
1-biegowy lub 3-biegowy wentylator
Sprężarka
i nagrzewnica
elektryczna
Sprężarka
z zaworem rewersyjnym
N1
Pomieszczeniowy regulator temperatury RDG1…
M1
1-biegowy lub 3-biegowy wentylator
V
Siłowniki zaworów 2-stawny, PWM, 3-stawny:
ogrzewanie, chłodzenie, grzejnik, ogrzewanie /
chłodzenie, regulacja 1-etapowa lub 2-etapowa
E1
Nagrzewnica elektryczna
C1, C2 Sprężarka
RV
S1, S2 Przełącznik (styk karty magnetycznej, okna, etc.)
S3
Przełącznik, wyjście SELV (karty magnetycznej,
okna, etc.)
B1, B2 Czujnik temperatury (powietrza obiegowego, wyniesiony, przełączający, ograniczenia temperatury
podłogi, etc.)
RV
Zawór rewersyjny
Y
Przekaźnik
11/12
Siemens
Building Technologies
RDG1… Pomieszczeniowy regulator temperatury
N3181 pl
1 czerwiec 2009
RDG140
1-biegowy lub 3-biegowy wentylator
RDG160
Klimakonwektor
2-rurowy
Klimakonwektor
2-rurowy
2-rurowy
i grzejnik
2-rurowy
i grzejnik
4-rurowy
4-rurowy
2-etapowo
2-etapowo
2-rurowy
i nagrzewnica
elektryczna
2-rurowy
i nagrzewnica
elektryczna
N1
Pomieszczeniowy regulator temperatury RDG1…
M1
1-biegowy lub 3-biegowy wentylator
M2
wentylator z ECM 0…10 V DC
V
Siłowniki zaworów 0…10 V DC:
E1
Wentylator z ECM 0…10 V DC
S1, S2 Przełącznik (styk karty magnetycznej, okna, etc.)
S3
Przełącznik, wyjście SELV (do karty magnetycznej,
okna, etc.)
ogrzewanie, chłodzenie, grzejnik, ogrzewanie /
chłodzenie, regulacja 1-etapowa lub 2-etapowa
B1, B2 Czujnik temperatury (powietrza obiegowego,
wyniesiony, przełączający, ograniczenia temperatury
podłogi, etc.)
Nagrzewnica elektryczna
YR
0..10 V DC przetwornik sygnału / zawór prądowy
Wymiary
Wymiary podano w mm.
4.0
28.3
28.3
9.0
4.0
128.0
28.3
28.3
28.3
27.7
16.0
93.0
12/12
 2009 Siemens Switzerland Ltd.
Siemens
Building Technologies
RDG1.. Pomieszczeniowy regulator temperatury
28.5
30.8
28.2 27.8
Subject to change
N3181pl
30 kwietnia 2012
Download